Business Partner (Vindue ID-123)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Business Partner

Beskrivelse: Maintain Business Partners

Hjælp: The Business Partner window allows you do define any party with whom you transact. This includes customers, vendors and employees. Prior to entering or importing products, you must define your vendors. Prior to generating Orders you must define your customers. This window holds all information about your business partner and the values entered will be used to generate all document transactionsTAB: Handelspartner

Beskrivelse: Handelspartner


Hjælp Her defineres alle enheder, som organisationen handler med.


Fil:Business Partner - Handelspartner - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Employee Medarbejder Angiver, om handelspartneren er en medarbejder Her angives, om handelspartneren er en medarbejder. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om medarbejderen. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Greeting Titel Titel, der udskrives ved korrespondence Her angives den titel, der skal udskrives ved korrespondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Navn 2 Ekstranavn null Name2
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Credit Status Business Partner Credit Status Credit Management is inactive if Credit Status is No Credit Check, Credit Stop or if the Credit Limit is 0.

If active, the status is set automatically set to Credit Hold, if the Total Open Balance (including Vendor activities) is higher then the Credit Limit. It is set to Credit Watch, if above 90% of the Credit Limit and Credit OK otherwise.

SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID Afgifts-ID Afgiftsidentifikation Her angives enhedens juridiske identifikationsnummer. TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Afgiftsfritaget Handelspartneren er afgiftsfritaget Hvis en handelspartner er afgiftsfritaget, bruger du satsen for afgiftsfritagelse. I den forbindelse skal du oprette en afgiftssats på 0 %, og udnævne den til din sats for afgiftsfritagelse. Dette kræves ifm. skatterapportering, så du kan spore afgiftsfritagne transaktioner. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
PO Tax exempt PO Tax exempt Business partner is exempt from tax on purchases If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsPOTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Group Tax Group null null C_TaxGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet-nummer Bruges ifm. EDI - flere oplysninger på www.dnb.com/dunsno/liste.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Referencenr. Dit kunde- eller leverandørnummer hos handelspartneren Nummeret kan udskrives på ordrer og fakturaer, så din handelspartner hurtigere kan finde dine poster. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code eller efterfølgeren NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html Her angives én af de til koder, der evt. bruges til handelspartneren. NAICS
character(6)
String
Rating Rangorden Handelspartnerens klassificering eller betydning. Her angives handelspartnerens betydning. Rating
character(1)
String
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
URL URL URL URL definerer handelspartnerens internetadresse. URL
character varying(120)
URL
Prospect Aktivt kundeemne Angiver et kundeemne i modsætning til en aktiv kunde Her angives, at et enhed er et aktivt kundeemne, men endnu ikke en kunde. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Link Organization Link Organization Link Business Partner to an Organization If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction.

If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.

AD_OrgBP_ID
numeric(10)
Button
Potential Life Time Value Forventet levetidsværdi Samlede, forventede indtægter De forventede indtægter fra denne handelspartner. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Faktisk levetidsværdi Faktisk levetidsindtjening Værdien er den registrerede indtjening, der skabes af handelspartneren. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Hverveomkostninger Omkostninger forbundet med at omdanne et kundeemne til en kunde Her angives de omkostninger, der er knyttet til at gøre kunde-emnet til en kunde. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Stab Antal medarbejdere Angiver antal af medarbejdere hos handelspartneren. Feltet vises kun ifm. kundeemner. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Andel Andel af kundens forretning i procent Her angives procenten af handelspartnerens andel af de leverede produkter. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Samlet salg Det samlede salg Her angives det samlede salg vedr. en handelspartner. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Første salg Dato for det første salg Her angives datoen for det første salg til handelspartneren. FirstSale
timestamp without time zone
Date
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Kunde

Beskrivelse: Definér kundeparametre


Hjælp Her defineres en handelspartner, som er kunde hos denne organisation. Hvis krydsfeltet Kunde er markeret, vises de nødvendige felter.


