Sales Order (Vindue ID-143)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Sales Order

Beskrivelse: Enter and change sales orders

Hjælp: The Order Window allows you to enter and modify Sales Orders.TAB: Ordre

Beskrivelse: Ordre hoved


Hjælp Her defineres ordrens parametre.


Fil:Sales Order - Ordre - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Resultatbilagstype Resultatbilagstype ved konvertering af bilag Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovet den Den dato, hvor ordren er lovet parat Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Invoice Partner Business Partner to be invoiced If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Invoice Location Business Partner Location for invoicing null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Invoice Contact Business Partner Contact for invoicing null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritet Bilagets prioritet Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav) PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Levering via Hvordan ordren skal leveres Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Regler for fragtomkostninger Metode til at beregne fragt Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Category Freight Category Category of the Freight Freight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selected M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Fragtbeløb Fragtbeløb Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Invoice Rule Fakturaregel Hyppighed og metode ved fakturering Her defineres, hvordan handelspartneren skal faktureres, og hvor hyppigt. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Udskriv rabat Udskriv rabat på faktura og ordre Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Code Promotion Code User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Aktiv Total for alle bilagslinjer Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Pay Schedule valid Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Kør ordre null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Order Type Order Type Type of Order: MRP records grouped by source (Sales Order, Purchase Order, Distribution Order, Requisition) null OrderType
character varying(510)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Ordre linje

Beskrivelse: Ordrelinje


Hjælp Her defineres de enkelte linjevarer, der udgør en ordre.


Fil:Sales Order - Ordre linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Lovet den Den dato, hvor ordren er lovet parat Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Ressourcetilknytning Ressourcetilknytning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ordered Quantity Bestilt antal Bestilt antal Her angives det bestilte produktantal. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Leveret antal Leveret antal Her angives det leverede produktantal. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Reserveret antal Reserveret antal Her angives det nuværende, reserverede produktantal til andre ordrer. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Enhedspris Faktisk pris Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Fragtbeløb Fragtbeløb Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta. FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Rabat (%) Rabat i procent Her angives den ydede eller opnåede rabat i procent. Discount
numeric
Number
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Linjenetto Nettolinjebeløb (antal * faktisk pris) uden fragt og gebyrer Angiver nettolinjebeløbet ud fra antal og faktisk pris. Evt. omkostninger til fragt er ikke inkluderet. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Lost Sales Qty Lost Sales Qty Quantity of potential sales When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished] QtyLostSales
numeric NOT NULL
Quantity
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ordre afgift

Beskrivelse: Ordreafgift


Hjælp Her vises afgiftsbeløbet i en ordre ud fra de angivne linjer.


Fil:Sales Order - Ordre afgift - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Afgiftsbeløb Afgiftsbeløb i et bilag Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Afgiftsgrundbeløb Grundlag for beregning af afgiftsbeløb Her angives det grundbeløb, der bruges ved beregning af afgiftsbeløbet. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Pris inkl. afgifter Pris tager højde for afgifter Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Beskrivelse: Order Payment Schedule


Hjælp null


Fil:Sales Order - Payment Schedule - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Betaling skema Skabelon til betalingsskema Oplysninger om forfaldne betalingsafdrag C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Forfaldsdato Dato, hvor betaling forfalder Dato, hvor betaling forfalder uden fradrag eller rabatter. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Forfaldent beløb Forfaldent betalingsbeløb Det fulde, forfaldne betalingsbeløb. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabatdato Sidste dato for rabatbetalinger Sidste dato, hvor der kan fratrækkes betalingsrabat. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Gyldig Elementet er gyldigt Validering af elementet forløb uden problemer. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: POS Payment

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Sales Order - POS Payment - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Betalingsmiddel Betalingsmetode Her angives betalingsmetoden (clearing, kort, check). TenderType
character(1)
List
Payment amount Betalingsbeløb Beløb, der betales Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Kontonavn Navn på kortholder eller kontohaver Navn på kortholder eller kontohaver. A_Name
character varying(60)
String
Routing No Bankregistreringsnr. Bankregistreringsnummer Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner. RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Checknr. Checknummer Her angives checkens nummer. CheckNo
character varying(20)
String
Account No Kontonr. Kontonummer Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen AccountNo
character varying(20)
String
Micr MICR Kombination af registreringsnr., kontonr. og checknr. MICR-nummeret er en kombination af bankregistreringsnummeret, kontonummeret og checknummeret. Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Lovet den Den dato, hvor ordren er lovet parat Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Check Status null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Betalingskort Kort (Visa, MC, AMEX) Denne rullemenu bruges til at vælge det relevante betalingskort. CreditCardType
character(1)
List
Number Nummer Kortnummer Her angives kortnummeret uden mellemrum. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Stemmeautorisationskode Stemmeautorisationskode fra kortudsteder Her angives koden, der blev modtaget fra kortudstederen. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.