Instrukcja

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukaj


Administracja

Icon mOpen.png Administracja
Icon mOpen.png Ustawienia
Icon mOpen.png Ustawienia - Ogólne ustawienia systemu
Icon mProcess.png Synchronize Doc Translation - Synchronize Document Translation
Icon mWindow.png Menu - Zarządza Menu
Icon mWindow.png Drzewa i węzły - Zarządza drzewem
Icon mWindow.png Tree Maintenance - Maintain Trees
Icon mWindow.png Zadania - Zarządza zadaniami
Icon mWindow.png Zdjęcia - Zarządza widokiem
Icon mWindow.png Komunikaty błędów - Komunikaty błędów
Icon mWindow.png Komuniakty - Widok komunikatów systemu
Icon mWindow.png Kraje, województwa, miasta - Zarządza krajami, województwami i miastami
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png Bezpieczeństwo
Icon mWindow.png Użytkownicy - Zarządza użytkownikami systemu
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Grupy użytkowników - Zarządza odpowiedzialnościami użytkownika
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png Dostęp - Zarządza zasadami dostępu danych
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Dziennik dostępu - Dziennik dostępu danych lub zasobów
Icon mWindow.png Sesja - Lista użytkowników sesji
Icon mWindow.png Process Audit - Audit process use
Icon mWindow.png Dziennik zmian - Dziennik zmian danych
Icon mWindow.png Archive Viewer - View automatically archived Documents
Icon mOpen.png Serwer - Adempiere Server Maintenance
Icon mWindow.png Harmonogram - Zarządza harmonogramem procesów i dziennikiem.
Icon mWindow.png Procesor zapytań - Procesory zapytań
Icon mWindow.png Procesor ostrzeżeń - Zarządza procesorem ostrzeżeń/parametrami serwera i dziennikami.
Icon mWindow.png Procesor Workflow - Zarządza procesorem Workflow i dziennikami
Icon mWindow.png Procesor księgowania - Zarządza procesorami księgowania i dziennikami
Icon mProcess.png Request EMail Processor
Icon mOpen.png Workflow - Adempiere Workflow
Icon mWindow.png Odpowiedzialność Workflow - Odpowiedzialny za wykonanie Workflow
Icon mWindow.png Workflow - Zarządza Workflow
Icon mWindow.png Workflow Editor - Edit Workflows
Icon mProcess.png Workflow to Client - Move custom workflow elements to the current client
Icon mWindow.png Działania workflow (wszystkie) - Monitoruje wszystkie działania Workflow
Icon mWindow.png Workflow Activities - My active workflow activities
Icon mWindow.png Procesy workflow - Monitoruje procesy Workflow
Icon mOpen.png Drukowanie - Ustawienia drukowania
Icon mWindow.png Formaty papieru - Dostępne formaty papieru (np. A4, B5)
Icon mWindow.png Kolor wydruku - Zarządza kolorem wydruku
Icon mWindow.png Czcionki wydruków - Czcionki wydruków
Icon mWindow.png Formatowanie wydruku tabeli - Definowanie formatów wydruku tabeli
Icon mWindow.png Formaty wydruków - Zarządza formatem wydruku
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Formularze wydruku - Zarządza formularzami wydruku (faktury, czeki, etc)
Icon mWindow.png Drukarka etykiet - Zarządza drukarką etykiet
Icon mWindow.png Drukuj etykietę - Drukuj format etykiety
Icon mOpen.png Collaboration - Collaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mProcess.png Cache Reset - Reset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **
Icon mOpen.png Ustawienia firmy - Zarządzanie ustawieniami firmy
Icon mWorkFlow.png Initial Client Setup Review - Review of system level setup of a new Client
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png Firma (nasza) - Zarządza firmami
Icon mWindow.png Web Store - Define Web Store
Icon mWindow.png Merge Entities - Merge From Entity to To Entity - Delete From
Icon mWindow.png ASP Subscribed Modules
Icon mOpen.png Ustawienia jednostek organizacyjnych
Icon mWindow.png Jednostki organizacyjne - Zarządza organizacjami
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Banki - Zarządza bankami
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png Automaty przypisujące płatności do faktur - Algorytm przypisujący informacje z wyciągu do kontrahentów, faktur i płatności
Icon mWindow.png Księgi kasowe - Zarządza księgą kasową
Icon mWindow.png Dokumenty cykliczne - Dokumenty wystawiane w regularnych odstępach czasu
Icon mOpen.png Dane - Zarządzanie danymi
Icon mOpen.png Narzędzia
Icon mWindow.png Załączniki - Zarządza załącznikami
Icon mWindow.png Lokalizacja - Utrzymywanie położeń / lokalizacji
Icon mWindow.png Ustawienia - Zarządza systemem organizacji firmy i preferencjami użytkownika
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png Import danych
Icon mWindow.png Formaty plików importu - Zarządza formatami plików importu
Icon mWindow.png Import File Loader - Ładuje pliki
Icon mWindow.png Import kontrahentów - Import kontrahentów
Icon mWindow.png Import produktów - Import produktów
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png Import kont - Import wartości kont
Icon mWindow.png Import zbiorów pozycji raportów - Import zbiorów pozycji raportów
Icon mWindow.png Import inwentarza - Transakcje importu inwentarza
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png Import zamówień - Import zamówień
Icon mWindow.png Import faktur - Import faktur
Icon mWindow.png Import Confirmations - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines
Icon mWindow.png Import kursów walut - Import kursów walut
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png Import księgi głównej - Import księgi głównej
Icon mWindow.png Import płatności - Import płatności
Icon mProcess.png Load Bank Statement - Load Bank Statement
Icon mWindow.png Import wyciągów bankowych - Import wyciągów bankowych
Icon mProcess.png Delete Import - Delete all data in Import Table
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Strategie replikacji - Zarządza strategiami replikacji danych
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue ReportsSłownik aplikacji

