Automaty przeksięgowujące (Okno ID-323)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Automaty przeksięgowujące

Opis: Automaty przeksięgowujące

Pomocy: Jeżeli warunek numeru konta dla danego automatu przeksięgowującego jest spełniony dane księgowanie jest zastępowane księgowaniami zdefinowanymie w automacie. Poszczególne pozycje są generowane na podstawie wyspoecyfikowanych udziałów.TAB: Distribution

Opis: General Ledger Distribution


Pomocy If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used.


Plik:Automaty przeksięgowujące - Distribution - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1)
List
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization Any Organization Match any value of the Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organizacja Jednostka organizacyjna w ramach firmy Jednostka firmy - przykład sklep, dział. Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account Any Account Match any value of the Account segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Konto Używane konto Konto używane przez system. Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity Any Activity Match any value of the Activity segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product Any Product Match any value of the Product segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner Any Bus.Partner Match any value of the Business Partner segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project Any Project Match any value of the Project segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign Any Campaign Match any value of the Campaign segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From Any Location From Match any value of the Location From segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Lokalizacja z Skąd pochodzi produkt Skąd pochodzi produkt C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To Any Location To Match any value of the Location To segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Lokalizacja do Dokąd przeniesiono produkt Dokąd przeniesiono produkt C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region Any Sales Region Match any value of the Sales Region segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization Any Trx Organization Match any value of the Transaction Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 Any User 1 Match any value of the User 1 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 Any User 2 Match any value of the User 2 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent Total Percent Sum of the Percent details null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid Ważny Element jest ważny Element przeszedł sprawdzian ważności. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Verify Verify GL Distribution null Processing
character(1)
Button
TAB: Line

Opis: General Ledger Distribution Line


Pomocy If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines.


Plik:Automaty przeksięgowujące - Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution Automat przeksięgowujący Automat przeksięgowujący Dla kont spełniających określone kryteria, zaksięgowanie na konta jest zastąpione zdefinowanymi tutaj księgowaniami. Dystrybucja księgowania pomiędzy zdefiniowane konta jest dzielona proporcjonalnie do wprowadzonego współczynnika. GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Percent Procent/Proporcja Procent wstrzymania Procent wstrzymania Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization Overwrite Organization Overwrite the account segment Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organizacja Jednostka organizacyjna w ramach firmy Jednostka firmy - przykład sklep, dział. Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account Overwrite Account Overwrite the account segment Account with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Konto Używane konto Konto używane przez system. Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity Overwrite Activity Overwrite the account segment Activity with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product Overwrite Product Overwrite the account segment Product with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner Overwrite Bus.Partner Overwrite the account segment Business Partner with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Overwrite Project Overwrite the account segment Project with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign Overwrite Campaign Overwrite the account segment Campaign with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From Overwrite Location From Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Lokalizacja z Skąd pochodzi produkt Skąd pochodzi produkt C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To Overwrite Location To Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Lokalizacja do Dokąd przeniesiono produkt Dokąd przeniesiono produkt C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region Overwrite Sales Region Overwrite the account segment Sales Region with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation Overwrite Trx Organuzation Overwrite the account segment Transaction Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 Overwrite User1 Overwrite the account segment User 1 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 Overwrite User2 Overwrite the account segment User 2 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.