Jelentés & folyamat (Aablak ID-165)

Innen: iDempiere huAablak: Jelentés & folyamat

Leírás: Jelentések & folyamatok beállítása

Segítség: A Jelentések & folyamatok ablakban beállíthatók minden folyamathoz és jelentéshez kapcsolódó paraméter, valamint jogosultsági szint. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére.TAB: Jelentés & folyamat

Leírás: Jelentés & folyamat meghatározása


Segítség A Jelentés és folyamat tábla meghatározza az egyes rendszerbeli jelentéseket és folymatokat. Vegye figyelembe, hogy a Nyomtatási formátum csak a dokumentumok nyomtatásához alkalmazható, amikor is a fomátumot rendszer szinten kívánja megosztani. Normál jelentésekhez és formátumokhoz ne itt adjon meg nyomtatási formátumot, inkább módosítsa a generált formátumot és állítsa be alapértelmezettnek.


Fájl:Jelentés & folyamat - Jelentés & folyamat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Béta funkció Ez a funkció a béta kategóriába tartozik. A Béta funkció nem teljesen kész, és nem teljesen tesztelt. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Egység típusa Nyilvántartási egység típus; meghatározza a tulajdonost és szinkronizációt. Az Egység típusai "Nyilvántartás", "Adempiere" és "alkalmazás" automatkusan szinkronizálódhatnak, valamint az egyedi beállítások felülírhatók, vagy törölhetők. Egyedi beállításokhoz másolja le az egységet és válassza ki a felhasználót. EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Data Access Level Adathozzáférési szint Hozzáférési szint megadása Megjeleníti az adat, vagy folyamat hozzáférési szintjét. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Report Jelentés Jelentési rekordot azonosít A Jelentés jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a rekord egy jelentéshez kapcsolódik egy folyamattal ellentétben. IsReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Server Process Szerver Folyamat Ezt a folyamatot csak szerveren lehet futtani A jelölő bekapcsolásával a folyamat klien oldalon nem futtatható. Ez gyakorlatilag az elérhetőséget csökkenti. IsServerProcess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Osztály név Java osztály neve Az osztálynév jelöli azt a Java osztályt, amely alkalmazásra kerül a jelentésben, vagy a folyamat során. Classname
character varying(255)
String
Procedure Művelet Az adatbázis művelet elnevezése. A Művelet mutatja meg annak az adatbázis műveletnek a nevét, amelyet ez a jelentés, vagy folyamat hív meg. ProcedureName
character varying(60)
String
Workflow Munkafolyamat Munkafolyamat vagy feladatok kombinációja A Munkafolyamat mező a rendszer egy egyedi munkafolymatát azonosítja. AD_Workflow_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Speciális űrlap Speciális űrlap A Speciális űrlap mező jelöl az egyedi űrlapot a rendszerben. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Jelentés nézete A jelentés megjelenítését végzi el. A Jelentés nézete jelöli, hgy milyen nézet alapján kerül a jelentés megjelenítésre. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Direct print Közvetlen nyomtatás Nyomtatás párbeszéd ablak nélkül. A Közvetlen nyomtatás jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a jelentés párbeszéd ablak megjelenítése nélkül kerül kinyomtatásra. IsDirectPrint
character(1)
Yes-No
Print Format Nyomtatási formátum Adatok nyomtatási formátuma A nyomtatási formátum határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek feldolgozásra nyomtatás során. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Show Help Súgó megjelenítése null null ShowHelp
character(1)
List
Statistic Count Statisztikai számláló Belső statisztika, hogy az elem hányszor volt használva. Belső használatra. Statistic_Count
numeric(10)
Integer
Statistic Seconds Statisztikai idő másodpercekben Belső statisztika, hogy egy folyamat mennyi időt vesz igénybe. Belső használatra. Statistic_Seconds
numeric
Integer
Jasper Report Jasper Report null null JasperReport
character varying(255)
String
Copy From Report and Process Copy From Report and Process Copy settings from one report and process to another. Copy the settings from the selected report and process to the current one. This overwrites existing settings and translations. CopyFromProcess
character(1)
Button
TAB: Jelentés fordítása

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Jelentés & folyamat - Jelentés fordítása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Feldolgoz Feldolgozás vagy Jelentés A Folyamat mező egy egyedi folyamat, vagy riport elemet azonosít a rendszerben. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Lefordított Ez az oszlop le van fordítva A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Jelentés hozzáférés

Leírás: Jelentés hozzáférés


Segítség A jelentés hozzáférés tábla meghatározza, hogy ki tud a jelentésekhez hozzárférni és feldolgozni.


Fájl:Jelentés & folyamat - Jelentés hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Feldolgoz Feldolgozás vagy Jelentés A Folyamat mező egy egyedi folyamat, vagy riport elemet azonosít a rendszerben. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Írás-olvasás A mező írható-olvasható. A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Paraméter

Leírás: Jelentési paraméter


Segítség A Jelentési paraméter tábla meghatározza azokat a paramétereket, amelyek egy jelentés, vagy egy folyamat végrehajtásához szükségesek.


