Typy dokumentów (Okno ID-135)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Typy dokumentów

Opis: Zarządza typami dokumentów

Pomocy: Określa każdy dokument używany w systemie. Każdy typ dokumentu dostarcza podstawę do przetwarzania każdego dokumentu i kontroluje drukowaną nazwę oraz używanego licznika dokumentów.TAB: Definicja dokumetu

Opis: Definowanie typów dokumentu


Pomocy Definiuje parametry procesu i kontroli dokumentu.


Plik:Typy dokumentów - Definicja dokumetu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Print Text Opis na wydruku Opis na wydruku dokumentu Opis na wydruku. Maksymalna długość 2000 znaków PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Notatka do dokumentu Dodatkowa inforamcja do dokumentu Zapisuje dowolną dodatkową informację o produkcie. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego, to opcjonalny sposób grupowania księgowań GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType Typ logiczny dokumentu Typ logiczny dokumentu Wskazuje bazę lub punkt rozpoczęcia dokumentu. Powielone typy dokumentów mogą dzielić jeden typ dokumentu bazowego. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type Typ zamówienia Sales Order Sub Type The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Faktura tymczasowa Wskazuje fakturę proforma tworzoną na podstawie dokumentu. Wskazuje fakturę proforma tworzoną na podstawie dokumentu sprzedaży. Faktura proforma wskazuje kwotę należności, na wartość jakiej powinno opiewać zamówienie przewozu. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma Typ dokumentu proforma Document type used for pro forma invoices generated from this sales document he Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selected C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Typ dokumentu sprzedaży Typ dokumentu dla faktur tworzonych z dokumentu sprzedaży Wskazuje typ dokumentu używanych przy tworzeniu faktur na podstawie dokumentów sprzedaży. Pole jest wyświetlane wyłącznie, faktury tworzone są na podstawie Zamówienia obcego. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Typ dokumentu przewozowgo Typ dokumentu przewozowego tworzonego na podstawie dokumentu sprzedaży. Typ dokumentu przewozowego tworzonego na podstawie dokumentu sprzedaży. Pole jest wyświetlane wyłącznie, gdy dokument jest tworzony na podstawie zamówienia obcego. C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Dokument z autonumeracją Dokument z autonumeracją Dokument z autonumeracją IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Licznik dokumentów Licznik dokumentów definiuje sposób numerowania Licznik dokumentów definiuje sposób numerowania używany dla tego typu dokumentów DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Potwierdzenie świadectwa jakości Do przetwarzania wymaga Wybierz lub Potwierdzenie świadectwa jakości Przetwarzanie paragonu o załadunku wymaga potwierdzenia Wybierz potwierdzenie świadectwa jakości IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Potwierdzenie o przewozie Do przetwarzania wymaga potwierdzenia o przewozie statkiem lub paragonu Przetwarzanie paragonu o załadunku wymaga potwierdzenia przewozu IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Split when Difference Split document when there is a difference If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Difference Document Document type for generating in dispute Shipments If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit W drodze W drodze Przewóz materiałów w drodze - na statku, jeszcze nie otrzymano. Transakcja ukończona, ale nie zatwierdzona. IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Create Counter Document Create Counter Document If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Domyślny licznik dokumentów Typ licznika dokumentów Używajac zrozumialych dokumentów do wewnetrznych transakcji , zaznacz na jakim typie dokumentu bazuje licznik dokumentu źródłowego. Przyklad: tworząc Zamówienie Sprzedaży, użyj typu dokumentu dla zamówienia sprzedaży. Nie wykonanie będzie opisane przez określenie zrozumiałych relacji licznika dokumentów. IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Format wydruku Format wydruku The print format determines how data is rendered for print AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Kopie dokumentów Liczba drukowanych kopii Liczba drukowanych kopii danego dokumentu DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Tłumaczenia

Opis: Tłumaczenia


Pomocy The Translation Tab defines a Document Type in an alternate language.


Plik:Typy dokumentów - Tłumaczenia - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Opis na wydruku Opis na wydruku dokumentu Opis na wydruku. Maksymalna długość 2000 znaków PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Notatka do dokumentu Dodatkowa inforamcja do dokumentu Zapisuje dowolną dodatkową informację o produkcie. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.