Fil:Business Partner - Kunde - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Kunde Angiver, om handelspartneren er en kunde Her angives, om handelspartneren er en kunde. I så fald, vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om kunden. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Copies Bilagskopier Antal kopier, der skal udskrives Her angives det antal kopier af hvert bilag, der skal dannes. DocumentCopies
numeric(10)
Integer
Invoice Rule Fakturaregel Hyppighed og metode ved fakturering Her defineres, hvordan handelspartneren skal faktureres, og hvor hyppigt. InvoiceRule
character(1)
List
Invoice Schedule Fakturaskema Skema til dannelse af fakturaer Her angives hyppigheden af fakturadannelsen. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character(1)
List
Delivery Via Levering via Hvordan ordren skal leveres Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. DeliveryViaRule
character(1)
List
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Schema Rabatplan Plan for beregning af varerabatprocent Når du har beregnet (standard)-prisen, beregnes rabatprocenten og indgår i den endelige pris. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Flat Discount % Standardrabat (%) Standardrabatprocent null FlatDiscount
numeric
Number
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1)
List
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Dunning Rykker Rykkerregler ved overskredne fakturaer Her angives regler og metoder vedr. rykning for manglende indbetalinger. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Discount Printed Udskriv rabat Udskriv rabat på faktura og ordre Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. IsDiscountPrinted
character(1)
Yes-No
Order Description Ordrebeskrivelse Beskrivelse, der skal bruges på ordrer Her angives den standardbeskrivelse, der skal bruges til ordrer til denne kunde. SO_Description
character varying(255)
String
Invoice Print Format Fakturaudskriftsformat Udskriftsformat til fakturaer Du skal definere et udskriftsformat for at udskrive bilaget. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Min Shelf Life % Min Shelf Life % Minimum Shelf Life in percent based on Product Instance Guarantee Date Minimum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minimum shelf life, unless you select "Show All" ShelfLifeMinPct
numeric(10)
Integer
Credit Limit Kreditmaks. Højeste tilladte saldo på udestående fakturabeløb Her angives højeste, tilladte saldo 'á conto'. Ved overskridelse udløses en advarselsmeddelelse. SO_CreditLimit
numeric
Amount
Credit Used Kreditsaldo Aktuelle, åbne saldo Her angives den samlede saldo på åbne, eller ikke-afregnede, fakturaer for denne handelspartner. SO_CreditUsed
numeric
Amount
Dunning Grace Date Dunning Grace Date null null DunningGrace
date
Date
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
TAB: Bogføring kunde

Beskrivelse: Definér kundebogføring


Hjælp Her defineres de standardkonti, der skal bruges, når der henvises til handelspartneren på en indbetalingstransaktion.


Fil:Business Partner - Bogføring kunde - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Indbetalinger (kunder) Konto til kundeindbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. kundeindbetalinger. C_Receivable_Acct
numeric(10)
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Forudbetaling (kunde) Konto til kunders forudbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudbetalinger fra kunder. C_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Leverandør

Beskrivelse: Definér leverandørparametre


Hjælp Her defineres en handelspartner, som er leverandør til denne organisation. Hvis krydsfeltet Leverandør er markeret, vises de nødvendige felter.


Fil:Business Partner - Leverandør - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Leverandør Angiver, om handelspartneren er en leverandør Her angives, om handelspartneren er en leverandør. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om leverandøren. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Salgskonsulent Angiver, om medarbejderen er en sælger eller virksomhedsagent Her angives, om medarbejderen også er en sælger. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalingsbetingelse Købsbetaling Her angives metoden til købsbetaling. PaymentRulePO
character(1)
List
PO Payment Term Rekv.betalingsbetingelse Betalingsbetingelser for rekvisitioner Her angives den betalingsbetingelse, der skal bruges, når denne rekvisition omdannes til en faktura. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Purchase Pricelist Købsprisliste Prisliste, der bruges af handelspartneren Angiver den prisliste, der bruges af en leverandør vedr. produkter, der indkøbes af organisationen. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Rekv.rabatplan Plan til beregning af indkøbsvarerabat i procent null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1)
Yes-No
TAB: Bogføring leverandør

Beskrivelse: Definér leverandørbogføring


Hjælp Her defineres de standardkonti, der skal bruges, når der henvises til handelspartneren på en udbetalingstransaktion.


