Τράπεζα (παράθυρο ID-158)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Τράπεζα

περιγραφή: Ρύθμιση Τράπεζας

Βοήθεια: Το παράθυρο Τράπεζα χρησιμοποιείται για να ορίσει τις τράπεζες και τους λογαριασμούς που συσχετίζονται με ένα τμήμα ή συναλλασσόμενο.TAB: Bank

περιγραφή: Maintain Bank


Βοήθεια The Bank Tab defines a bank that is used by an organization or business partner. Each Bank is given an identifying Name, Address, Routing No and Swift Code


Αρχείο:Τράπεζα - Bank - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Own Bank Bank for this Organization The Own Bank field indicates if this bank is for this Organization as opposed to a Bank for a Business Partner. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Routing No Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code Swift code Swift Code or BIC The Swift Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) or BIC (Bank Identifier Code) is an identifier of a Bank. The first 4 characters are the bank code, followed by the 2 character country code, the two character location code and optional 3 character branch code. For details see http://www.swift.com/biconline/index.cfm SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: Account

περιγραφή: Maintain Bank Account


Βοήθεια The Account Tab is used to define one or more accounts for a Bank. Each account has a unique Account No and Currency. The bank account organization is used for accounting.


Αρχείο:Τράπεζα - Account - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Bank Bank The Bank is a unique identifier of a Bank for this Organization or for a Business Partner with whom this Organization transacts. C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No Account No Account Number The Account Number indicates the Number assigned to this bank account. AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Basic Bank Account Number The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN International Bank Account Number If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here

Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Bank Account Type Bank Account Type The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as. BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit Credit limit Amount of Credit allowed The Credit Limit field indicates the credit limit for this account. CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Current balance Current Balance The Current Balance field indicates the current balance in this account. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: Bank Account Document

περιγραφή: Maintain Bank Account Documents


Βοήθεια In this tab, you define the documents used for this bank account. You define your check and other payment document (sequence) number as well as format.


Αρχείο:Τράπεζα - Bank Account Document - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Bank Account Document Bank Account Document Checks, Transfers, etc. Bank documents, you generate or track C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next Current Next The next number to be used The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Check Print Format Print Format for printing Checks You need to define a Print Format to print the document. Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

περιγραφή: Maintain Bank Account Payment Processors


Βοήθεια null


Αρχείο:Τράπεζα - Bank Account Processor - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Payment Processor Payment processor for electronic payments The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Statement Loader

περιγραφή: Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)


Βοήθεια The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class


Αρχείο:Τράπεζα - Statement Loader - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Bank Statement Loader Bank Statement Loader Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX) The loader definition provides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID Financial Institution ID The ID of the Financial Institution / Bank Depending on the loader, it might require a ID of the financial institution FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID Branch ID Bank Branch ID Dependent on the loader, you may have to provide a bank branch ID BranchID
character varying(20)
String
Account No Account No Account Number The Account Number indicates the Number assigned to this bank account. AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Personal Identification Number null PIN
character varying(20)
String
User ID User ID User ID or account number The User ID identifies a user and allows access to records or processes. UserID
character varying(60)
String
Password Password Password of any length (case sensitive) The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". Password
character varying(60)
String
Host Address Host Address Host Address URL or DNS The Host Address identifies the URL or DNS of the target host HostAddress
character varying(60)
String
Host port Host port Host Communication Port The Host Port identifies the port to communicate with the host. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Proxy address Address of your proxy server The Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy port Port of your proxy server The Proxy Port identifies the port of your proxy server. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Proxy logon Logon of your proxy server The Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Proxy password Password of your proxy server The Proxy Password identifies the password for your proxy server. ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name File Name Name of the local file or URL Name of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Statement Loader Class Class name of the bank statement loader The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Date Format Date format used in the input format The date format is usually detected, but sometimes need to be defined. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Date last run Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Accounting

περιγραφή: Maintain Accounting Data


Βοήθεια The Accounting Tab is used to define the accounts used for transactions with this Bank.


Αρχείο:Τράπεζα - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Bank Asset Bank Asset Account The Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank account B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Bank In Transit Bank In Transit Account The Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Unallocated Cash Unallocated Cash Clearing Account Receipts not allocated to Invoices B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Payment Selection AP Payment Selection Clearing Account null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Bank Interest Expense Bank Interest Expense Account The Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Bank Interest Revenue Bank Interest Revenue Account The Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.