กลุ่มบริษัทคู่ค้า (หน้าต่าง ID-192)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: กลุ่มบริษัทคู่ค้า

ลักษณะ: การจัดการกลุ่มบริษัทคู่ค้า

ช่วย: หน้าจอ กลุ่มบริษัทคู่ค้า อนุญาตให้คุณกำหนดพารามิเตอร์ทางการบัญชีที่ระดับกลุ่ม ถ้าคุณกำหนดพารามิเตอร์ทางการบัญชีสำหรับกลุ่มหนึ่ง บริษัทคู่ค้าใดๆที่เข้ามาโดยใช้กลุ่มนี้ก็จะมีพารามิเตอร์ทางการบัญชีเหล่านี้โดยอัตโนมัติไปด้วย จากนั้นคุณสามารถทำการแก้ไขตามที่จำเป็นที่ระดับบริษัทคู่ค้าTAB: กลุ่มหุ้น ส่วนธุรกิจ

ลักษณะ: กลุ่มบริษัทคู่ค้าสำหรับเป็นค่าปริยายของการรายงานทางการบัญชี


ช่วย แท็บ กลุ่มบริษัทคู่ค้า อนุญาตให้จัดกลุ่มบริษัทคู่ค้าเพื่อเป็นค่าปริยายของการรายงานและการบัญชี


ไฟล์:กลุ่มบริษัทคู่ค้า - กลุ่มหุ้น ส่วนธุรกิจ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color สีพิมพ์ สีที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ สีที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Base Priority Base Base of Priority When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. PriorityBase
character(1)
List
Confidential Info Confidential Info Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Pricelist รายการราคาซื้อ รายการราคาที่ใช้โดยบริษัทคู่ค้านี้ รายการราคาซื้อ แสดงรายการราคาที่ถูกใช้โดยผู้จำหน่ายสำหรับสินค้าที่ขายให้กับหน่วยงาน/สาขานี้ PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
Discount Schema โครงสร้างส่วนลด โครงสร้างเพื่อการคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้า หลังการคำนวนราคา(มาตรฐาน), จำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้าถูกคำนวนและใช้ลงในราคาสุดท้าย M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema โครงสร้างส่วนลดซื้อ โครงสร้างเพื่อคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้าซื้อ null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Credit Watch % Credit Watch % Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. CreditWatchPercent
numeric
Number
Price Match Tolerance Price Match Tolerance PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.

Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.

PriceMatchTolerance
numeric
Number
Dunning การเร่งรัดหนี้ กฏเกณฑ์การเร่งรัดหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้เกินกำหนด การเร่งรัดหนี้ แสดงกฏเกณฑ์และวิธีการของการเร่งรัดหนี้สำหรับการจ่ายเงินที่พ้นกำหนดแล้ว C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: การ บัญชี

ลักษณะ: กำหนดนิยามทางการบัญชี


ช่วย แท็บ การบัญชี ให้นิยามบัญชีปริยายสำหรับบริษัทคู่ค้าใดๆที่อ้างอิงกลุ่มนี้ ค่าปริยายเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ถ้าต้องการ


ไฟล์:กลุ่มบริษัทคู่ค้า - การ บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group กลุ่มบริษัทคู่ค้า รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables ลูกหนี้การค้า บัญชีสำหรับลูกหนี้การค้า บัญชีลูกหนี้ลูกค้าแสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมสำหรับรายการรับจากลูกค้า C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment บัญชีลูกค้าจ่ายล่วงหน้า บัญชีสำหรับลูกค้าจ่ายล่วงหน้า บัญชีลูกค้าจ่ายล่วงหน้า แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense ค่าใช้จ่ายส่วนลดการจ่ายเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายส่วนลดการจ่ายเงิน แสดงบัญชีที่จะใช้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนลดการจ่ายเงิน PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off ตัดบัญชี บัญชีสำหรับการตัดบัญชีลูกหนี้ บัญชี ตัดบัญชีลูกหนี้ แสดงบัญชีที่จะใช้บันทึกรายการตัดบัญชี WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue รายได้ค้างรับ บัญชีสำหรับรายได้ค้างรับ รายได้ค้างรับ แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งออกไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ มันถูกใช้ในการรับรู้รายได้ UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability เจ้าหนี้การค้า บัญชีสำหรับเจ้าหนี้การค้า บัญชีสำหรับเจ้าหนี้การค้า แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมสำหรับเจ้าหนี้การค้า V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability เจ้าหนี้ผู้ให้บริการ บัญชีสำหรับเจ้าหนี้ผู้ให้บริการ บัญชีเจ้าหนี้ผู้ให้บริการ แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกหนี้สินบริการ มันจะถูกใช้ถ้าคุณต้องการแยกแยะหนี้สินสำหรับสินค้ากับหนี้สินสำหรับบริการ V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า บัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า แสดงบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้า V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue รายได้จากส่วนลดการจ่ายเงิน บัญชีรายได้จากส่วนลดการจ่ายเงิน แสดงบัญชีที่จะใช้เพื่อบันทึกรายได้ส่วนลดการจ่ายเงิน PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts ใบรับที่ไม่ถูกแจ้งหนี้ บัญชีสำหรับใบรับวัสดุที่ยังไม่ถูกแจ้งหนี้ บีญชี ใบรับที่ไม่ถูกแจ้งหนี้ แสดงบัญชีที่ใช้สำหรับบันทึกรายการรับวัสดุที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Copy Accounts คัดลอกบัญชี คัดลอกและเขียนทับบัญชีของบริษัทคู่ค้าธุรกิจในกลุ่มนี้ null Processing
character(1)
Button
TAB: Assigned Partners

