Igény (Aablak ID-201)

Innen: iDempiere huAablak: Igény

Leírás: Az Ön igényeinek feldolgozása

Segítség: Az Igény ablakban nyomon követheti az Önnek címzett igényeket.TAB: Igény

Leírás: Igény megadása


Segítség Az Igény tábla meghatározza a belülről, vagy egy üzleti partnertől érkező bármely igényt.


Fájl:Igény - Igény - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type Igény típusa A következő igényelt művelet státusza. Az igény típusa lehet esedékes, elkésett, ütemezett. DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type Igény típusa Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group Csoport Igények csoportja Igények csoportja (pl. verzió számok, felelősségek, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Kategória Igénylési kategóriák Igények témaköreinek karbantartása R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request Kapcsolódó igény Kapcsolódó igény (alap javaslat, ..) Az igényhez kapcsolódó igény. R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status Státusz Igénylés státusza Az igény státusza: nyitott, lezárt, vizsgálat alatt, stb. R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Eredmény Igény eredménye Feldolgozás eredménye lehet például végrehajtott, visszautasított, stb. R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritás Jelöli, hogy az igény fontossága magas, közepes, vagy alacsony. A Prioritás jelenti az igény fontosságát. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance Felhasználó fontossága A felhasználó javaslatának fontossága. null PriorityUser
character(1)
List
Summary Összegzés Az Igény szöveges összegzése Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality Bizalmas Bizalmas anyag típusa. null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced Számlázott A számla kiállításra került? Ha be van jelölve, akkor a számlák elkészítésre kerültek. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated Folyamatban Az igény kivizsgálása folyamatban van. A Folyamatban jelölőnégyzet mutatja, hogy az igény kivizsgálása folyamatban van. IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Önkiszolgáló Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Üzletkötő Üzletkötő, vagy ügynök. Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Következő műveleti dátum Az igény elvégzésének következő dátuma. Az Következő műveleti dátum jelöli, hogy mikor kerül sor a következő lépésre. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality Bizalmas bejegyzés A személyes bejegyzés bizalmas. null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response Általános visszaigazolás Igény általános visszaigazolása Az Általános visszaigazolás szövegének megadása. R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template Sablonlevél Levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveg. A Sablonlevél mutatja a levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveget. A levél szövege változókat tartalmazhat. A feldolgozás elsőként a Felhasználó/Kapcsolat, üzleti partner adatait veszi figyelembe, majd az alsóbb üzleti objektumokat (mint igény, felszólítás, munkafolyamat elem).
Így, a @Name@ változóba behelyettesítére kerül a felhasználói név (ha a felhasználó megadásra került), majd az üzleti partner neve (ha az üzleti partner megadásra került) és következik az üzleti objektum neve (ha van neve).
Többnyelvű rendszerekben a sablon fordítása az üzleti partner nyelvi beállításának felel meg.
R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result Eredmény Az utolsó tevékenység eredménye Az Eredmény jelöli hogy az igény ügyében tett lépések eredményét. Result
character varying(2000)
Text
Product Used Felhasznált termék Az igényhez felhasznált termék/erőforrás/szolgáltatás. A számlázás az alkalmazott termékre vonatkozik.. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Used Felhasznált mennyiség Az eseményhez felhasznált mennyiség. null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Számlázott mennyiség Számlázott mennyiség A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Feladat státusza A feladat státusza A feladat készültségi szintje és státusza TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Tervezett mennyiség Tervezett mennyiség Tervezett mennyiség QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Tervezett kezdeti dátum Tervezett kezdeti dátum A munka indításának (tervezett) dátuma. DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Tervezett teljesítés Tervezett teljesítési dátum Az a dátum, amikor a feladat tervezetten teljesítésre kerül. DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Dátumtól Az első beleértendő dátum A Dátumtól mutatja az első figyelembeveendő dátumot. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Close Date Záró dátum Záró dátum A záró dátum jelenti az utolsó, vagy záró dátumot. CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Eszköz Eszköz belső, vagy vevői használatra Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Szállítás/átvétel Áruszállítás dokumentuma Áruszállítás / áruátvétel M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA Vevői visszáru folyamat Vevői visszáru engedélyeztetése A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount Igény összege Összeg rendelhető az igényhez. Az Igény összege jelöli, hogy az igényhez összeget lehet rendelni. Például, jótállási összeg vagy visszatérítési összeg. RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tábla Adatbázis Tábla információ A Tábla mutatja be azt, hogy az egyes mezők melyik táblához kapcsolódnak. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Rekord azonosító Belső rekord azonosító Egy rekord belső egyedi azonosítója. Vegye figyelembe, hogy a rekord kifejtése rendelések esetében valószínúleg nem lesz sikeres, mivel a számlák még nem kerültek kiállításra, vagy a szállítás nem történt meg. Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action Utolsó műveleti dátum Az igény elvégzésének utolsó dátuma. Az Utolsó műveleti dátum jelöli, hogy a igényre mikor született utoljára válasz. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert Utolsó figyelmeztetés Az utolsó figyelmeztetés elküldésének dátuma. Az utolsó figyelmeztetés dátuma frissítésre kerül, amikor egy figyelmeztetés elküldésre kerül. DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Utolsó eredmény Az utolsó kapcsolatfelvétel eredménye Az Utolsó eredmény jelöli az utolsó kapcsolatfelvétel eredményét. LastResult
character varying(2000)
String
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Létrehozta A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated Aktualizált A rekord frissítésének dátuma A Frissítve jelenti a rekord frssítésének dátumát. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Frissítette A felhasználó, aki a rekordokat frissítette A felhasználó, aki a rekordokat frissítette UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Change Request Módosítási igény Anyagjegyzék módosítási igény Anyagjegyzék módosítási igény Ezek automatikusan előállíthatók az igényekből, ha az igény típusa és az igénylési csoport az anyagjegyzékhez kapcsolódik. M_ChangeRequest_ID
numeric(10)
Search
Request Invoice Igény számlázás Az igényre generált számla. Az igényre választható módon generált számla. C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Aktualizálások