Icon mOpen.png Słownik aplikacji - Zarządanie słownikiem aplikacji
Icon mWindow.png Okno użytkownika - Define User Window Customization
Icon mOpen.png Application PackagingImport and export packaging
Icon mWindow.png Pack Out - Create 2pack package
Icon mWindow.png Pack In - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceKontrahenci

Icon mOpen.png Kontrahenci - Customer Relations and Partner Management
Icon mOpen.png Kontrahenci
Icon mWorkFlow.png Business Partner Setup - Setup Business Partner Rules
Icon mWindow.png Grupy kotrahentów - Zarządza grupami kontrahentów
Icon mWindow.png Teksty pozdrowień - Zarządza pozdrowieniami
Icon mWindow.png Warunki płatności - Zarządza warunkami płatności
Icon mWindow.png Harmonogram fakturowania - Zarządza harmonogramem fakturowania
Icon mWindow.png Wezwania do zapłaty - Zarządza poziomami wezwań do zapłaty
Icon mWindow.png Kontrahenci - Zarządza kontrahentami
Icon mWindow.png Dokumenty wg kontrahentów - Dokumenty wg kontrahentów
Icon mReport.png Business Partner Detail - Business Partner Detail Report
Icon mReport.png Business Partner Open - Business Partner Open Amount
Icon mProcess.png Validate Business Partner - Check data consistency of Business Partner
Icon mProcess.png Business Partner Organization - Set and verify Organization ownership of Business Partners
Icon mWindow.png Ewidencja przychodu - Zasady ewidencji przychodu
Icon mProcess.png UnLink Business Partner Org - UnLink Business Partner from an Organization
Icon mWindow.png Position - Maintain Job Positions
Icon mWindow.png Position Category - Maintain Job Position Categories
Icon mOpen.png Usługi - Service Management
Icon mWindow.png Zasoby - Zarządza zasobami
Icon mWindow.png Typy czasu - Zarządza typem zapisu czasu
Icon mWindow.png Typy wydatków - Zarządza typami kosztów
Icon mWindow.png Raporty kosztów - Raport czasu i kosztu
Icon mWindow.png Wydatki (do zafakturowania) - Przegląd niezafakturowanych wydatków
Icon mProcess.png Create AR Expense Invoices - Create Invoices from Expenses for Customers
Icon mWindow.png Wydatki (nie zwrócone) - Przegląd wydatków i niezwróconych opłat
Icon mProcess.png Create AP Expense Invoices - Create AP Invoices from Expenses to be paid to employees
Icon mOpen.png Request
Icon mWorkFlow.png Requet Setup - Set up the client to process requests
Icon mWindow.png Typy zapytań - Zarządza typami zapytań
Icon mWindow.png Request Group - Maintain Request Group
Icon mWindow.png Request Category - Maintain Request Category
Icon mWindow.png Request Resolution - Maintain Request Resolutions
Icon mWindow.png Request Status - Maintain Request Status
Icon mWindow.png Request Standard Response - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png Wszystkie zapytania - Widok i praca na zapytania
Icon mProcess.png Invoice Requests - Create Invoice for Requests
Icon mProcess.png Ponownie otwórz zapytanie - Ponownie otwórz zamknięte zapytanie
Icon mWindow.png Obszary zainteresowań - Obszar zainteresowań lub temat
Icon mWindow.png Zapytania - Praca na zapytania
Icon mWindow.png Informacje o sprzedawcy - Inforamcje na temat sprzedawcy, reprezentanta handlowego
Icon mWindow.png Wzory korespondencji - Zarządza wzorami korespondencji
Icon mProcess.png Send Mail Text - Send EMails to active subscribers of an Interest Area OR a Business Partner Group from a selected UserSprzedaż

