Sales Rep Info (Vindue ID-293)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Sales Rep Info

Beskrivelse: Company Agent (Sales Rep) Information

Hjælp: This window allows you to view Company agent related informationTAB: Company Agent

Beskrivelse: Sales Representative Selection


Hjælp null


Fil:Sales Rep Info - Company Agent - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Title Stilling Navn på enhed Her angives det navn, som bruges om en enhed. Title
character varying(40)
String
Birthday Fødselsdag Fødselsdag eller jubilæum Fødselsdag eller jubilæum Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Her angives faxnummeret på handelspartneren eller adressen Fax
character varying(40)
String
Supervisor Ansvarlig Brugerens overordnede - bruges ved opprioritering Her angives den person, som skal benyttes ved videresendelse og opprioritering af sager til denne bruger. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
TAB: Orders

Beskrivelse: All Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product


Hjælp null


Fil:Sales Rep Info - Orders - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Kør ordre null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Credit Approved Kred.vurd. OK Kredit er bevilget Her angives, om kreditvurderingen ifm. ordrer blev godkendt. IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Overføres Overføres til finansregnskabet (dvs. bogføres) Her angives, om de transaktioner, der er knyttet til bilaget, skal overføres til finansregnskabet. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivery Via Levering via Hvordan ordren skal leveres Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Process Order Kør ordre null null Processing
character(1)
Button
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send EMail Send e-mail Send e-mail med bilag Send e-mails med vedhæftede bilag, f.eks. faktura, følgeseddel osv. SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Kassejournallinje Kassejournallinje Her angives en entydig linje i en kassejournal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Valgte null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Pris inkl. afgifter Pris tager højde for afgifter Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Udskriv rabat Udskriv rabat på faktura og ordre Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Regler for fragtomkostninger Metode til at beregne fragt Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Payment BPartner Business Partner responsible for the payment null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Payment Location Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Invoice Contact Invoice Contact Business Partner Contact for invoicing null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric
Amount
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Fragtbeløb Fragtbeløb Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Printed Udskrevet Angiver, om bilaget udskrives Her angives, om bilaget skal udskrives. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Resultatbilagstype Resultatbilagstype ved konvertering af bilag Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovet den Den dato, hvor ordren er lovet parat Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Udskrevet den Dato, hvor bilaget blev udskrevet Angiver den dato, bilaget blev udskrevet. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Invoice Partner Business Partner to be invoiced If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Invoice Location Business Partner Location for invoicing null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritet Bilagets prioritet Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav) PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Fakturaregel Hyppighed og metode ved fakturering Her defineres, hvordan handelspartneren skal faktureres, og hvor hyppigt. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivered Leveret null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Aktiv Total for alle bilagslinjer Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Order Lines

Beskrivelse: All Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product


Hjælp null


Fil:Sales Rep Info - Order Lines - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovet den Den dato, hvor ordren er lovet parat Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Delivered Leveret den Dato, hvor produktet blev leveret null DateDelivered
timestamp without time zone
Date
Date Invoiced Faktureret den Dato på fakturaen Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Description Only if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Ressourcetilknytning Ressourcetilknytning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Ordered Quantity Bestilt antal Bestilt antal Her angives det bestilte produktantal. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Reserveret antal Reserveret antal Her angives det nuværende, reserverede produktantal til andre ordrer. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Leveret antal Leveret antal Her angives det leverede produktantal. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Discount % Rabat (%) Rabat i procent Her angives den ydede eller opnåede rabat i procent. Discount
numeric
Number
Unit Price Enhedspris Faktisk pris Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Linjenetto Nettolinjebeløb (antal * faktisk pris) uden fragt og gebyrer Angiver nettolinjebeløbet ud fra antal og faktisk pris. Evt. omkostninger til fragt er ikke inkluderet. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Invoices

Beskrivelse: All Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product


Hjælp null


Fil:Sales Rep Info - Invoices - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Faktureret den Dato på fakturaen Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Date printed Udskrevet den Dato, hvor bilaget blev udskrevet Angiver den dato, bilaget blev udskrevet. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Paid Betalt Bilaget er betalt null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Aktiv Total for alle bilagslinjer Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Invoice Line

Beskrivelse: All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product


Hjælp null


Fil:Sales Rep Info - Invoice Line - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Description Only if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Ressourcetilknytning Ressourcetilknytning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Unit Price Enhedspris Faktisk pris Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Linjenetto Nettolinjebeløb (antal * faktisk pris) uden fragt og gebyrer Angiver nettolinjebeløbet ud fra antal og faktisk pris. Evt. omkostninger til fragt er ikke inkluderet. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Amount Afgiftsbeløb Afgiftsbeløb i et bilag Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. TaxAmt
numeric
Amount
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Total Line Total Total line amount incl. Tax Total line amount LineTotalAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.