Leírás: Igény aktualizálása


Segítség Aktualizált igény


Fájl:Igény - Aktualizálások - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Igény Üzleti, vagy lehetséges partner igénye. Az Igény jelöli az egyedi igényt az üzleti, vagy lehetséges partner részéről. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality Bizalmas bejegyzés A személyes bejegyzés bizalmas. null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Létrehozta A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result Eredmény Az utolsó tevékenység eredménye Az Eredmény jelöli hogy az igény ügyében tett lépések eredményét. Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used Felhasznált mennyiség Az eseményhez felhasznált mennyiség. null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced Számlázott mennyiség Számlázott mennyiség A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used Felhasznált termék Az igényhez felhasznált termék/erőforrás/szolgáltatás. A számlázás az alkalmazott termékre vonatkozik.. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: Történet

Leírás: Igény történet (régi értékek)


Segítség A Történeti tábla bemutatja az igények változásait. A megjelenített adatok korábbi (ami megváltoztatásra került) értékek. Az új adatokat az igény tartalmazza.


Fájl:Igény - Történet - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Igény Üzleti, vagy lehetséges partner igénye. Az Igény jelöli az egyedi igényt az üzleti, vagy lehetséges partner részéről. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Létrehozta A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type Igény típusa Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group Csoport Igények csoportja Igények csoportja (pl. verzió számok, felelősségek, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Kategória Igénylési kategóriák Igények témaköreinek karbantartása R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Státusz Igénylés státusza Az igény státusza: nyitott, lezárt, vizsgálat alatt, stb. R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Eredmény Igény eredménye Feldolgozás eredménye lehet például végrehajtott, visszautasított, stb. R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritás Jelöli, hogy az igény fontossága magas, közepes, vagy alacsony. A Prioritás jelenti az igény fontosságát. Priority
character(1)
List
User Importance Felhasználó fontossága A felhasználó javaslatának fontossága. null PriorityUser
character(1)
List
Summary Összegzés Az Igény szöveges összegzése Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez. Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality Bizalmas Bizalmas anyag típusa. null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced Számlázott A számla kiállításra került? Ha be van jelölve, akkor a számlák elkészítésre kerültek. IsInvoiced
character(1)
List
Escalated Folyamatban Az igény kivizsgálása folyamatban van. A Folyamatban jelölőnégyzet mutatja, hogy az igény kivizsgálása folyamatban van. IsEscalated
character(1)
List
Self-Service Önkiszolgáló Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative Üzletkötő Üzletkötő, vagy ügynök. Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Következő műveleti dátum Az igény elvégzésének következő dátuma. Az Következő műveleti dátum jelöli, hogy mikor kerül sor a következő lépésre. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Product Used Felhasznált termék Az igényhez felhasznált termék/erőforrás/szolgáltatás. A számlázás az alkalmazott termékre vonatkozik.. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
Quantity Used Felhasznált mennyiség Az eseményhez felhasznált mennyiség. null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Számlázott mennyiség Számlázott mennyiség A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Feladat státusza A feladat státusza A feladat készültségi szintje és státusza TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Tervezett mennyiség Tervezett mennyiség Tervezett mennyiség QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Tervezett kezdeti dátum Tervezett kezdeti dátum A munka indításának (tervezett) dátuma. DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Tervezett teljesítés Tervezett teljesítési dátum Az a dátum, amikor a feladat tervezetten teljesítésre kerül. DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Dátumtól Az első beleértendő dátum A Dátumtól mutatja az első figyelembeveendő dátumot. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
End Date Dátumig Utolsó beleértendő dátum A Dátumig mutatja az utolsó figyelembeveendő dátumot. EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Eszköz Eszköz belső, vagy vevői használatra Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Szállítás/átvétel Áruszállítás dokumentuma Áruszállítás / áruátvétel M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA Vevői visszáru folyamat Vevői visszáru engedélyeztetése A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Null oszlopok NULL értékkel rendelkező oszlopok A NULL értékek azt mutatják, hogy nem történt módosítás. NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Üzenet aktualizálása

Leírás: A címzettek felsorolása, akik az igények aktualizálását megkapják.


Segítség null


Fájl:Igény - Üzenet aktualizálása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Igény Üzleti, vagy lehetséges partner igénye. Az Igény jelöli az egyedi igényt az üzleti, vagy lehetséges partner részéről. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Önkiszolgáló Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.