Icon mOpen.png Sprzedaż
Icon mOpen.png Sprzedaż i marketing
Icon mWorkFlow.png Sales Setup - Setup Sales
Icon mWindow.png Regiony sprzedaży - Zarządza regionami sprzedaży
Icon mWindow.png Prowizje - Zarządzaj prowizjami i prawami autorskimi
Icon mWindow.png Naliczanie prowizji - Sprawdzenie i modyfikacja sposobu naliczania prowizji
Icon mReport.png Commission Run Detail - Commission Run Detail Report
Icon mWindow.png Kanały marketingowe - Zarządza kanałami marketingowymi
Icon mWindow.png Kampanie marketingowe - Zarządza kampaniami marketingowymi
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png Zamówienia
Icon mWindow.png Zamówenia obce - Wprowadź i zmień zamówienie obce
Icon mReport.png Order Detail - Order Detail Report
Icon mReport.png Otwarte zamówienia -
Icon mReport.png Order Transactions - Sales Order Transaction Report
Icon mProcess.png Quote convert - Convert open Proposal or Quotation to Order
Icon mProcess.png RePrice Order/Invoice - Recalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoice
Icon mProcess.png Generowanie zamówień włansych na podstawie zamówień obcych - Generowanie zamówień włansych na podstawie zamówień obcych
Icon mProcess.png Reopen Order - Open previously closed Order
Icon mProcess.png Order Batch Process - Process Orders in Batch
Icon mWindow.png POS Key Layout - POS Function Key Layout
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png POS Terminal - Maintain your Point of Sales Terminal
Icon mWindow.png POS (Pre-Alpha) - Point Of Sales
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png Dostawy
Icon mWindow.png Generate Shipments (manual) - Select and generate shipments
Icon mProcess.png Generate Shipments -
Icon mWindow.png Przewozy do klienta - Customer Inventory Shipments Customer Returns
Icon mReport.png Shipment Details - Shipment Detail Information
Icon mWindow.png Opakowanie - Zarządza opakowaniem w przewozie
Icon mOpen.png Faktury
Icon mWindow.png Generuj faktury (ręcznie) - Wybór i generowanie faktur
Icon mProcess.png Generowanie faktur - Generowanie i wydruk faktur
Icon mWindow.png Faktury sprzedaży - Wejście do faktury sprzedaży
Icon mWindow.png Harmonogram płatności - Zarządza harmonogramem płatności faktur
Icon mProcess.png Drukuj faktury - Drukowanie faktur na drukarce lub jako pliki PDF
Icon mOpen.png Wydruki fakturWydruki faktur
Icon mReport.png Invoice Transactions -
Icon mReport.png Faktury ogólnie -
Icon mReport.png Faktury szczegółowo -
Icon mReport.png Faktury dziennie -
Icon mReport.png Faktury tygodniowo -
Icon mReport.png Faktury tygodniowo wg produktu -
Icon mReport.png Faktury miesięcznie -
Icon mReport.png Faktury miesięcznie wg produktu -
Icon mReport.png Faktury miesięcznie wg dostawcy -
Icon mReport.png Monthly Invoice Product - Invoice Report by Product per Month
Icon mReport.png Faktury kwartalnie wg dostawcy -
Icon mReport.png Faktury kwartalnie wg produktu -
Icon mReport.png Quarter Invoice Product - Invoice Report by Product per QuarterZaopatrzenie

