ธนาคาร (หน้าต่าง ID-158)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ธนาคาร

ลักษณะ: การจัดการธนาคาร

ช่วย: หน้าจอธนาคาร จะถูกใช้ในการกำหนดธนาคารและบัญชี ที่ประกอบกับหน่วยงาน/สาขาหรือบริษัทคู่ค้า
TAB: ธนาคาร

ลักษณะ: การจัดการธนาคาร


ช่วย แท็บธนาคาร ให้นิยามธนาคารซึ่งหน่วยงานหรือบริษัทคู่ค้าใช้ แต่ละธนาคารจะมีชื่อ ที่อยู่ หมายเลขเส้นทาง และรหัส SWIFT


ไฟล์:ธนาคาร - ธนาคาร - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address ที่อยู่ ที่ตั้ง หรือ ที่อยู่ ฟิลด์ ที่ตั้ง / ที่อยู่ แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank ธนาคารของหน่วยงาน/สาขา ธนาคารสำหรับหน่วยงาน/สาขานี้ ฟิลด์ ธนาคารของหน่วยงาน/สาขา แสดงว่าธนาคารนี้เป็นธนาคารสำหรับหน่วยงาน/สาขานี้หรือไม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับธนาคารสำหรับบริษัทคู่ค้า IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No หมายเลขเส้นทาง หมายเลขเส้นทางธนาคาร หมายเลขเส้นทางธนาคาร (หมายเลข ABA) แสดงธนาคารนิติบุคคลหนึ่งๆ มันถูกใช้ในการเดินตามเส้นทางของ เช็คและธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code รหัส SWIFT รหัส SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) รหัส SWIFT เป็นตัวบ่งชี้ธนาคาร SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: บัญชี

ลักษณะ: การจัดการบัญชี


ช่วย แท็บบัญชี ใช้เพื่อให้นิยามบัญชีสำหรับธนาคาร แต่ละบัญชีมีหมายเลขบัญชีจำเพาะและสกุล


ไฟล์:ธนาคาร - บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของธนาคารหนึ่งสำหรับหน่วยงาน/สาขานี้ หรือสำหรับบริษัทคู่ค้าผู้ซึ่งหน่วยงาน/สาขานี้ทำธุรกรรมด้วย C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี แสดง หมายเลขที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Basic Bank Account Number The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN International Bank Account Number If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here

Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type ชนิดบัญชีธนาคาร ชนิดบัญชีธนาคาร ฟิลด์ ชนิดบัญชีธนาคาร แสดงชนิดของบัญชีธนาคาร (สะสมทรัพย์, กระแสรายวัน เป็นต้น) ที่ถูกกำหนดให้ใช้กับบัญชีนี้ BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit วงเงินเครดิต จำนวนเงินเครดิตที่ยอมได้ ฟิลด์ วงเงินเครดิต แสดงวงเงินเครดิตสำหรับบัญชีนี้ CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance ยอดคงเหลือปัจจุบัน ยอดคงเหลือปัจจุบัน ฟิลด์ ยอดคงเหลือปัจจุบัน แสดงยอดคงเหลือปัจจุบันในบัญชีนี้ CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: เอกสาร บัญชีธนาคาร

ลักษณะ: การจัดการเอกสารบัญชีธนาคาร


ช่วย ในแท็บนี้ คุณให้นิยามเอกสารซึ่งใช้สำหรับบัญชีธนาคารนี้ คุณให้นิยามหมายเลขและรูปแบบของเช็คและเอกสารการจ่ายเงินอื่น ๆ (เรียงตามลำดับ)


ไฟล์:ธนาคาร - เอกสาร บัญชีธนาคาร - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Bank Account Document เอกสารบัญชีธนาคาร เช็ค, รายการโอน, เป็นต้น เอกสารธนาคาร, คุณสร้างขึ้น,หรือติดตาม C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next เลขต่อไป หมายเลขต่อไปที่จะใช้ เลขต่อไป แสดงหมายเลขต่อไปที่ใช้สำหรับเอกสารนี้ CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format รูปแบบพิมพ์เช็ค รูปแบบสำหรับการพิมพ์เช็ค คุณต้องให้นิยามรูปแบบพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์เอกสาร Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

ลักษณะ: Maintain Bank Account Payment Processors


ช่วย null


ไฟล์:ธนาคาร - Bank Account Processor - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน แสดงตัวประมวลผลที่จะใช้สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: ตัวอ่าน เอกสารสรุปยอด

ลักษณะ: นิยามของตัวอ่านเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (SWIFT, OFX)