Fil:Business Partner - Bogføring leverandør - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Liability Leverandørgæld Konto til leverandørgæld Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. leverandørgæld. V_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Service Liability Leverandørgæld (tjenester) Konto til leverandørgæld (tjenester) Her angives den konto, der skal bruges til at registrere gæld ifm. tjenester. Den bruges, hvis du ønsker at skelne mellem gæld ifm. produkter og gæld ifm. tjenester. V_Liability_Services_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Prepayment Forudindbetalinger (leverand.) Konto til leverandørers forudindbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudindbetalinger fra en leverandør. V_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Medarbejder

Beskrivelse: Definér medarbejderparametre


Hjælp Her defineres en handelspartner, som er en medarbejder i organisationen. Hvis medarbejderen også er sælger, skal du markere krydsfeltet.


Fil:Business Partner - Medarbejder - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Medarbejder Angiver, om handelspartneren er en medarbejder Her angives, om handelspartneren er en medarbejder. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om medarbejderen. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Salgskonsulent Angiver, om medarbejderen er en sælger eller virksomhedsagent Her angives, om medarbejderen også er en sælger. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Bogføring medarbejder

Beskrivelse: Definér medarbejderbogføring


Hjælp Her defineres de standardkonti, der skal bruges, når der henvises til handelspartneren på en udgiftsgodtgørelse.


Fil:Business Partner - Bogføring medarbejder - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Bank konto

Beskrivelse: Definér bankkonto


Hjælp Her defineres bankoplysningerne vedr. denne handelspartner. Oplysningerne bruges ved ind- og udbetalinger.


Fil:Business Partner - Bank konto - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ACH Clearing Clearingcentral Her angives, om bankkontoen accepterer clearing-transaktioner. IsACH
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Usage Account Usage Business Partner Bank Account usage Determines how the bank account is used. BPBankAcctUse
character(1)
List
Bank Bank Bank Entydig markør til den bank, som bruges af organisationen eller den handelspartner, som organisationen handler med. C_Bank_ID
numeric(10)
Search
Bank Account Type Bankkontotype Bankkontotype Her angives den kontotype (opsparing, checkkonto osv.), som kontoen er defineret som. BankAccountType
character(1)
List
Routing No Bankregistreringsnr. Bankregistreringsnummer Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Kontonr. Kontonummer Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen AccountNo
character varying(20)
String
Credit Card Betalingskort Kort (Visa, MC, AMEX) Denne rullemenu bruges til at vælge det relevante betalingskort. CreditCardType
character(1)
List
Number Nummer Kortnummer Her angives kortnummeret uden mellemrum. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Kortverificering Kortets bekræftelseskode Her angives kortets bekræftelseskode (AMEX har 4 cifre på forsiden, mens VISA og MC har 3 cifre på bagsiden). CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Udl.måned Udløbsmåned Her angives kortets udløbsmåned. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Udl.år Udløbsår Her angives kortets udløbsår. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Kontonavn Navn på kortholder eller kontohaver Navn på kortholder eller kontohaver. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Konto - gade Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver. A_Street
character varying(60)
String
Account City Konto - by By, hvor kortholder eller kontohaver bor Her angives den by, hvor kortholder eller kontohaver bor. A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Postnummer Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Konto - stat Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i. A_State
character varying(40)
String
Account Country Xal_Post_ID null null A_Country
character varying(40)
String
Driver License Kørekort Betalingslegitimation - kørekort Kørekort, der bruges som identifikation. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No CPR-nr. Betalingslegitimation - CPR-nummer CPR-nummer, der bruges som identifikation. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Konto - e-mail E-mail-adresse Her angives e-mail-adresse tilhørende kortholder eller kontohaver. A_EMail
character varying(60)
String
Address verified Adresse OK Adressen er bekræftet Her angives, om adressen er blevet bekræftet af kortudstederen. R_AvsAddr
character(1)
List
Zip verified Postnr. OK Postnummeret er bekræftet Her angives, om postnummerkoden er blevet bekræftet af kortudstederen. R_AvsZip
character(1)
List
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
TAB: Sted

Beskrivelse: Definér sted


Hjælp Her defineres handelspartnerens fysiske placering. En handelspartner kan have flere sted- eller adresseposter.