Icon mOpen.png Zaopatrzenie
Icon mWindow.png Tematy zapytań ofertowych - Zarządza tematami zapytań ofertowych i członków aukcji
Icon mWindow.png Zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe
Icon mWindow.png Odpowiedzi na zapytania ofertowe - Zarządza odpowiedziami na zapytania ofertowe.
Icon mReport.png RfQ Unanswered - Outstanding RfQ Responses
Icon mReport.png RfQ Response - Detail RfQ Responses
Icon mWindow.png Zapotrzebowania - Zapotrzebowania
Icon mProcess.png Create PO from Requisition - Create Purchase Orders from Requisitions
Icon mReport.png Open Requisitions - Detail Open Requisition Information
Icon mWindow.png Zamówienia własne - Zarządza zamówieniami własnymi
Icon mWindow.png Przyjęcia dostawy - Przyjęcia dostawy
Icon mReport.png Material Receipt Details - Material Receipt Detail Information
Icon mWindow.png Faktury obce - Wejście do faktury dostawcy
Icon mWindow.png Invoice Batch - Expense Invoice Batch
Icon mWindow.png Dopasuj Zamówienia-WZ-Faktury - Match Purchase Orders, Receipts, Vendor Invoices
Icon mWindow.png Dopasuj zamówienia zakupu - View Matched Purchase Orders
Icon mWindow.png Dopasuj faktury - Przegląd dopasowanych fakturReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png Typy zwrotów materiałów - Typy zwrotów materiałów
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png Zwroty - Zarządza zwrotami materiałów.
Icon mWindow.png Vendor RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor ReturnsKasa

Icon mOpen.png Kasa
Icon mReport.png Invoice Tax - Invoice Tax Reconsiliation
Icon mReport.png Sprawy otwarte - Lista spraw otwartych
Icon mReport.png Aging - Aging Report
Icon mReport.png Invoice Not Realized Gain/Loss - Invoice Not Realized Gain & Loss Report
Icon mWindow.png Generowanie wezwań do zapłaty -
Icon mWindow.png Płatność - Twórz płatność
Icon mReport.png Payment Details - Payment Detail Report
Icon mWindow.png Payment Allocation - Allocate invoices and payments
Icon mWindow.png Odwrotna alokacja - Odwrotna alokacja
Icon mReport.png Przypisanie płatności - Przypisanie płatności do faktur
Icon mReport.png UnAllocated Invoices - Invoices not allocated to Payments
Icon mReport.png UnAllocated Payments - Payments not allocated to Invoices
Icon mProcess.png Reset Allocation - Reset (delete) allocation of invoices to payments
Icon mProcess.png Receivables Write-Off - Write off open receivables
Icon mWindow.png Wybór płatności - Wybiera faktury do zapłaty
Icon mWindow.png Wybór płatności (ręczny) - Manual Payment Selection
Icon mWindow.png Płatności drukowanie i eksport - Print or export your payments
Icon mWindow.png Batch płatności - Process Payment Patches for EFT
Icon mWindow.png Wyciągi bankowe - Przetwarzanie wyciągów bankowych
Icon mReport.png Niepotwierdzone płatności - Płatności które nie zostały potierdzone na wydruku z banku
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Bank Transfer - Bank Transfer let money tranfer between BanksMateriały

Icon mOpen.png Materiały
Icon mOpen.png Ustawienia gospodarki magazynowej
Icon mWorkFlow.png Ustawienia produktów - Set up Products
Icon mWindow.png Magazyny i administratorzy - Zarządza magazynami i administratorami
Icon mProcess.png Warehouse Organization - Set and verify Organization ownership of Warehouse
Icon mWindow.png Jendostki miary - Zarządza jednostką miary
Icon mWindow.png Kategorie produktów - Zarządza kategoriami produktów
Icon mWindow.png Szczegóły dostawców - Zarządza szczegółami dostawców
Icon mReport.png Wybór dostawcy - Produkty z jednym lub więcej dostawcami
Icon mWindow.png Kategorie przewozów - Zarządza przewozami frechtu
Icon mWindow.png Produkty - Zarządza produktami
Icon mProcess.png Product Organization - Set and verify Organization ownership of Products
Icon mWorkFlow.png Price List Setup - Define your Price Lists and Discounts
Icon mWindow.png Price List Schema - Maintain Price List Schema
Icon mWindow.png Cenniki - Zarządza cennikami
Icon mWindow.png Schemat rabatów - Zarządza schematem rabatów handlowych
Icon mWindow.png Przewoźnicy - Zarządza przewoźnikami
Icon mProcess.png Verify BOMs - Verify BOM Structures
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Cechy produktów
Icon mWindow.png Ustawienia mechanizmu nadawnia numerów serii - Numerowanie produktu
Icon mWindow.png Ustawienia mechanizmu nadawnia numerów seryjnych - Nadawanie numerów seryjnych produktom
Icon mWindow.png Atrybuty produktów - Cecha produktu
Icon mWindow.png Zestawy cech produktów - Zarządza zestawem cech produktów
Icon mWindow.png Attribute Set Instance - View Attribute Set Instance detail and use
Icon mWindow.png Seria - Seria produktu
Icon mWindow.png Product Attribute Grid - Maintain Products with Attributes in a Table Grid
Icon mWindow.png Transakcje materiałowe - Transakcje materiałowe
Icon mReport.png Transaction Detail - Transaction Detail Report
Icon mReport.png Product Transaction Value - Product Transaction Value
Icon mReport.png Product Transaction Summary - Product Transaction Summary
Icon mWindow.png Przeunięcia magazynowe - Przeunięcia magazynowe
Icon mWindow.png Inwentaryzacja - Przeprowadź inwentaryzację
Icon mWindow.png Internal Use Inventory - Enter Internal Use of Inventory
Icon mReport.png RAport uzupełnień - Raport uzupełnień zapasów
Icon mWindow.png Potwierdzenie przewozu/dostawy - Potwierdzenie przewozu/dostawy materiałów
Icon mReport.png Open Confirmations - Open Shipment or Receipt Confirmations
Icon mReport.png Open Confirmation Details - Open Shipment or Receipt Confirmation Details
Icon mReport.png Storage Detail - Storage Detail Report
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png BOM Drop - Drop (expand) Bill of Materials
Icon mProcess.png Storage Cleanup - Inventory Storage Cleanup
Icon mReport.png Inventory Valuation Report - Inventory Valuation Report
Icon mReport.png Material Reference - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)ProjektyProjekty

Icon mOpen.png ProjektyProjekty
Icon mWorkFlow.png Ustawienia projektu - Ustawienia projetków i raportów do projektów
Icon mWindow.png Typy projektów - Zarządza typem projektów i fazami
Icon mWindow.png Projekty - Zarządza projektami
Icon mWindow.png Projekty (zamówienie) - Zarządza projektami zamówienia obcego i porządkiem pracy
Icon mProcess.png Generate PO from Project - Generate PO from Project Line(s)
Icon mProcess.png Issue to Project - Issue Material to Project from Receipt or manual Inventory Location
Icon mReport.png Project Lines not Issued - Lists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the Project
Icon mReport.png Project POs not Issued - Lists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the Project
Icon mReport.png Project Margin (Work Order) - Work Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)
Icon mWindow.png Cykle projektowe - Zarządza cyklami projektowymi
Icon mReport.png Project Cycle Report - Report Projects based on Project Cycle
Icon mReport.png Project Detail Accounting Report - Accounting Fact Details of ProjectRachunkowość

