Zapytania (Okno ID-201)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Zapytania

Opis: Praca na zapytania

Pomocy: Określa i śledzi zapytania skierowane do ciebie.TAB: Zapotrzebowanie

Opis: Definowanie zapotrzebowań


Pomocy The Request Tab defines any Request submitted by a Business Partner.


Plik:Zapytania - Zapotrzebowanie - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type Typ należności Status następnego działania na zapytanie. Wskazuje czy zapytanie dotyczy należności, należności przeterminowanej czy planowanej. DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type Typ zapytania Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..) Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request Related Request Related Request (Master Issue, ..) Request related to this request R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary Streszczenie Streszczenie zapytania The Summary allows free form text entry of a recap of this request Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced Zafakturowane Zafakturowane Zafakturowane IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated Eskalowany This request has been escalated The Escalated checkbox indicates that this request has been escalated or raised in importance IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Data następnej akcji Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte. Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte zgodnie z rozkładem. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality Entry Confidentiality Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response Standard Response Request Standard Response Text blocks to be copied into request response text R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template Szablon poczty Szablony tekstowy do poczty Szablony tekstowy do poczty R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result Wynik Wynik podjętej operacji Wynik podjętej operacji na zapytanie. Result
character varying(2000)
Text
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość produktów. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia (łącznie) Pierwsza data lub data rozpoczęcia zakresu. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Close Date Close Date Close Date The Start Date indicates the last or final date CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA Zwrot materiałów Zwrot materiałów Zwrot materiałów może być uzyskany przez zaakceptowanie zwrotu i przez tworzenie memoriałów kredytowych. M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount Kwota Kwota związana z zapytaniem Wskazuje na kwotę związaną z zapytaniem, np. suma gwarancji. RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Dokument Podgląd dokumentu księgowego Podgląd dokumentu księgowego Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action Data ostatniej akcji Data podjęcia ostatniej akcji/działania. Data podjęcia ostatniej akcji/działania. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Ostatni wynik Rezultat ostatniego kontaktu Rezultat ostatniego kontaktu LastResult
character varying(2000)
String
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Utworzony przez Użytkownik, który utworzył dany wydruk Wskazuje użytkownika, który utworzył dany wydruk. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated Zaktualizowany Data aktualizowania rekordu Data aktualizowania rekordu Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Zaktualizowany przez Użytkownik, który zaktualizował rekord. Użytkownik, który zaktualizował rekord. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Change Request Change Request BOM (Engineering) Change Request Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group refers to a Bill of Materials M_ChangeRequest_ID
numeric(10)
Search
Request Invoice Request Invoice The generated invoice for this request The optionally generated invoice for the request C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Updates

Opis: Request Updates


Pomocy Updated of the Request


Plik:Zapytania - Updates - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Zapytania Zapytania od kontrahentów lub z prospektu Wskazuje pojedyncze zapytanie kontrahenta lub z prospektu. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality Entry Confidentiality Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Utworzony przez Użytkownik, który utworzył dany wydruk Wskazuje użytkownika, który utworzył dany wydruk. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result Wynik Wynik podjętej operacji Wynik podjętej operacji na zapytanie. Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość produktów. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: Action History

Opis: Action History


Pomocy The Action History Tab displays any actions which have been taken for a Request.


Plik:Zapytania - Action History - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Zapytania Zapytania od kontrahentów lub z prospektu Wskazuje pojedyncze zapytanie kontrahenta lub z prospektu. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Utworzony przez Użytkownik, który utworzył dany wydruk Wskazuje użytkownika, który utworzył dany wydruk. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type Typ zapytania Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..) Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
character(1)
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary Streszczenie Streszczenie zapytania The Summary allows free form text entry of a recap of this request Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced Zafakturowane Zafakturowane Zafakturowane IsInvoiced
character(1)
List
Escalated Eskalowany This request has been escalated The Escalated checkbox indicates that this request has been escalated or raised in importance IsEscalated
character(1)
List
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Data następnej akcji Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte. Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte zgodnie z rozkładem. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość produktów. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia (łącznie) Pierwsza data lub data rozpoczęcia zakresu. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
End Date Data końcowa Data ostatecznej efektywności (wszystko obejmująca) Data końca wskazuje ostateczną datę w tej grupie EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA Zwrot materiałów Zwrot materiałów Zwrot materiałów może być uzyskany przez zaakceptowanie zwrotu i przez tworzenie memoriałów kredytowych. M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Null Columns Columns with NULL value Null values are used for showing "no change" NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Update Notification

Opis: List Recipients for to receive Request Updates


Pomocy null


Plik:Zapytania - Update Notification - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Zapytania Zapytania od kontrahentów lub z prospektu Wskazuje pojedyncze zapytanie kontrahenta lub z prospektu. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.