นำเข้าสินค้า (หน้าต่าง ID-247)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าสินค้า

ลักษณะ: นำเข้าสินค้า

ช่วย: หน้าจอ นำเข้าสินค้า เป็นตารางระหว่างทาง ซึ่งจะถูกใช้ในขณะนำเข้าข้อมูลภายนอกเข้าไปในระบบ การเลือกปุ่ม 'นำเข้าสินค้า' จะเพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมTAB: นำเข้า สินค้า

ลักษณะ: นำเข้า สินค้า


ช่วย ก่อนการนำเข้า, คอมเพียร์จะตรวจ หน่วยวัด (ใช้ค่าปริยายถ้าไม่ถูกกำหนดไว้), กลุ่มสินค้า (ใช้ค่าปริยายถ้าไม่ถูกกำหนดไว้), บริษัทคู่ค้า, สกุลเงิน (ใช้ค่าปริยายตามสกุลเงินของบัญชีถ้าไม่ถูกกำหนดไว้), กลุ่มสินค้า (เฉพาะสินค้าและบริการเท่านั้น), ความจำเพาะเจาะจงของ UPC, ค่าสำคัญและความจำเพาะเจาะจงและความมีอยู่ของ รหัสสินค้าของผู้จำหน่าย.
คอมเพียร์จะลองเทียบกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว, ถ้า UPC, ค่าหลักและรหัสสินค้าของผู้จำหน่าย ตรงกัน (ในลำดับนี้) ถ้าข้อมูลที่ถูกนำเข้ามานั้นตรงกัน, ค่าในฟิลด์ต่างๆของสินค้านั้นจะถูกเขียนทับ, ถ้าฟิลด์ที่ถูกนำเข้านั้นถูกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่าง: กลุ่มสินค้าจะถูกเขียนทับถ้าถูกกำหนดค่าไว้ในข้อมูลนำเข้า


