นำเข้าบัญชีแยกประเภทรายวัน (หน้าต่าง ID-278)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าบัญชีแยกประเภทรายวัน

ลักษณะ: นำเข้าบัญชีแยกประเภทรายวัน

ช่วย: คุณต้องตรวจดุลบัญชีของข้อมูลที่จะนำเข้าด้วย "ถูกต้องเท่านั้น" ก่อนการนำเข้า ถ้าข้อมูลบัญชีรายวันที่ไม่ได้ดุลถูกนำเข้าเข้าไปในระบบ; การทำงานจะเป็นไปตามการตั้งค่าสำหรับกระบวนการลงบัญชีTAB: บัญชีแยก ประเภท

ลักษณะ: นำเข้าบัญชีแยกประเภท


ช่วย null


ไฟล์:นำเข้าบัญชีแยกประเภทรายวัน - บัญชีแยก ประเภท - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import GL Journal นำเข้าบันทึกรายวันบัญชีแยกประเภท นำเข้าบันทึกรายวันบัญชีแยกประเภท null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch ชุดบัญชีรายวัน ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน กำหนดกลุ่มของบัญชีรายวันที่จะถูกประมวลผลเป็นกลุ่ม GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key ค่าหลักบริษัท ค่าหลักของบริษัท null ClientValue
character varying(40)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org หน่วยงาน/สาขาตามเอกสาร หน่วยงาน/สาขาตามเอกสาร (เป็นอิสระจากหน่วยงาน/สาขาตามบัญชี) null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No เลขที่เอกสารชุด เลขที่เอกสารของชุด null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Create New Batch If selected a new batch is created Note that the balance check does not check that individual batches are balanced. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description รายละเอียดชุด รายละเอียดของชุด null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทรายวัน บัญชีแยกประเภทรายวัน แสดงกลุ่มของรายการบัญชีรายวันซึ่งแสดงรายการเชิงตรรกของธุรกรรมธุรกิจ GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No เลขที่เอกสารบัญชีรายวัน เลขที่เอกสารของบัญชีรายวัน null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Create New Journal If selected a new journal within the batch is created Note that the balance check does not check that individual journals are balanced. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name ชื่อโครงสร้างบัญชี ชื่อของโครงสร้างทางการบัญชี null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType ประเภทการลงบัญชี ชนิดของจำนวนเงินที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง ประเภทการลงบัญชี เป็นการระบุชนิดของจำนวนเงิน (ค่าจริง, ภาระหนี้, งบประมาณ) ที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง PostingType
character(1)
List
Budget งบประมาณ งบประมาณบัญชีแยกประเภท งบประมาณบัญชีแยกประเภท แสดงงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด งบประมาณเหล่านี้สามารถจะถูกใช้ได้ในการรายงานเป็นการเปรียบเทียบกับจำนวนเงินจริงของคุณ GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name ชื่อประเภทเอกสาร ชื่อของประเภทเอกสาร null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name ชื่อประเภท ชื่อของประเภท null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category ประเภทบัญชีแยกประเภท ประเภทบัญชีแยกประเภท ประเภทบัญชีแยกประเภท เป็นทางเลือก, วิธีที่ผู้ใช้กำหนดในการจัดกลุ่มรายการบัญชีรายวัน GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period รอบบัญชี รอบบัญชีตามปฏิทิน รอบบัญชี เป็นการระบุช่วงเวลาเฉพาะหนึ่งๆในปฏิทิน C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line รายการบัญชีรายวัน รายการบัญชีทั่วไปรายวัน รายการบัญชีทั่วไปรายวันแสดงธุรกรรมหนึ่งในบัญชีรายวัน GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10)
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Source Debit เดบิตต้นทาง จำนวนเงินเดบิตต้นทาง จำนวนเงินเดบิตต้นทาง แสดงจำนวนเงินเดบิตสำหรับรายการนี้ในสกุลเงินต้นทาง AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit เครดิตต้นทาง จำนวนเงินเครดิตต้นทาง จำนวนเงินเครดิตต้นทาง แสดงจำนวนเงินเครดิตสำหรับรายการนี้ในสกุลเงินต้นทาง AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code รหัสสกุลเงิน ISO รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key ค่าหลักชนิดสกุลเงิน ค่าหลักสำหรับชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ค่าหลักชนิดข้อมูลสำหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type ชนิดสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate อัตรา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แสดงอัตราที่จะใช้เมื่อแปลงสกุลเงินต้นทางไปเป็นสกุลเงินบัญชี CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit เดบิตลงบัญชี จำนวนเงินเดบิตที่ลงบัญชีแล้ว จำนวนเงินเดบิตลงบัญชี แสดงจำนวนเงินธุรกรรมที่ถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของบัญชีของหน่วยงาน/สาขานี้แล้ว AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit เครดิตลงบัญชี จำนวนเงินเครดิตที่ลงบัญชีแล้ว จำนวนเงินเครดิตลงบัญชี แสดงจำนวนเงินธุรกรรมที่ถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของบัญชีของหน่วยงาน/สาขานี้แล้ว AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric
Quantity
Combination บัญชีรวม บัญชีรวมที่ถูกต้อง บัญชีรวม เป็นการระบุการรวมองค์ประกอบที่ถูกต้องซึ่งแสดงบัญชีแยกประเภท C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key ค่าหลักหน่วยงาน/สาขา ค่าหลักของหน่วยงาน/สาขา null OrgValue
character varying(40)
String
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key ค่าหลักบัญชี ค่าหลักบัญชีขององค์ประกอบบัญชี null AccountValue
character varying(40)
String
Account บัญชี บัญชีที่ใช้ บัญชี (ธรรมชาติ) ที่ใช้ Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key ค่าหลักบริษัทคู่ค้า ค่าหลักของบริษัทคู่ค้า null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key ค่าหลักสินค้า ค่าหลักของสินค้า null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU หน่วยการเก๋บสต๊อค (Stock Keeping Unit) SKU แสดงหน่วยการเก๋บสต๊อคที่ผู้ใช้กำหนด มันอาจจะถูกใช้สำหรับสัญลักษณ์ bar code เพิ่มเติม หรือสำหรับโครงสร้างของคุณเอง SKU
character varying(30)
String
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key คีย์หลักโครงการ คีย์หลักของโครงการ null ProjectValue
character varying(40)
String
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region เขตการขาย เขตครอบคุมการขาย เขตการขาย แสดงพื้นที่ครอบคลุมเขตการขายจำเพาะ C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key ค่าหลักหน่วยงาน/สาขาที่ทำธุรกรรม ค่าหลักของหน่วยงาน/สาขาที่ทำธุรกรรม null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From จากตำแหน่ง ตำแหน่งซึ่งถูกย้ายสินค้าคงคลังออกไป จากตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายออกไป C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To ไปตำแหน่ง ตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายเข้าไป ไปตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายเข้าไป C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal นำเข้าบัญชีรายวัน นำเข้า ชุดบัญชีแยกประเภท/บัญชีรายวัน/รายการ พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่ถูกเขียนทับข้อมูลใดๆเลย Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา