Składowe kont księgowych (Okno ID-118)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Składowe kont księgowych

Opis: Zarządza kontami księgowymi

Pomocy: Okno jest używane do określenia i zarządzania kontami księgowymi oraz zdefiniowanymi składowymi uzytkownika. Jeden z części konta jet naturalną częścią konta (Wykres kont). Można dodać konto w celu równoległego raportowania lub dla części księgowości użytkownika.TAB: Element

Opis: Definicja konta


Pomocy Definiuje nazwę, opis oraz format elementu. Dodatkowo zdefiniowany jest typ konta ub użytkownika. Każdy plan kont musi mieć typ konta.


Plik:Składowe kont księgowych - Element - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Element Składowa konta Konto Identyfikuje typ konta. Powszechnie znane jako wykres kont. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format Format wartości Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

VFormat
character varying(40)
String
Type Typ Typ elementu (konto lub zdefiniowany użytkownik) Typ elementu wskazuje czy jest to Element konta czy element zdefiniowanego użytkownika ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account Konto naturalne Konto podstawowe Konto naturalne często jest oparte na wykresie kont, zwłaszcza przy wyszczególnieniu branży. IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing Zrównoważone Wartość wszystkich transakcji musi się zgadzać (np. koszty) The Balancing checkbox indicates the this element must balance in each journal transaction. For example, if cost centers have been defined as an element which is balance then the debits and credits for each unique cost center must net to 0.00. This is c IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Drzewo Identyfikuje drzewo Drzewo identyfikuje pojedyncze drzewo w systemie. Drzewa difiniują roll ups lub poziomy podsumowania informacji. Są wykorzystywane przy wydrukach w celu zdefiniowania punktów wydruku i poziomów podsumowań. AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Watrości elementu

Opis: Defniuje wartości elementu


Pomocy Definiuje poszczególne obowiązujące wartości elementu. Wartości muszą być dostosowane do określonego formatu. Jeżeli elementem jest typ księgowy, wówczas klasyfikacja księgowa (aktywa, zobowiązania, etc) oraz kontrole wysyłki są określone.


Plik:Składowe kont księgowych - Watrości elementu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Account Element Nazwa konta Nazwa konta Jest pojedynczym identyfikatorem instancji konta. Na przykład nazwa konta może wynosić 10001, 20020 i 32312. Gdy użytkownik określa nazwy kont dla wydziałów mogą wyglądać następująco PR, Admin albo Sprzedaż. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element Składowa konta Konto Identyfikuje typ konta. Powszechnie znane jako wykres kont. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type Typ konta Typ konta Typ kont aktywnych to: A - Aktywa, Ksz - Koszty, Z - Zobowiązania, Kp- Kapitał własny, R -Przychody and M - Memo. Typ kont określa czy są podatki, jeśli są nałożone, płatności potwierdzone i wpływy dla kontrahenta. Konto Memo nie jest brane pod uwagę przy sprawdzaniu stanu kont. AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual Wyślij rzeczywiste Wartości rzeczywiste mogą być wysłane Wartości rzeczywiste mogą być wysłane do wartości elementu. PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign Strona konta Wskazuje stronę konta jako Debet/Winien (Dt/Wn) lub Credit/Ma (Ct/Ma). Wskazuje stronę konta jako Debet/Winien (Dt/Wn) lub Credit/Ma (Ct/Ma). AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget Wyślij budżet Wartości budżetu mogą być wysłane Wartości budżetu mogą być wysłane do wartości elementu. PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled Dokument sprawdzony Jeżeli konto jest sprawdzane przez dokument, nie można do niego nic ręcznie przesłać. null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical Wyślij statystyki Wyślij ilości statystyki na konto null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance Poczta encumbrance Post commitments to this account null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to Ważny do Ważny do daty (łącznie) - ostatni dzień Wskazuje ostatni dzień zakresu dat. ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account Konto bankowe Wskazuje czy jest to konto bankowe Wskazuje czy jest to konto bankowe IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account Konto waluty obcej Stany kont w walucie obcej są przetrzymywane w wartości nominalnej i przeliczane na walutę księgowania. Stany kont w walucie obcej są przetrzymywane w wartości nominalnej i przeliczane na walutę księgowania. IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Transakcje

Opis: Define Translation


Pomocy The Translation Tab defines the translation to an alternate language


Plik:Składowe kont księgowych - Transakcje - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Nazwa konta Nazwa konta Jest pojedynczym identyfikatorem instancji konta. Na przykład nazwa konta może wynosić 10001, 20020 i 32312. Gdy użytkownik określa nazwy kont dla wydziałów mogą wyglądać następująco PR, Admin albo Sprzedaż. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sub Account

Opis: Sub Account for Element Value


Pomocy The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


Plik:Składowe kont księgowych - Sub Account - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Nazwa konta Nazwa konta Jest pojedynczym identyfikatorem instancji konta. Na przykład nazwa konta może wynosić 10001, 20020 i 32312. Gdy użytkownik określa nazwy kont dla wydziałów mogą wyglądać następująco PR, Admin albo Sprzedaż. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.