การรายงานโครงการ (หน้าต่าง ID-208)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การรายงานโครงการ

ลักษณะ: การจัดการวัฏจักรการรายงานโครงการ

ช่วย: หน้าจอ วัฏจักรโครงการ ให้นิยามขั้นต่างๆที่อยู่ในโครงการจำเพาะหนึ่ง คุณอาจจะกำหนดหลายๆวัฏจักรโครงการได้เพื่อที่จะแยกแยะโครงการชนิดต่างๆ วัฏจักรโครงการอาจใช้ชุดย่อยของสถานะโครงการที่ถูกใช้แล้วเพียงชุดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ (เช่น วัฏจักรโครงการเพิ่มโอกาสตลาดของคุณอาจรวมขั้นต่างๆจากการกำหนดเป้าหมายลูกค้า ไปจนถึงการติดต่อ - วัฏจักรโครงการบริการอาจจะรวมด้วยขั้นต่างๆจาก การติดตั้ง ไปจนถึง การรับมอบของลูกค้าTAB: วัฏจักร โครงการ

ลักษณะ: นิยามวัฏจักรโครงการ


ช่วย กำหนด สกุลเงินที่จะใช้ในการรายงานโครงการ ด้วยตัวโครงการเองสามารถจะใช้สกุลเงินที่ต่างออกไปได้


ไฟล์:การรายงานโครงการ - วัฏจักร โครงการ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Project Cycle วัฏจักรโครงการ ตัวบ่งชี้สำหรับวัฏจักรการรายงานโครงการนี้ แสดง วัฏจักรโครงการ ซึ่งสามารถประกอบด้วยหนึ่งหรือหลายๆขั้นตอนวัฏจักรและเฟสวัฏจักร C_Cycle_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: ขั้นตอน

ลักษณะ: ขั้นตอนในวัฏจักรโครงการ


ช่วย ขั้นตอนวัฏจักร กำหนดลำดับทางตรรกของเหตุการณ์ภายในวงรอบของคุณ มันเป็นส่วนร่วมของเฟสโครงการเหมือนๆกันซึ่งทำให้ประเภทโครงการต่างๆเปรีบยเทียบกันได้


ไฟล์:การรายงานโครงการ - ขั้นตอน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Cycle Step ขั้นตอนวัฏจักร ขั้นตอนสำหรับวัฏจักรนี้ แสดงขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนภายในวัฏจักรโครงการหนึ่ง ขั้นตอนวัฏจักรหนึ่งมีหลายๆเฟส C_CycleStep_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Cycle วัฏจักรโครงการ ตัวบ่งชี้สำหรับวัฏจักรการรายงานโครงการนี้ แสดง วัฏจักรโครงการ ซึ่งสามารถประกอบด้วยหนึ่งหรือหลายๆขั้นตอนวัฏจักรและเฟสวัฏจักร C_Cycle_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Relative Weight น้ำหนักสัมพัทธ์ น้ำหนักสัมพัทธ์ของขั้นนี้ (0 = ละทิ้ง) น้ำหนักสัมพัทธ์ อนุญาตให้ปรับรายงานตามความน่าจะเป็น ดังตัวอย่าง, ถ้าคุณมีโอกาสจะปิดสัญญาได้ 1:10 เมื่ออยู่ในขั้นเป็นเป้าหมายลูกค้า และมีโอกาสเป็น 1:2 ถ้าอยู่ในขั้นการทำสัญญา, คุณก็อาจจะให้น้ำหนักเป็น 0.1 และ 0.5 ในขั้นที่กล่าวมาแล้วนั้นตามลำดับ ในรายงานวัฏจักร, คุณก็จะเห็นได้ว่า, ขั้นไหนมีน้ำหนักน้อยหรือมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นอื่นๆ นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการจัดสรรหรือการวัดความสมบูรณ์ของโครงการของคุณ RelativeWeight
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: วัฏจักร เฟส

ลักษณะ: เชื่อมโยงขั้นวัฏจักรกับเฟสของโครงการ


ช่วย เชื่อมโยงเฟสโครงการต่างๆที่เหมือนกันเข้ากับวัฏจักรโครงการ


ไฟล์:การรายงานโครงการ - วัฏจักร เฟส - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cycle Step ขั้นตอนวัฏจักร ขั้นตอนสำหรับวัฏจักรนี้ แสดงขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนภายในวัฏจักรโครงการหนึ่ง ขั้นตอนวัฏจักรหนึ่งมีหลายๆเฟส C_CycleStep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Phase เฟสมาตรฐาน เฟสมาตรฐานของโครงการชนิดนี้ เฟสของโครงการพร้อมข้อมูลผลการทำงานมาตรฐาน C_Phase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา