Zapotrzebowania (Okno ID-322)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Zapotrzebowania

Opis: Zapotrzebowania

Pomocy: Wprowadź i zarządzaj zapotrzebowaniem materiałowymTAB: Requisition

Opis: Material Requisition


Pomocy null


Plik:Zapotrzebowania - Requisition - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
String
Priority Pierwszeństwo Pierwszeństwo dokumentu Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Required Data wymagalności Data wymagalności null DateRequired
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Date Data wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje w walucie dokumentu TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Requisition Process Requisition null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Requisition Line

Opis: Material Requisition Line


Pomocy null


Plik:Zapotrzebowania - Requisition Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Requisition Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie na materiały null M_Requisition_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Search
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Unit Price Cena jednostowa Cena rzeczywista Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Line Amount Netto Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Purchase Orders

Opis: Related Purchase Orders


Pomocy null


Plik:Zapotrzebowania - Purchase Orders - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Zamówienie własne Zamówienie własne Numer identyfikacyjny zamówienia własnego jest pojedynczym identyfikatorem zamówień. Jest kontrolowany przez licznik dokumentów dla danego typu dokumentów. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Data obiecana Obiecana data zamówienia Obiecana data zamówienia DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Delivered Data dostarczenia null null DateDelivered
timestamp without time zone
Date
Date Invoiced Data wystawienia faktury Data drukowana na fakturze Data drukowana na fakturze DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Cost Price Cost Price Price per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.) Optional Purchase Order Line cost price. PriceCost
numeric
Costs+Prices
Unit Price Cena jednostowa Cena rzeczywista Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
PO Quantity Zamówiona ilość Zamówiona ilość Zamówiona ilość produktów. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Dostarczona ilość Dostarczona ilość Dostarczona ilość QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość produktów. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line Amount Netto Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.