ช่วย นิยามตัวอ่านให้พารามิเตอร์ เพื่ออ่านเอกสารสรุปรายการเดินบัญชีจาก EFT ฟอร์แม็ทเช่น SWIFT (MT940) หรือ OFX พารามิเตอร์ที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับ class ในประโยคตัวอ่าน


ไฟล์:ธนาคาร - ตัวอ่าน เอกสารสรุปยอด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Bank Statement Loader ตัวอ่านรายการเดินบัญชีธนาคาร นิยามของตัวอ่านรายการเดินบัญชีธนาคาร (SWIFT, OFX) นิยามตัวอ่านให้พารามิเตอร์ เพื่ออ่านรายการเดินบัญชีธนาคารจาก EFT ฟอร์แม็ทเช่น SWIFT (MT940) หรือ OFX C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID รหัสสถาบันการเงิน รหัสของสถาบันการเงิน / ธนาคาร ขึ้นกับตัวอ่าน, มันอาจจะต้องการ ID ของสถาบันการเงิน FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID รหัสสาขา รหัสสาขาธนาคาร ขึ้นกับตัวอ่าน, คุณอาจจะต้องให้รหัสสาขาธนาคาร BranchID
character varying(20)
String
Account No หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี แสดง หมายเลขที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Personal Identification Number null PIN
character varying(20)
String
User ID รหัสผู้ใช้ รหัสผู้ใช้ รหัสผู้ใช้ แสดงผู้ใช้และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือกระบวนการต่างๆ UserID
character varying(60)
String
Password รหัสผ่าน รหัสผ่านที่ความยาวใดๆ (case sensitive) รหัสผ่าน แสดงรหัสผ่านสำหรับรหัสผู้ใช้นี้ รหัสผ่านจำเป็นในการระบุผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบ Password
character varying(60)
String
Host Address ที่อยู่โฮสต์ ที่อยู่โฮสต์ URL หรือ DNS ที่อยู่โฮสต์ แสดง URL หรือ DNS ของโฮสต์เป้าหมาย HostAddress
character varying(60)
String
Host port Host port Host Communication Port The Host Port identifies the port to communicate with the host. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Proxy address Address of your proxy server The Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy port Port of your proxy server The Proxy Port identifies the port of your proxy server. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Proxy logon Logon of your proxy server The Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password รหัสผ่าน Proxy รหัสผ่านของ proxy server ของคุณ รหัสผ่าน Proxy แสดงรหัสผ่านของ proxy server ของคุณ ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name ชื่อไฟล์ ชื่อของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ หรือ URL ชื่อของไฟล์ในพื้นที่ไดเร็คตอรี่ของคอมพิวเตอร์ - หรือ URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Statement Loader Class ชื่อ Class ของตัวอ่านใบแจ้งรายการเดินบัญชี ชื่อของตัวอ่านจริงของใบแจ้งรายการเดินบัญชีที่กำลังใช้ตัวเชื่อมต่อ (interface) org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format รูปแบบวันที รูปแบบวันทีที่ใช้ในการใส่ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ ปกติจะตรวจได้เอง, แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องถูกกำหนด DateFormat
character varying(20)
String
Date last run ประมวลผลครั้งล่าสุด วันที่ที่ทำการประมวลผลครั้งสุดท้าย ประมวลผลครั้งล่าสุด เป็นการระบุเวลาครั้งสุดท้ายที่ทำการประมวลผลนี้ DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: การ บัญชี

ลักษณะ: ดูแลข้อมูลการบัญชี


ช่วย แท็บการบัญชีใช้เพื่อให้นิยามบัญชีที่ใช้สำหรับธุรกรรมกับธนาคารนี้


ไฟล์:ธนาคาร - การ บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset สินทรัพย์ธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ธนาคาร แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารนี้ B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit ธนาคารระหว่างโอน บัญชีธนาคารระหว่างโอน บัญชี ธนาคารระหว่างโอน แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับเงินทุนซึ่งอยู่ในระหว่างโอน B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash เงินสดยังไม่จัดสรร บัญชีเคลียริ่งเงินสดยังไม่จัดสรร เงินสดรับที่ยังไม่ได้จัดสรรเข้ากับใบแจ้งหนี้ B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection การเลือกจ่ายเงิน บัญชีเคลียริ่งการเลือกจ่ายเงินเจ้าหนี้ null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue รายรับดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีรายรับดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีรายรับดอกเบี้ยธนาคาร แสดงบัญชีที่จะสำหรับการบันทึกรายรับดอกเบี้ยจากธนาคารนี้ B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา