Αντίστροφο Παραστατικό (παράθυρο ID-327)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αντίστροφο Παραστατικό

περιγραφή: Συντήρηση των Ειδών Αντίστροφων Παραστατικών

Βοήθεια: Όταν χρησιμοποιούνται ρητά παραστατικά για ενδοτμηματικές συναλλαγές (μετά την σύνδεση ενός συναλλασσόμενου με ένα τμήμα), μπορείτε να καθορίσετε σε ποιον τύπο παραστατικού βασίζεται το αντίθετο παραστατικό ανάλογα με τον τύπο παραστατικού της αρχικής συναλλαγής. Για παράδειγμα: μια «Στάνταρτ Παραγγελία Πώλησης» δημιουργεί μια «Στάνταρτ Παραγγελία Αγοράς». Εάν καθορίσετε εδώ μια σχέση, αντικαθιστά τον προκαθορισμένο τύπο παραστατικού στον ορισμό των τύπων παραστατικού. Αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε συγκεκριμένη αντιστοίχηση. Εάν δεν έχει καθοριστεί, χρησιμοποιείται ο πρώτος αντιστοιχισμένος τύπος παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο ΛΕ – πρώτος τύπος παραστατικού Τιμολόγιο ΛΠ)TAB: Counter Document

περιγραφή: Maintain Counter Document Types


Βοήθεια When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. You can define conter documents for all organizations (of the original transaction) or for a specific organization.


Αρχείο:Αντίστροφο Παραστατικό - Counter Document - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Counter Document Create Counter Document Create Counter Document If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Counter Document Type Counter Document Type Generated Counter Document Type (To) The Document Type of the generated counter document Counter_C_DocType_ID
numeric(10)
Table
Document Action Document Action The targeted status of the document You find the current status in the Document Status field. The options are listed in a popup DocAction
character(2)
List
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validate Document Type Validate Document Type null null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.