Request (Vindue ID-201)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Request

Beskrivelse: Work on your requests

Hjælp: The Request Window is used to define and track any request assigned to you.TAB: Henvend.

Beskrivelse: Definér henvendelse


Hjælp Fanen definerer alle henvendelser fra en handelspartner.


Fil:Request - Henvend. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type Forfaldstype Status på næste handling vedr. denne henvendelse Her angives, om henvendelsen er forfalden, overskreden eller planlagt. DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request Related Request Related Request (Master Issue, ..) Request related to this request R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary Resumé Tekstresumé af henvendelsen Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated Opprioriteret Henvendelsen er blevet opprioriteret Her angives, at henvendelsen er blevet opprioriteret eller skærpet i vigtighed. IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Dato for næste handling Dato, hvor der skal handles på denne henvendelse Her angives den næste planlagte dato for en handling vedr. denne henvendelse. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality Entry Confidentiality Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response Standard Response Request Standard Response Text blocks to be copied into request response text R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template Mail skabelon Tekstskabelon til mail Her angives mailskabelonen til svarmeddelelser. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result Resultat Resultat af den udførte handling Her angives resultatet af handlinger til denne henvendelse. Result
character varying(2000)
Text
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Startdato Første dag, effektivt og inkl. Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Close Date Close Date Close Date The Start Date indicates the last or final date CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount Henvendelsesbeløb Beløb, der er knyttet til denne henvendelse Her angives alle beløb, som er tilknyttet denne henvendelse. F.eks. garantibeløb eller refunderingsbeløb. RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action Seneste handling den Dato for seneste handling vedr. denne henvendelse Her angives tidspunktet for den seneste handling vedr. denne henvendelse. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Seneste resultat Resultat af seneste kontakt Her angives resultatet af den seneste kontakt. LastResult
character varying(2000)
String
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Oprettet af Bruger, som oprettede posten Her angives den bruger, som oprettede posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated Opdateret den Dato for postens opdatering Her angives datoen for opdatering af posten. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Opdateret af Brugeren, som opdaterede posten Her angives den bruger, som opdaterede posten. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Change Request Change Request BOM (Engineering) Change Request Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group refers to a Bill of Materials M_ChangeRequest_ID
numeric(10)
Search
Request Invoice Request Invoice The generated invoice for this request The optionally generated invoice for the request C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Updates

Beskrivelse: Request Updates


Hjælp Updated of the Request


Fil:Request - Updates - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Henvendelse Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality Entry Confidentiality Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Oprettet af Bruger, som oprettede posten Her angives den bruger, som oprettede posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result Resultat Resultat af den udførte handling Her angives resultatet af handlinger til denne henvendelse. Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: Historik handling

Beskrivelse: Historik handling


Hjælp Fanen viser alle handlinger, som er udført ifm. en henvendelse.


Fil:Request - Historik handling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Henvendelse Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Oprettet af Bruger, som oprettede posten Her angives den bruger, som oprettede posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
character(1)
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary Resumé Tekstresumé af henvendelsen Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1)
List
Escalated Opprioriteret Henvendelsen er blevet opprioriteret Her angives, at henvendelsen er blevet opprioriteret eller skærpet i vigtighed. IsEscalated
character(1)
List
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Dato for næste handling Dato, hvor der skal handles på denne henvendelse Her angives den næste planlagte dato for en handling vedr. denne henvendelse. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Startdato Første dag, effektivt og inkl. Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
End Date Slutdato Sidste dato (inkl.) Slutdatoen er den sidste dato i intervallet. EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Null Columns Columns with NULL value Null values are used for showing "no change" NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Update Notification

Beskrivelse: List Recipients for to receive Request Updates


Hjælp null


Fil:Request - Update Notification - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Henvendelse Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.