Αρχική σελίδα

Από iDempiere el
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Information Desk

Resources Links

HowTos

Upgrading iDempiere

From time to time, as more enhancements and corrections are done to iDempiere you need to do both of the following:

Functions

(ERP) Enterprise resource planning

(CRM) Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Example of a large warehouse
 • Multiple Organizations
 • Multiple Client
 • Multiple Languages
 • Multible currency
 • Multiple Accounting Formats and expandable

Supported Platforms

 • Linux
 • Windows
 • MacSystem RequirementsLicense

iDempiere is released under the terms of the GPL v2. For more information, see the official site.User's Manual for iDempiere

Installation
Icon mProcess.png

Installation :

iDempiere Basics
System Admin
Icon Preference24.png

System Admin

 • Γενικοί Κανόνες
 • Κανόνες Πελάτη/Εταιρίας
 • Κανόνες Τμήματος


Συναλλασσόμενος
Icon BPartner24.png

Συναλλασσόμενος

 • Κανόνες Συναλλασσομένων
'"Διαχείριση Υλικών"
Icon Product24.png

πλοίαρχος δεδομένα :

 • Προϊόν
 • Αποθήκη & Εντοπιστές
 • Τιμοκατάλογος

Κίνηση Αποθέματος:

 • Κίνηση Αποθέματος
 • Φυσικό Απόθεμα


αναλύει

 • Storage Detail
Αίτημα Αγοράς έως Τιμολόγιο
Icon Info24.png

Αίτημα Αγοράς έως Τιμολόγιο:

 • Αίτημα Προσφοράς
 • Παραγγελία Αγοράς
 • Παραλαβή Υλικού
 • Τιμολόγιο (Προμηθευτή)


Προσφορά έως Τιμολόγιο
Icon Payment24.png

Προσφορά έως Τιμολόγιο

 • Αίτημα
 • Παραγγελίες Πώλησης
 • Αποστολές
 • Τιμολόγιο (Πελάτη)
 • Returns
 • Έργο
Manufacturing Management
Prod.png

Manufacturing Management

λογιστική
Icon Calculator24.png

λογιστική

 • Οργάνωση Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις
 • Κοστολόγηση

Fixed Asset

Μέτρηση Αποδοτικότητας

 • Μέτρηση Αποδοτικότητας

Develop iDempiere

Development


WIKI


Translation
Icon Translate24.png

Translation into other languages

 • Edit language package
 • Report mistranslation / translation improvements


Programming
Icon Preference24.png

Programming from iDempiere

Communications

Credits

Thanks to these sponsors for many of the works produced here!

Ανακτήθηκε από «http://wiki.idempiere.org/w-el/index.php?title=Αρχική_σελίδα&oldid=933»