Procesy workflow (Okno ID-297)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Procesy workflow

Opis: Monitoruje procesy Workflow

Pomocy: Przegląda i zarządza informacją o procesie instancji Workflow.TAB: Proces

Opis: Actual Workflow Process Instance


Pomocy Instance of a workflow execution


Plik:Procesy workflow - Proces - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Proces Workflow Przykład wykonania Workflow Przykład wykonania Workflow AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
numeric(10)
Integer
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Stan Workflow Stan wykonania Workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Odpowiedzialność za Workflow Odpowiedzialność za wykonanie WF Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Dokument Podgląd dokumentu księgowego Podgląd dokumentu księgowego Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Wiadomość Wiadomość systemu Wiadomość informacyjna lub o błędzie. AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Text Message Wiadomość Tekst wiadomości null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Process Manage Process null null Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Działania

Opis: Działania


Pomocy The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Plik:Procesy workflow - Działania - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Proces Workflow Przykład wykonania Workflow Przykład wykonania Workflow AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Węzeł Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
numeric(10)
Integer
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Stan Workflow Stan wykonania Workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait Koniec Koniec czasu wstrzymania Koniec wstrzymania EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Odpowiedzialność za Workflow Odpowiedzialność za wykonanie WF Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Dokument Podgląd dokumentu księgowego Podgląd dokumentu księgowego Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Wiadomość Wiadomość systemu Wiadomość informacyjna lub o błędzie. AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Wiadomość Tekst wiadomości null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity null null Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Działanie Workflow Działanie Wf The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Wynik

Opis: Wynik działania workflow


Pomocy Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance


Plik:Procesy workflow - Wynik - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Result Wynik działania Workflow Wynik działania Workflow Wynik wykonania przykładowego procesu Workflow. AD_WF_ActivityResult_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Activity Działanie Workflow Działanie Wf The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Nazwa cechy Nazwa cechy Identyfikuje cechę AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Wartość cechy Wartość cechy null AttributeValue
character varying(2000)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
TAB: Event

Opis: Workflow Process Activity Event Audit Information


Pomocy History of chenges ov the Workflow Process Activity


Plik:Procesy workflow - Event - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Proces Workflow Przykład wykonania Workflow Przykład wykonania Workflow AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Węzeł Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow State Stan Workflow Stan wykonania Workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Odpowiedzialność za Workflow Odpowiedzialność za wykonanie WF Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Dokument Podgląd dokumentu księgowego Podgląd dokumentu księgowego Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Event Type Event Type Type of Event null EventType
character(2) NOT NULL
List
Attribute Name Nazwa cechy Nazwa cechy Identyfikuje cechę AttributeName
character varying(60)
String
New Value Nowa wartość Pole nowej wartości Nowa wartość w polu. NewValue
character varying(2000)
String
Old Value Stara wartość Pole starej wartości Stara wartość w polu. OldValue
character varying(2000)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Text Message Wiadomość Tekst wiadomości null TextMsg
character varying(2000)
Text
Elapsed Time ms Czas miniony w ms Miniony czas w milisekundach Miniony czas w milisekundach ElapsedTimeMS
numeric NOT NULL
Number
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow Event Audit Kontrola zdarzeń Workflow Kontrola zdarzeń Workflow Historia zdarzeń aktywności procesu Workflow AD_WF_EventAudit_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Dane

Opis: Workflow Process Context


Pomocy Context information of the workflow process and activity


Plik:Procesy workflow - Dane - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Data Dane procesu Workflow Zawartość procesu Wf Zawiera informacje procesu i aktywności. AD_WF_ProcessData_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Proces Workflow Przykład wykonania Workflow Przykład wykonania Workflow AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Nazwa cechy Nazwa cechy Identyfikuje cechę AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Wartość cechy Wartość cechy null AttributeValue
character varying(60)
String


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.