Fájl:Jelentés & folyamat - Paraméter - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Process Parameter Folyamat Paraméter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Feldolgoz Feldolgozás vagy Jelentés A Folyamat mező egy egyedi folyamat, vagy riport elemet azonosít a rendszerben. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Egység típusa Nyilvántartási egység típus; meghatározza a tulajdonost és szinkronizációt. Az Egység típusai "Nyilvántartás", "Adempiere" és "alkalmazás" automatkusan szinkronizálódhatnak, valamint az egyedi beállítások felülírhatók, vagy törölhetők. Egyedi beállításokhoz másolja le az egységet és válassza ki a felhasználót. EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Centrally maintained Központi beállítás Az információ beállítása a Rendszer elemek táblában történik A Központi beállítás jelölőnégyzet mutatja, ha a név, leírás és a súgó a 'Rednszer elem' táblában, vagy az 'Ablak' táblában kerül beállításra. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
DB Column Name Adatbázis oszlop név Az adatbázis egy oszlopának neve. Az Oszlop neve megjeleníti az adatbázis egy oszlopának nevét. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element Rendszer-elem A Rendszer elemek ablak a központi nyilvántartása a mezőnevek leírásának, valamint a megjegyzéseknek és a súgónak. A Rendszer elemek ablak a központi nyilvántartása a mezőnevek leírásának, valamint a megjegyzéseknek és a súgónak. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Reference Hivatkozás Rendszer hivatkozás és aktualizálás A Hivatkozás mutatja a hivatkozási mező típusát. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key Hivatkozási azonosító Meghatározása szükséges, ha az adat típusa Tábla vagy Lista A Referencia Érték bemutatja, hogy a hivatkozás értéke hova került tárolásra. Meghatározása szükséges, ha az adat típusa Tábla vagy Lista. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Value Format Érték formátum Számformátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" Érvényesítési elemek: (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" VFormat
character varying(20)
String
Dynamic Validation Dinamikus érvényesítés Dinamikus érvényesítési feltételek Ezek a szabályok határozzák meg, hogy érvényes legyen egy bevitt információ. Alkalmazhat dinamikus (szövegfüggő) változókat az érvényesítéshez. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Length Hossz Oszlop hossza az adatbázisban A Hossz megmutatja, hogy milyen hosszú az adatbázis adott oszlopa. FieldLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Mandatory Kötelező Adatbevitel szükséges ebbe az oszlopba. A mezőnek tartalmaznia kell adatot, hogy a rekord mentésre kerüljön az adatbázisba. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Range Tartomány A paraméter értékek tartományát jelöli. A Tartomány jelölőnégyzet mutatja, hogy a paraméter értékek tartományát jelenti. IsRange
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Logic Alap érték-beállítások Alap érték rangsor, ;-vel elválasztva. Az alapértékek a meghatározásuk sorrendjében kerülnek figyelmbe véve, az első nem nulla érték lesz az oszlop alap értéke. Az értékek vesszővel, vagy pontosvesszővel kerülnek elválasztásra. a) Betű szerinti:. 'Szöveg' vagy 123 b) Változók - @változó@ formátumban - bejelentkezés pl. #dátum, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Számlatükör: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Globális állandók: pl. Dátum formátum - megjelenítési értékek (kiválasztások, jelölőnégyzetek, rádiógombok, és dokumentum dátumok/Könyvelési dátumok) c) SQL kód a következő utasítással: @SQL=SELECT valamit AS alapérték FROM ... Az SQL kifejezések tartamazhatnak változókat. Több változó nem lehet, mint az SQL kifejezés. Az alap akkor kerül alkalmazásra, ha a felhasználói nem adott meg mást. Az alap beállítások nem érvényesek az oszlopok azonosító, szülő, kliens mezőire, valamint a gombokra. DefaultValue
character varying(2000)
String
Default Logic 2 Alap érték-beállítások 2 Alap érték rangsor, ;-vel elválasztva. Az alapértékek a meghatározásuk sorrendjében kerülnek figyelmbe véve, az első nem nulla érték lesz az oszlop alap értéke. Az értékek vesszővel, vagy pontosvesszővel kerülnek elválasztásra. a) Betű szerinti:. 'Szöveg' vagy 123 b) Változók - @változó@ formátumban - bejelentkezés pl. #dátum, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Számlatükör: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Globális állandók: pl. Dátum formátum - megjelenítési értékek (kiválasztások, jelölőnégyzetek, rádiógombok, és dokumentum dátumok/Könyvelési dátumok) c) SQL kód a következő utasítással: @SQL=SELECT valamit AS alapérték FROM ... Az SQL kifejezések tartamazhatnak változókat. Több változó nem lehet, mint az SQL kifejezés. Az alap akkor kerül alkalmazásra, ha a felhasználói nem adott meg mást. Az alap beállítások nem érvényesek az oszlopok azonosító, szülő, kliens mezőire, valamint a gombokra. DefaultValue2
character varying(2000)
String
Min. Value Min. Érték A mező minimális értéke A Minimális érték jelöli a legalacsonyabb megengedett mező értéket. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Max. Érték A mező maximális értéke A Maximális érték jelöli a legmagasabb megengedett mező értéket. ValueMax
character varying(20)
String
Read Only Logic Csak olvasható beállítás Annak beállítása, amennyiben egy mező csak olvasható (csak akkor alkalmazható, ha a mező írható-olvasható) }|{&}
kontext := bármely globális vagy ablakbeli elem
érték := szöveg vagy szám
logikai műveletek := AND vagy OR, balról jobbra végrehajtott műveletek
művelet := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Például:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Szövegeket aposztróf közé kell tenni (választható)
ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Display Logic Alap érték-beállítások Ha a mező megjelenítésre kerül, az eredmény határozza meg, hogyan kerül a mező megjelenítésre. }|{&}
kontext := bármely globális vagy ablakbeli elem
érték := szöveg vagy szám
logikai műveletek := AND vagy OR, balról jobbra végrehajtott műveletek
művelet := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Például:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Szövegeket aposztróf közé kell tenni (választható)
DisplayLogic
character varying(2000)
Text
TAB: Parametér fordítás

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Jelentés & folyamat - Parametér fordítás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Folyamat Paraméter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Lefordított Ez az oszlop le van fordítva A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.