Fil:Business Partner - Sted - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Angiver et supplerende telefonnummer. Her angives et supplerende telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Her angives faxnummeret på handelspartneren eller adressen Fax
character varying(40)
String
ISDN ISDN ISDN- eller modemlinje Her angives et ISDN- eller modemlinjenummer. ISDN
character varying(40)
String
Ship Address Leveringsadresse Handelspartnerens modtageradresse ifm. varelevering Her angives, om det er denne adresse, der skal bruges ved forsendelse af ordrer til handelspartneren. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Betalingsadresse Angiver, at dette er betalingsadressen Her angives, om dette er handelspartnerens betalingsadresse. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Betalingsadresse (fra) Handelspartneren betaler fra denne adresse, og vi sender rykkere dertil Her angives, om det er denne adresse, handelspartneren bruger ved indbetalinger, og hvortil vi skal sende rykkere. IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Udbetalingsadresse Adresse, vi sender betalinger til Her angives, om det er denne adresse, der skal bruges ved fremsendelse af betalinger til handelspartneren. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
TAB: Contact (User)

Beskrivelse: Maintain User within the system - Internal or Business Partner Contact


Hjælp The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact


Fil:Business Partner - Contact (User) - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comments Kommentarer Kommentarer eller yderligere oplysninger Feltet gør det muligt at angive yderligere oplysninger. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Password Adgangskode Adgangskode med valgfri længde (skelner mellem store/små bogst.) Her angives adgangskoden til denne bruger-ID. Adgangskoder kræves for at identificere autoriserede brugere. Password
character varying(1024)
String
Greeting Titel Titel, der udskrives ved korrespondence Her angives den titel, der skal udskrives ved korrespondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Stilling Navn på enhed Her angives det navn, som bruges om en enhed. Title
character varying(40)
String
Birthday Fødselsdag Fødselsdag eller jubilæum Fødselsdag eller jubilæum Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Angiver et supplerende telefonnummer. Her angives et supplerende telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Her angives faxnummeret på handelspartneren eller adressen Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Verification Info Verification Info Verification information of EMail Address The field contains additional information how the EMail Address has been verified EMailVerify
character varying(40)
String
Last Contact Seneste kontakt Dato for seneste kontakt til personen Her angives datoen, hvor handelspartnerens kontaktperson sidst blev kontaktet. LastContact
timestamp without time zone
Date
Last Result Seneste resultat Resultat af seneste kontakt Her angives resultatet af den seneste kontakt. LastResult
character varying(255)
String
TAB: BP Access

Beskrivelse: Access of the User/Contact to Business Partner information and resources


Hjælp If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.


Fil:Business Partner - BP Access - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Access Type Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly BPAccessType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Bilagsbasetype Logisk bilagstype Her angives bilagets basis eller startpunkt. Flere bilagstyper kan deles om en enkelt basetype. DocBaseType
character(3)
List
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Interesse område

Beskrivelse: Handelspartnerens kontaktpersons interesseområder


Hjælp Interesseområde, der kan bruges i marketingskampagner


Fil:Business Partner - Interesse område - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Interesse område Interesser eller hobbies Her angives et kundeemnes interesser. Disse kan bruges ifm. kampagner. R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Tilmeldingsdato Dato, da kontaktpersonen tilmeldte sig Dato, da kontaktpersonen tilmeldte sig et interesseområde SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Udmeldelsesdato Dato, da kontaktpersonen afmeldte sig Hvis feltet indeholder en dato, betyder det, at kontaktpersonen er afmeldt og ikke kan modtage mails om interesseområdet OptOutDate
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.