Account Element (Vindue ID-118)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Account Element

Beskrivelse: Maintain Account Elements

Hjælp: The Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments.TAB: Element

Beskrivelse: Kontoelementdefinition


Hjælp Her defineres navn, beskrivelse og format på elementet. Desuden kan du vælge kontotype eller brugerdefinition. Hver kontoplan skal indeholde en kontoelementtype. De brugerdefinerede elementer er valgfrie.


Fil:Account Element - Element - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Element Element Regnskabselement Her angives en entydig kontotype. Samlet omtales de som en kontoplan. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format Værdiformat Værdiformat; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" VFormat
character varying(40)
String
Type Type Elementtype (konto eller brugerdefineret) Her angives, om elementet er et kontoelement eller er brugerdefineret. ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account Basiskonto Den primære, basiskonto Basiskontoen er ofte baseret på (branchedefinerede) kontoplaner. IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing Balanceres Alle transaktioner inden for et element skal være i saldo (f.eks. kostcentre) Her angives, at elementet skal afstemmes i hver journaltransaktion. Hvis f.eks. et kostcenter er defineret som element, der skal balancere, så skal debet- og kreditbeløb for hvert entydigt kostcenter balancere med 0,00. Det bruges normalt til at definere en organisation, der skal optræde som en selvstændig enhed. Muligheden kan ikke anvendes til kontoelementer. IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Træ Angiver et træ Her angives et entydigt træ i systemet. Træer bestemmer oplysningernes sumniveauer. De bruges i rapporter til at definere rapporteringspunkter og sumniveauer. AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Element værdi

Beskrivelse: Definér elementværdier


Hjælp Her defineres de enkelte gyldige værdier i et element. Værdierne skal overholde det definerede format. Hvis elementet er en kontotype, defineres kontoklassificeringen (aktiver, passiver osv.) og bogføringsstyringen ligeledes.


Fil:Account Element - Element værdi - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Account Element Kontoelement Kontoelement Det kan være basiskonti eller brugerdefinerede værdier. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element Element Regnskabselement Her angives en entydig kontotype. Samlet omtales de som en kontoplan. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type Kontotype Angiver type konto Gyldige typer er A - Aktiv, O - Omkostning, G - Gæld, E- Egenkapital, I -Indtægter og N- Notat. Typen bruges til at bestemme evt. afgifter, kontrollere ind- og udbetalinger vedr. handelspartnere. Bemærk, at beløb på Notat-konti ignoreres ved afstemning. AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual Bogfør faktiske Faktiske værdier kan bogføres Her angives, om der kan bogføres faktiske værdier til denne elementværdi. PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign Kontofortegn Angiver, om kontoen skal markeres som Debet eller Kredit Angiver, om den forventede saldo på kontoen er Debet eller Kredit. AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget Bogføres Budgetværdier kan bogføres Her angives, om budgetværdierne kan bogføres til denne elementværdi. PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled Bilagsstyret Styringskonto - hvis en konto styres af et bilag, kan du ikke manuelt bogføre på den. null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical Bogf. statistik Skal der bogføres statistiske antal til denne konto? null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance Bogfør hensættelser Bogfør hensættelser til denne konto null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account Bankkonto Angiver, om dette er bankkontoen Her angives, om kontoen er bankkontoen. IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account Konto til udenlandsk valuta Udenlandske valutabeholdninger vises med nominelle betegnelser Udenlandske valutabeholdninger vises med nominelle betegnelser, og omregnes til driftsvalutaen. IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Oversætt.

Beskrivelse: Definér oversættelse


Hjælp Her defineres oversættelse til et alternativt sprog.


Fil:Account Element - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Kontoelement Kontoelement Det kan være basiskonti eller brugerdefinerede værdier. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sub Account

Beskrivelse: Sub Account for Element Value


Hjælp The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


Fil:Account Element - Sub Account - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Kontoelement Kontoelement Det kan være basiskonti eller brugerdefinerede værdier. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.