Parts and BOMs (Vindue ID-53128)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Parts and BOMs

Beskrivelse: Maintain Bill of Materials

Hjælp: The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.TAB: Part

Beskrivelse: The Product that will be produced from this Bill of Materials


Hjælp null


Fil:Parts and BOMs - Part - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Versionsnr. Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering af gruppering Klassificering kan bruges ifm. valgfri gruppering af produkter. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Afgift kategori Afgift kategori Med afgiftskategorien kan du samle afgifter med fælles træk, f.eks. punktafgifter eller moms. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Produkttype Produkttype Typen af produkt har også indflydelse på bogføringen. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Weight Vægt Produktets vægt Her angives produktets vægt i firmaets vægtenhed Weight
numeric
Amount
Volume Volumen Produktets volumen Her angives produktets volumen i firmaets volumenenhed Volume
numeric
Amount
Stocked På lager Produkt, som lagerføres af organisationen Her angives, om produktet lagerføres af organisationen. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Bill of Materials Stykliste Stykliste Her angives, om produktet består af en stykliste. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Bekræftet Styklistekonfigurationen er bekræftet Her angives, om produktets konfiguration er blevet bekræftet. Er relevant ifm. produkter, der består af styklister. IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Standard Cost Standardomkostninger Standardomkostninger Standardomkostninger (planl.) CostStandard
null
Amount
Purchased Købes Et produkt, som indkøbes af organisationen Her angives, om produktet indkøbes af organisationen. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Sælges Produkt, som sælges af organisationen Her angives, om produktet sælges af organisationen. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Udgået Produktet føres ikke længere Her angives et produkt, som ikke længere føres. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Udgiftstype Udgiftsrapporttype null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Ressource Ressource null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Subscription Type Type of subscription Subscription type and renewal frequency C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL Billed-URL Billedets URL Billedets URL. Billedet lagres ikke i databasen, men indlæses ved kørsel. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Beskrivelsens URL Beskrivelsens URL null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Garantidage Antal dage, som produktet er garanteret eller disponibelt Hvis værdien er 0, er der ingen begrænsning på rådighed eller garanti; ellers beregnes garantidatoen ved at lægge dage til leveringsdatoen. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Min Guarantee Days Minimum number of guarantee days When selecting batch/products with a guarantee date, the minimum left guarantee days for automatic picking. You can pick any batch/product manually. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
TAB: Bill of Materials

Beskrivelse: The component products.


Hjælp null


Fil:Parts and BOMs - Bill of Materials - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
BOM Type BOM Type Type of BOM The type of Bills of Materials determines the state BOMType
character(1)
List
BOM Product Stykliste (produkt) Stykliste (produkt) Her angives et element, der indgår i en stykliste. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity Styklisteantal Antal i stykliste Her angives produktantallet i produktets enhed (multiplicering). BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Standardomkostninger Standardomkostninger Standardomkostninger (planl.) CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Stand.omkost.beløb (sum) Standardomkostninger ifm. fakturabeløbssum (interne) Løbende, akkumuleret beløb til beregning af difference i standardomkostninger ud fra (den faktiske) fakturapris. CostStandardCumAmt
null
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.