Icon mOpen.png Rachunkowość
Icon mOpen.png Reguły księgowania
Icon mWorkFlow.png Accounting Setup - Review and change Accounting Setup
Icon mWindow.png Rok i okresy obrachunkowe - Zarządza okresami roku kalendarzowego
Icon mWindow.png Składowe kont księgowych - Zarządza kontami księgowymi
Icon mWindow.png Wymiary księgowe - Zarządza nieksięgowe wymiary drzewa
Icon mWindow.png Plan kont - Zarządza planem kont - aby zmiany uaktywnić należy zalogować się ponownie.
Icon mWindow.png Konta księgowe - Zarządza aktualnymi kontami księgowymi
Icon mWindow.png Kategorie dokumentów księgowych - Zarządza kategoriami Księgi Głównej
Icon mWindow.png Typy walut - Zarządza typami kursów walut
Icon mWindow.png Waluty - Zarządza walutami
Icon mWindow.png Kursy walut - Zarządza kursami walut
Icon mWorkFlow.png Tax Setup - Setup tax calculation
Icon mWindow.png Typy dokumentów - Zarządza typami dokumentów
Icon mWindow.png Licznik dokumentów - Zarządza typami liczników dokumentów
Icon mProcess.png Verify Document Types - Verify Document Types
Icon mWindow.png Licznik dokumentów - Zarządza systemem i licznikiem dokumentów
Icon mWindow.png Automaty przeksięgowujące - Automaty przeksięgowujące
Icon mWindow.png Kategorie podatków - Zarządza kategoriami podatków
Icon mWindow.png Stawki podatków - Zarządza stawkami podatków
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png Koszty - Rodzaje kosztów
Icon mWindow.png Generowanie opłat - Generate Charges from natural accounts
Icon mWindow.png Działania (Metoda ABC) - Zarządza działaniami ABC
Icon mWindow.png Budżet Księgi Głównej - Zarządza budżetami Księgi Głównej
Icon mProcess.png Resubmit Posting - Resubmit posting of documents with posting errors
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Tax Group - Tax Groups let you group the business partner with a reference tax.
Icon mWindow.png Tax Type - Tax Types let you group taxes together.
Icon mWindow.png Tax Base - Defines tax base for a tax
Icon mWindow.png Tax Rate Parent - Maintain Taxes and their Rates
Icon mWindow.png Tax Definition - Lets you define different tax combinations.
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png Dokumenty niezaksięgowane - Dokumenty niezaksięgowane
Icon mProcess.png Reset Accounting - Reset Accounting Entries
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png Raporty finansowe
Icon mWindow.png Zbiór pozycji raportów - Zarządza pozycjami raportów finansowych
Icon mWindow.png Zbiór kolumn raportów - Zarządza kolumnami raportów finansowych
Icon mWindow.png Reporting Hierarchy - Define Reporting Hierarchy
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png Raporty finansowe - Zarządza raportami finansowymi
Icon mReport.png Bilans - Bilans
Icon mReport.png Trial Balance - Trial Balance for a period or date range
Icon mOpen.png Rachunkowość
Icon mWindow.png Ostrzeżenia - Ostrzeżenia
Icon mWorkFlow.png Performance Measurement Setup - Setup your Performance Measurement
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Pomiar wydajności - Define your Performance Measures
Icon mWindow.png Performance Measure Calculation - Define how you calculate your performance measures
Icon mWindow.png Performance Ratio - Maintain Performance Ratios
Icon mWindow.png Performance Goal - Define Performance Goals
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Performance Indicators - View Performance Indicators
Icon mOpen.png Costing
Icon mWindow.png Typy kosztów - Zarządza typami kosztów
Icon mWindow.png Cost Element - Maintain Product Cost Element
Icon mWindow.png Product Costs - Maintain Product Costs
Icon mProcess.png Create Costing Records - Create Costing Records
Icon mProcess.png Product Cost Update - Sets furure cost price and standard cost price
Icon mReport.png Product Cost Summary - Product Cost Summary Report
Icon mReport.png Product Cost - Product Cost Report
Icon mReport.png Product Cost Detail - Product Invoice Cost Detail Report
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png Ksiegowania ręczne - Wprowadź i zmień wejścia do dziennika prowadzonego ręcznie
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png Księgowania - Fakty księgowe
Icon mReport.png Accounting Fact Details - Accounting Fact Details Report
Icon mWindow.png Accounting Fact Balances - Query Accounting Daily Balances
Icon mReport.png Accounting Fact Daily - Accounting Fact Details summarized by Accounting Date
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png Accounting Fact Period - Accounting Fact Details summarized by Accounting PeriodManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png Rollup BOM Cost - Rollup BOM cost
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Produkcja - Produkcja na podstawie Listy materiałowej
Icon mWindow.png Production (Single Product)Środki trwałe

Icon mOpen.png Środki trwałe
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png Grupy aktywów - Grupy aktywów
Icon mWindow.png Aktywa użytkowe - Aktywa użyte wewnętrznie lub przez odbiorcę.
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation SetupApplications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service - Customer Related Assets
Icon mWindow.png Rejestracja - Rejestracja użytkownika aktywów
Icon mWindow.png Cechy rejestracji - Cechy rejestracji aktywów
Icon mReport.png Asset Delivery Month - Report Asset Deliveries Summary per month
Icon mReport.png Asset Delivery Details - Report Asset Deliveries Details
Icon mReport.png Customer Assets - Report Customer Assets with Delivery Count
Icon mProcess.png Dostarczenie aktywów - Dostarczenie aktywów drogą elektroniczną
Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.