ไฟล์:นำเข้าสินค้า - นำเข้า สินค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import Product นำเข้าสินค้า นำเข้าข้อมูลรายการ หรือบริการ null I_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40)
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(255)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU หน่วยการเก๋บสต๊อค (Stock Keeping Unit) SKU แสดงหน่วยการเก๋บสต๊อคที่ผู้ใช้กำหนด มันอาจจะถูกใช้สำหรับสัญลักษณ์ bar code เพิ่มเติม หรือสำหรับโครงสร้างของคุณเอง SKU
character varying(30)
String
UOM Code รหัสหน่วยวัด รหัสหน่วยวัด EDI X12 รหัสหน่วยวัด แสดงองค์ประกอบข้อมูล 355ของรหัส EDI X12 (หน่วยหรือฐานของการวัด) X12DE355
character varying(4)
String
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Category Key ค่าหลักกลุ่มสินค้า null null ProductCategory_Value
character varying(40)
String
Product Category กลุ่มสินค้า ประเภทของสินค้ารายการนี้ แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Type ประเภทสินค้า แบบของสินค้า แบบของสินค้าเป็นตัวกำหนดการทำบัญชีที่ตามมาด้วย ProductType
character(1)
List
Classification การแบ่งชั้น การแบ่งชั้นสำหรับการจัดกลุ่ม การแบ่งชั้น สามารถถูกใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดกลุ่มสินค้า Classification
character(1)
String
Volume ปริมาตร ปริมาตรของสินค้า ปริมาตร เป็นการระบุปริมาตรของสินค้าในหน่วยวัดปริมาตรของบริษัทนี้ Volume
numeric
Amount
Weight น้ำหนัก น้ำหนักของสินค้า น้ำหนัก แสดงน้ำหนักของสินค้าในหน่วยวัดน้ำหนักของบริษัท Weight
numeric
Amount
Shelf Width ชั้นกว้าง ความกว้างของชั้นที่ต้องการ ชั้นกว้าง แสดงมิติความกว้างของชั้นที่จำเป็นสำหรับวางสินค้า ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height ชั้นสูง ความสูงของชั้นที่ต้องการ ชั้นสูง แสดงมิติความสูงของชั้นที่จำเป็นสำหรับวางสินค้า ShelfHeight
numeric(10)
Integer
Shelf Depth ชั้นลึก ความลึกของชั้นที่ต้องการ ชั้นลึก แสดงมิติความลึกของชั้นที่จำเป็นสำหรับวางสินค้า ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet จำนวนต่อพัลเล็ต จำนวนต่อพัลเล็ต จำนวนต่อพัลเล็ต แสดงจำนวนของหน่วยของสินค้านี้ซึ่งจะวางบนพัลเล็ตได้พอดี UnitsPerPallet
numeric(10)
Integer
Discontinued เลิกผลิตแลัว สินค้านี้ไม่มีอีกต่อไป เลือก เลิกผลิตแลัว แสดงสินค้าที่เลิกผลิตแลัว Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL URL ภาพ URL ของภาพ URL ของภาพ; ภาพไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล, แต่ถูกเรียกออกมาใน runtime ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL รายละเอียด URL สำหรับรายละเอียด null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Business Partner Key ค่าหลักบริษัทคู่ค้า ค่าหลักของบริษัทคู่ค้า null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code รหัสสกุลเงิน ISO รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric
Costs+Prices
PO Price ราคาสั่งซื้อ ราคาตามใบสั่งซื้อ ราคาสั่งซื้อ แสดงราคาสำหรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ PricePO
numeric
Costs+Prices
Standard Price ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน เป็นการระบุราคามาตรฐานหรือราคาปกติสำหรับสินค้าหนึ่งๆในรายการราคานี้ PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price ราคาขั้นต่ำ ราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ราคาขั้นต่ำ แสดงราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆที่แสดงในสกุลเงินตามรายการราคา PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount จำนวนเงินค่าภักดี (รวม) จำนวนเงินสำหรับลิขสิทธิ์, เป็นต้น null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Price effective วันที่ราคามีผล วันที่มีผลของราคา วันที่ราคามีผล แสดงวันที่ที่ใช้ราคานี้ได้ อันนี้อนุญาตให้คุณใส่ราคาอนาคตสำหรับสินค้าซึ่งจะมีผลเมื่อถึงเวลา PriceEffective
timestamp without time zone
Date
Partner Product Key รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าของบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า คือหมายเลขที่บริษัทคู่ค้าใช้สำหรับสินค้านี้ VendorProductNo
character varying(40)
String
Partner Category ประเภทบริษัทคู่ค้า กลุ่มสินค้าของบริษัทคู่ค้า ประเภทบริษัทคู่ค้า แสดง ประเภทที่บริษัทคู่ค้าใช้กับสินค้านี้ VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer ผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้า ผู้ผลิตสินค้า (ถูกใช้เมื่อต่างไปจาก บริษัทคู่ค้า/ผู้จำหน่ายสินค้า) Manufacturer
character varying(30)
String
Minimum Order Qty จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำในหน่วยวัด จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ แสดงจำนวนขั้นต่ำของสินค้านี้ที่จะสั่งซื้อได้ Order_Min
numeric
Integer
Order Pack Qty จำนวนสั่งแพ็ค ขนาดสั่งเป็นแพ็คในหน่วยวัด (เช่น สั่งชุด 5 หน่วย) จำนวนสั่งแพ็ค แสดงจำนวนหน่วยในแต่ละแพ็คของสินค้านี้ Order_Pack
numeric
Integer
Cost per Order ต้นทุนต่อใบสั่งสินค้า ต้นทุนคงที่ต่อใบสั่งสินค้า ต้นทุนต่อใบสั่งสินค้า เป็นการระบุค่าธรรมเนียมคงที่ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ออกใบสั่งซื่อสินค้านี้ CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Promised Delivery Time เวลาสัญญาส่งมอบ จำนวนวันสัญญาระหว่างสั่งสินค้าและส่งมอบ เวลาสัญญาส่งมอบ แสดงจำนวนวันระหว่างวันที่สั่งสินค้าและวันที่ที่สัญญาจะส่งมอบ DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Import Products นำเข้าสินค้า นำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์เข้าไปในโปรแกรม นำเข้าสินค้า จะนำไฟล์ข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่กำหนดไว้ เข้าไปในโปรแกรมคอมเพียร์

พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่ถูกเขียนทับข้อมูลใดๆเลย

Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา