Zamówenia obce (Okno ID-143)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Zamówenia obce

Opis: Wprowadź i zmień zamówienie obce

Pomocy: Pozwala wprowadzać zmiany do zamówienia obcego.TAB: Zakupy

Opis: Zakupy częśc główna


Pomocy Parametry zamówienia


Plik:Zamówenia obce - Zakupy - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Typ dokumentu docelowego Typ dokumentu docelowego dla konwersji dokumentów Można zamienić typy dokumentów (np. z Oferty na Zamówienie lub fakturę). Zamiana jest wyświetlona w typie bieżącym. Proces rozpoczyna wybór odpowiedniej operacji dokumetnu. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Data obiecana Obiecana data zamówienia Obiecana data zamówienia DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Kontrahent Kontrahent na fakturze Jeśli nie wypełniony, faktura będzie wystawiona na kontrahenta odpowiedzialnego za przewóz dostawy. Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Miejsce na fakturze Miejsce kontrahenta podane na fakturze. null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Konktakt na fakturze Kontakt do kontrahenta podany na fakturze. null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Zasady dosaw Terminowość dostaw Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Pierwszeństwo Pierwszeństwo dokumentu Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Od producenta Dostawa bezpośrednio od producenta Dostawa bezpośrednio od producenta IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Dostawa przez W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Przewoźnik Sposób dostawy produktu Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Sposób opłacenia za fracht Sposób opłacenia za fracht Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Category Kategoria frachtunku Kategoria frachtunku Kategoria frachtunku wylicza frachtunek, by wybrać przewoźnika. M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Opłata za fracht Opłata za fracht Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty FreightAmt
numeric
Amount
Invoice Rule Zasady faktury Częstotliwość i sposób fakturowania Częstotliwość i sposób wystawiania faktur kontrahentowi. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Rabat drukowany Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Opłata Opłata Kwota dodatkowej opłaty. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Code Promotion Code User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje w walucie dokumentu TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Razem Całkowita kwota dokumentu Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Rozkład płatności ważny Czy rozkład płatności jest ważny Czy rozkład płatności jest ważny IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Przetwarzanie zamówień null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
Order Type Order Type Type of Order: MRP records grouped by source (Sales Order, Purchase Order, Distribution Order, Requisition) null OrderType
character varying(510)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Pozycja zamówienia

Opis: Pozycja zamówienia


Pomocy Określa pojedynczą pozycję zamówienia


Plik:Zamówenia obce - Pozycja zamówienia - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Data obiecana Obiecana data zamówienia Obiecana data zamówienia DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Przypisanie zasobu Przypisanie zasobu null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ordered Quantity Zamówiona ilość Zamówiona ilość Zamówiona ilość produktów. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Dostarczona ilość Dostarczona ilość Dostarczona ilość QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Ilość w rezerwie Ilość w rezerwie Ilość produktów w rezerwie na inne zamówienia. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość produktów. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Przewoźnik Sposób dostawy produktu Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Cena jednostowa Cena rzeczywista Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Cennik Cennik Oficjalny cennik w dokumencie walutowym. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Opłata za fracht Opłata za fracht Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Rabat % Rabat % Wskazuje zastosowany lub pobrany rabat jako procent. Discount
numeric
Number
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Netto Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Lost Sales Qty Lost Sales Qty Quantity of potential sales When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished] QtyLostSales
numeric NOT NULL
Quantity
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Order Tax

Opis: Order Tax


Pomocy The Order Tax Tab displays the tax amount for an Order based on the lines entered.


Plik:Zamówenia obce - Order Tax - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Kwota podatku Kwota podatku na dokumencie. Całkowita kwota podatku na dokumencie. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Podstawa opodatkowania Kwota będąca podstawą opodatkowania. Kwota będąca podstawą opodatkowania. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Cena brutto Cena brutto Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Opis: Order Payment Schedule


Pomocy null


Plik:Zamówenia obce - Payment Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Rozkład płatności Rozkład płatności Informacja kiedy płatności są wymagane. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Data płatności Data płatności Data płatności,bez odsetek za poterminowe uregulowanie. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Kwota płatności Kwota płatności Cała kwota płatności DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Data ze zniżką Data płatności ze zniżką Data płatności ze zniżką. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Ważny Element jest ważny Element przeszedł sprawdzian ważności. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: POS Payment

Opis: null


Pomocy null


Plik:Zamówenia obce - POS Payment - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Sposób płatności Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check) TenderType
character(1)
List
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Nazwa konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta A_Name
character varying(60)
String
Routing No Numer banku dealera Numer banku dealera null RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Numer czeku Numer czeku Numer czeku CheckNo
character varying(20)
String
Account No Numer konta Numer konta Numer konta AccountNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Data obiecana Obiecana data zamówienia Obiecana data zamówienia DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Check Status null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Karta kredytowa Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) CreditCardType
character(1)
List
Number Numer karty Numer karty kredytowej Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Kod autroyzacji głosowej Voice Authorization Code from credit card company The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.