Raporty i procesy (Okno ID-165)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Raporty i procesy

Opis: Zarządza raportami i procesami

Pomocy: Określa parametry i zasaday dostępu do każdego raportu i procesu w systemie. Do użytku wyłącznie przez System Admin.TAB: Raporty i Procesy

Opis: Definowanie raportów i porcesów


Pomocy The Report and Process Tab defines each report and process run in the system.


Plik:Raporty i procesy - Raporty i Procesy - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Data Access Level Poziom dostępu danych Wymagany poziom dostępu Wskazuje wymagany poziom dostępu do wydruku lub procesu. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Report Wydruk Wskazuje zapis wydruku Wskazuje, że dany zapis jest wydukiem, w przeciwieństwie do procesu. IsReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Server Process Server Process Run this Process on Server only Enabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability. IsServerProcess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Nazwa klasy Java Classname The Classname indentifies the Java classname used by this report or process Classname
character varying(255)
String
Procedure Procedura Nazwa procedury w bazie danych Nazwa procedury w bazie danych wzywana przez wydruk lub proces. ProcedureName
character varying(60)
String
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Formatka specjalna Formatka specjalna Wskazuje poszczególną formatkę specjalnę w systemie. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Widok wydruku Widok do tworzenia wydruku. Widok do tworzenia wydruku. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Direct print Drukuj bezpośrednio Drukuj bezpośrednio Wskazuje, że wydruk będzie drukowany bez wyświetlania dialogu przy drukowaniu. IsDirectPrint
character(1)
Yes-No
Print Format Format wydruku Format wydruku The print format determines how data is rendered for print AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Show Help Show Help null null ShowHelp
character(1)
List
Statistic Count Licznik Wewnętrzne statystyki liczą jak często używana była jednostka. Do użytku wewnętrznego Statistic_Count
numeric(10)
Integer
Statistic Seconds Statystycznie trwa Internal statistics how many seconds a process took For internal use Statistic_Seconds
numeric
Integer
Jasper Report Jasper Report null null JasperReport
character varying(255)
String
Copy From Report and Process Copy From Report and Process Copy settings from one report and process to another. Copy the settings from the selected report and process to the current one. This overwrites existing settings and translations. CopyFromProcess
character(1)
Button
TAB: Tłumacznie raportów

Opis: null


Pomocy null


Plik:Raporty i procesy - Tłumacznie raportów - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
TAB: Uprawnienia do raportów

Opis: Dostęp do raportów


Pomocy The Report Access Tab determines who can access a report or process


Plik:Raporty i procesy - Uprawnienia do raportów - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Paramter

Opis: Report Parameter


Pomocy The Report Parameter Tab defines any parameters requried to execute a report or process.


Plik:Raporty i procesy - Paramter - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Process Parameter Parametr procesu null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Centrally maintained Centralnie utrzymywany Informacja zarządzana przez Element Systemu Wskazuje czy Nazwa, Opis i Pomoc jest zarządzana przez tabelę Elementu Systemu czy tabelę Okna. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
DB Column Name Nazwa kolumny w bazie Nazwa kolumny w bazie danych Nazwa kolumny w bazie danych. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element Tekst Formularz Teksty umożliwia centralne zarządzanie tekstami pomocy dla kolumn i pól Formularz Teksty umożliwia centralne zarządzanie tekstami pomocy dla kolumn i pól AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Reference Odniesienie System odniesienia (Wybierz listę) Odniesienie wskazuje typ pola odniesienia AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key Wartośc odniesienia Wymagane określenie, jeśli typ danych to Tabela lub Lista Wartość odniesienia wskazuje gdzie wartości odniesienia są przechowywane. Musi być określone, jeśli typ danych jest Tabelą lub Listą AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Value Format Format wartości Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

VFormat
character varying(20)
String
Dynamic Validation Walidacja Zasady sprawdzania poprawności Wskazuje pojedynczą zasadę walidacji. Zasady te definiują w jaki sposób wprowadzanie danych jest określane jako obowiązujące/ważne lub nieobowiązujące/nieważne. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Length Długość Długość kolumny w bazie danych Długość określa długość kolumny jak zdefiniowano w bazie danych FieldLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Mandatory Obowiązkowe Wejście danych wymagane w kolumnie Wskazuje, czy pole jest wymagane, by zapisać raport w bazie danych. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Range Zakres Zakres wartość Zakres wartości IsRange
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Logic Domyślna logika Hierarchia wartości odmowy, podzielona The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #A DefaultValue
character varying(2000)
String
Default Logic 2 Domyślna logika 2 Default value hierarchy, separated by ; The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #A DefaultValue2
character varying(2000)
String
Min. Value Minimalna wartość pola Minimalna wartośc pola Minimalna wartośc pola ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Maksymalna wartość pola Maksymalna wartość pola Maksymalna wartość pola ValueMax
character varying(20)
String
Read Only Logic Tylko czyta Logika określ czy pole jest wyłącznie czytane (pisze, gdy pole jest czytać-pisać). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Display Logic Logika wyświetlania Jeśli pole jest wyświetlane, rezultat determinuje gdy pole jest właśnie wyświetlane >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the prevoius result from left to right E DisplayLogic
character varying(2000)
Text
TAB: Tłumacznie parametrów

Opis: null


Pomocy null


Plik:Raporty i procesy - Tłumacznie parametrów - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Parametr procesu null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.