ลักษณะ: Business Partners in Group


ช่วย null


ไฟล์:กลุ่มบริษัทคู่ค้า - Assigned Partners - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group กลุ่มบริษัทคู่ค้า รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Greeting คำทักทาย คำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ คำทักทาย แสดงคำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 ชื่อ 2 ชื่อเพิ่มเติม null Name2
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level ระดับสรุป Entity นี้เป็น Entity สรุป Entity สรุป แสดงสาขาของ tree มากกว่าจะเป็น end-node. Entity สรุป จะถูกใช้สำหรับการรายงานและไม่มีค่าของมันเอง IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status สถานะเครดิต สถานะเครดิตบริษัทคู่ค้า การบริหารเครดิตจะไม่ทำงานถ้าสถานะเครดิตเป็น ไม่ตรวจสอบเครดิต, หยุดเครดิต หรือถ้า วงเงินเครดิต เป็น 0

ถ้าทำงาน, สถานะจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้เป็น พักเครดิต, ถ้ายอดค้างรวม (รวมทั้งกิจกรรมของผู้จำหน่าย) สูงกว่าวงเงินเครดิต สถานะเครดิตนี้จะถูกตั้งค่าเป็น เฝ้าระวังเครดิต, ถ้าเกิน 90% ของวงเงินเครดิต และถ้าไม่เป็นเช่นนั้น, ก็จะตั้งค่าเป็น เครดิต OK

SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance ยอดคงค้าง จำนวนเงินยอดคงค้างทั้งหมดในสกุลเงินของบัญชีหลัก จำนวนเงินยอดคงค้าง คือจำนวนเงินยอดคงค้างจากการคำนวนค่าสินค้าสำหรับกิจกรรมของลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่าศูนย์, เราเป็นหนี้บริษัทคู่ค้า จำนวนเงินนี้จะถูกใช้สำหรับการบริหารเครดิต

การจัดสรรใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงินจะเป็นตัวกำหนดยอดคงค้าง (หมายความว่า ไม่ใช่ใบสั่งสินค้าหรือการจ่ายเงิน)

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID รหัสภาษี รหัสภาษี ฟิลด์ รหัสภาษี แสดงหมายเลขแสดงตัวทางกฏหมายของ Entity นี้ TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt ยกเว้นภาษี บริษัทคู่ค้าได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าบริษัทคู่ค้าได้รับการยกเว้นภาษี, อัตรายกเว้นภาษีก็จะถูกใช้ ในการนี้,คุณจำเป็นต้องตั้งอัตราภาษี 0% และเป็นการระบุว่าอัตราภาษีนี้คือ อัตรายกเว้นภาษี อัตราภาษีนี้จำเป็นสำหรับการรายงานภาษี, เพื่อว่าคุณจะสามารถติดตามธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษี IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
D-U-N-S D-U-N-S หมายเลข Dun & Bradstreet ใช้สำหรับ EDI - สำหรับรายละเอียดให้ดู www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No หมายเลขอ้างอิง หมายเลขลูกค้า หรือ ผู้จำหน่ายของคุณ ที่ที่ทำการของบริษัทคู่ค้านั้นๆ หมายเลขอ้างอิง สามารถพิมพ์ลงบนใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ เพื่อทำให้ บริษัทคู่ค้าของคุณสามารถบ่งชี้ข้อมูลของคุณได้เร็วขึ้น ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. NAICS
character(6)
String
Rating การแบ่งชั้น การแบ่งชั้น หรือ กำหนดความสำคัญ การแบ่งชั้น จะถูกใช้เพื่อแบ่งแยกความสำคัญ Rating
character(1)
String
URL URL URL URL ให้นิยามที่อยู่ online ของบริษัทคู่ค้านี้ URL
character varying(120)
URL
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
Prospect เป้าหมายลูกค้า/ลูกค้า เป็นการระบุว่าเป็น เป้าหมายลูกค้า หรือ ลูกค้า เลือก เป้าหมายลูกค้า เป็นการระบุ entity หนึ่งว่าเป็นเป้าหมายลูกค้า หรือ ลูกค้า IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Potential Life Time Value ศักยภาพมูลค่าชั่วชีวิต รายได้มุ่งหวังทั้งหมด ศักยภาพมูลค่าชั่วชีวิต คือรายได้มุ่งหวังที่จะได้จากบริษัทคู่ค้ารายนี้ PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value มูลค่าจริงชั่วชีวิต รายได้จริงชั่วชีวิต มูลค่าจริงชั่วชีวิต คือรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากบริษัทคู่ค้านี้ ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost ต้นทุนการได้ลูกค้า ต้นทุนในการทำให้เป้าหมายกลายเป็นลูกค้า ต้นทุนการได้ลูกค้า แสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำเป้าหมายลูกค้าให้เป็นลูกค้า AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees พนักงาน จำนวนของพนักงาน เป็นการระบุ จำนวนของพนักงานสำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ฟิลด์นี้จะแสดงผลเฉพาะสำหรับศักยภาพลูกค้าเท่านั้น NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่งในธุรกิจของลูกค้าเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าที่ซื้อจากบริษัทคู่ค้านี้ ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 ปริมาณการขาย ปริมาณรวมของการขาย ปริมาณการขาย แสดงปริมาณการขายรวมสำหรับบริษัทคู่ค้าหนึ่งๆ SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale ขายครั้งแรก วันที่ของการขายครั้งแรก วันที่ขายครั้งแรก แสดงวันที่ของการขายครั้งแรกให้กับบริษัทคู่ค้านี้ FirstSale
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา