หน้าหลัก

จาก iDempiere th

Information Desk

Resources Links

HowTos

Upgrading iDempiere

From time to time, as more enhancements and corrections are done to iDempiere you need to do both of the following:

Functions

(ERP) การวางแผนทรัพยากรองค์กร

(CRM) Customer-Relationship-Management

Saeree Budgeting System

 • This is a 3rd party plugin for iDempiere contributed by Grandlinux Solutions Co. Ltd, Thailand.
 • Saeree Budgeting System


Example of a large warehouse
 • Multiple Organizations
 • Multiple Client
 • Multiple Languages
 • Multible currency
 • Multiple Accounting Formats and expandable

Supported Platforms

 • Linux
 • Windows
 • MacSystem RequirementsLicense

iDempiere is released under the terms of the GPL v2. For more information, see the official site.User's Manual for iDempiere

Installation
Icon mProcess.png

Installation :

iDempiere Basics
บริหารระบบ
Icon Preference24.png

บริหารระบบ

 • กฎเกณฑ์ทั่วไป
 • กฎเกณฑ์บริษัท
 • กฎเกณฑ์หน่วยงาน/สาขา


บริษัทคู่ค้า
Icon BPartner24.png

บริษัทคู่ค้า

 • กฎเกณฑ์บริษัทคู่ค้า
การบริหารสินค้า
Icon Product24.png

ข้อมูลหลัก :

 • สินค้า
 • คลังสินค้าและตัวชี้ตำแหน่ง
 • รายการราคา

เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง:

 • เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง
 • การตรวจนับสินค้า


วิเคราะห์

 • รายละเอียดที่เก็บสินค้า
ขอซื้อ-สั่งซื้อ-รับวางบิล
Icon Info24.png

ขอซื้อ-สั่งซื้อ-รับวางบิล:

 • ขอราคา
 • คำสั่งซื้อ
 • รับเข้าวัสดุ
 • ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย)


เสนอราคา-แจ้งหนี้-วางบิล
Icon Payment24.png

เสนอราคา-แจ้งหนี้-วางบิล:

 • คำร้อง
 • คำสั่งขาย
 • การจัดส่ง
 • ใบแจ้งหนี้ (ลูกค้า)
 • Returns
 • โครงการ (บริการ)
Manufacturing Management
Prod.png

Manufacturing Management

การบัญชี
Icon Calculator24.png

การบัญชี

 • ตั้งระบบบัญชี
 • การรายงานทางการเงิน
 • ต้นทุน

Fixed Asset

การวัดผลงาน

 • Performance Measurement

Develop iDempiere

Development


WIKI


Translation
Icon Translate24.png

Translation into other languages

 • Edit language package
 • Report mistranslation / translation improvements


Programming
Icon Preference24.png

Programming from iDempiere

Communications

Credits

Thanks to these sponsors for many of the works produced here!

Thai Editorial Team

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา