Report & Process (Vindue ID-165)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Report & Process

Beskrivelse: Maintain Reports & Processes

Hjælp: The Report & Process Window is used to define the parameters and access rules for every Report and Process within the system. This window is for System Admin use only.TAB: Rapport & proces

Beskrivelse: Definér rapport & proces


Hjælp Her defineres hver rapport og proceskørsel i systemet.


Fil:Report & Process - Rapport & proces - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Data Access Level Dataadgangsniveau Nødvendigt adgangsniveau Angiver det nødvendige adgangsniveau for denne post eller proces. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Report Rapport Angiver en rapportpost Her angives, at posten er en rapport og ikke en proces. IsReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Server Process Server Process Run this Process on Server only Enabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability. IsServerProcess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname CLASSNAME Java CLASSNAME Her angives det Java-CLASSNAME, der bruges af rapporten eller processen. Classname
character varying(255)
String
Procedure Procedure Navn på databaseprocedure Her angives navnet på den databaseprocedure, der kaldes af denne rapport eller proces. ProcedureName
character varying(60)
String
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Specialformular Specialformular Her angives en entydig specialformular i systemet. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Rapportvisning Visning, der bruges til at danne denne rapport Her angives den visning, der skal bruges til at danne rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Direct print Udskriv direkte Udskriv uden dialogboks Her angives, at rapporten udskrives uden hjælp af udskriftsvinduet. IsDirectPrint
character(1)
Yes-No
Print Format Udskriftsformat Dataudskriftsformat Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Show Help Show Help null null ShowHelp
character(1)
List
Statistic Count Stat.tæller Intern statistik over, hvor ofte objektet blev brugt. Bruges internt. Statistic_Count
numeric(10)
Integer
Statistic Seconds Statistik over sekunder Intern statistik over, hvor mange sekunder en proces varede Bruges internt Statistic_Seconds
numeric
Integer
Jasper Report Jasper Report null null JasperReport
character varying(255)
String
Copy From Report and Process Copy From Report and Process Copy settings from one report and process to another. Copy the settings from the selected report and process to the current one. This overwrites existing settings and translations. CopyFromProcess
character(1)
Button
TAB: Oversættelse rapport

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Report & Process - Oversættelse rapport - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Adgang rapport

Beskrivelse: Adgang rapport


Hjælp Her defineres, hvem der har adgang til en rapport eller proces.


Fil:Report & Process - Adgang rapport - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Læs & skriv Feltet kan læses og skrives i Her angives, at feltet kan læses, og at du kan opdatere det. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Parameter

Beskrivelse: Rapportparameter


Hjælp Her defineres alle nødvendige parametre til afvikling af en rapport eller proces.


Fil:Report & Process - Parameter - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Process Parameter Procesparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Centrally maintained Centralt defineret Information defineres i tabellen Systemelement Her angives, om navn, beskrivelse og hjælptekst skal defineres i tabellen Systemelement eller tabellen Vindue. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
DB Column Name Databasekolonnenavn Navn på kolonne i databasen Her angives navnet på en kolonne i en tabel ud fra databasedefinitionen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element Systemelement Her kan du aktivere den centrale definition af kolonnens beskrivelse og hjælptekst. Her kan du aktivere den centrale definition af hjælptekst, beskrivelser og terminologi for en databasekolonne. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Reference Reference Systemreference (valgliste) Her angives typen af referencefelt. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key Referencenøgle Skal angives, hvis datatypen er Tabel eller Liste Her angives, hvor referenceværdier lagres. Det skal angives, hvis datatypen er Tabel eller Liste. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Value Format Værdiformat Værdiformat; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" VFormat
character varying(20)
String
Dynamic Validation Validering Valideringsregel Her angives en entydig valideringsregel. Reglerne bestemmer, om en postering er gyldig eller ej. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Length Længde Længde på kolonne i databasen Her angives længden på en kolonne, som den er defineret i databasen. FieldLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Mandatory Obligatorisk Der kræves dataindtastning i kolonnen Her angives, om feltet er nødvendigt, for at posten kan gemmes i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Range Interval Parametret er et værdi interval Her angives, at parametret er et værdi interval. IsRange
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Logic Standardkodning Standardhierarkiet for værdier adskilt af semikolon. Standardværdierne evaluerers alt efter definition, hvor den første IKKE NULL-værdi bliver kolonnens standardværdi. Værdierne adskilles af komma eller semikolon. a) Literaler:. 'Tekst' eller 123 b) Variabler - i formatet @Variabel@ - Log på f.eks. #Dato, #AD_Org_ID, #AD_Firma_ID - Regnskab opstilling: f.eks. $C_RegnOpstil_ID, $C_Kalender_ID - Globale standardværdier: f.eks. DatoFormat - Vinduesværdier (alle ValgLister, KrydsFelter, RadioKnapper og DatoBilag/DatoBogf) c) SQL-kode med: @SQL=VÆLG noget AS StandardVærdi FROM ... SQL-sætningen kan have variabler. Der kan ikke være andre værdier end SQL-sætningen. Standardværdien indgår kun, hvis der ikke er defineret brugerindstillinger. Standarddefinitioner ignoreres for række-kolonner såsom Nøgle, PARENT, Firma samt Knapper. DefaultValue
character varying(2000)
String
Default Logic 2 Standardkodning 2 Standardhierarkiet for værdier adskilt af semikolon. Standardværdierne evalueres alt efter definition, hvor den første IKKE NULL-værdi bliver kolonnens standardværdi. Værdierne adskilles af komma eller semikolon. a) Literaler:. 'Tekst' eller 123 b) Variabler - i formatet @Variabel@ - Log på f.eks. #Dato, #AD_Org_ID, #AD_Firma_ID - Regnskab opstilling: f.eks. $C_RegnOpstil_ID, $C_Kalender_ID - Globale standardværdier: f.eks. DatoFormat - Vinduesværdier (alle ValgLister, KrydsFelter, RadioKnapper og DatoBilag/DatoBogf) c) SQL-kode med: @SQL=VÆLG noget AS StandardVærdi FROM ... SQL-sætningen kan have variabler. Der kan ikke være andre værdier end SQL-sætningen. Standardværdien indgår kun, hvis der ikke er defineret brugerindstillinger. Startdefinitioner ignoreres for række-kolonner såsom Nøgle, PARENT, Firma samt Knapper. DefaultValue2
character varying(2000)
String
Min. Value Min.værdi Et felts mindsteværdi Her angives et felts mindste, tilladte værdi. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Maks. værdi Et felts maksimale værdi Her angives et felts maksimale, tilladte værdi. ValueMax
character varying(20)
String
Read Only Logic Kodning (læs) Kodning, der bestemer, om feltet kun kan læses (er kun relevant, hvis feltet er Læs/skriv). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Display Logic Vis kodning Hvis feltet vises, bestemmer resultatet, om feltet faktisk vises >|<&> kontekst := alle globale eller vindueskontekstsværdier := strenge, logiske operatorer := AND eller OR med det forrige resultat fra venstre til højre Eksempel '@AD_Tabel_ID@=14 | @Sprog@!'GERGER' Da det altid er en strengsammenligning, er separatorerne valgfrie, men vises aht. fremtidig kompatibilitet DisplayLogic
character varying(2000)
Text
TAB: Oversætt. parameter

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Report & Process - Oversætt. parameter - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Procesparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.