Licznik dokumentów (Okno ID-112)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Licznik dokumentów

Opis: Zarządza systemem i licznikiem dokumentów

Pomocy: Określa w jaki sposób numerowane są dokumenty. Zmieniając sposób w jaki tworzona jest numeracja dokumentów, należy dodać prefix lub suffix lub zmienić aktualny numer.TAB: Licznik

Opis: Definicja liczników


Pomocy Definiuje licznik numeryczny do dokumentów. Zawiera również sufix oraz/lub prefix.


Plik:Licznik dokumentów - Licznik - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering Automatyczne numerowanie Automatyczne numerowanie Automatyczne numerowanie IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID Używane jako ID rekordu Czy numer dokumentu ma być równiez kluczem głównym Czy numer dokumentu ma być równiez kluczem głównym IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format Format wartości Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

VFormat
character varying(40)
String
Increment Przyrost O ile ma rosnąć dany licznik Przyrost wskazuje liczbę o jaką przyrośnie liczba ostatniego dokumentu w numerze następnego ciągu IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Następny numer Następny numer jaki zostanie użyty Następny numer, jaki zostanie użyty dla danego dokumentu. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix Prefiks Prefix przed numerem licznika Cyfry przed numerem dokumentu Prefix
character varying(255)
String
Suffix Przyrostek Przyrostek Cyfry dodane na końcu numeru dokumentu Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column ID Jednostki W pełni wykwalifikowana kolumna jednostki (AD_Org_ID) The Organizaiton Column indicates the organization to be used in calculating this measurement OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year Skasuj licznik co rok Skasuj licznik co rok Numerowanie dokumentów powinno rozpocząć się od początku od pierwszego dnia roku. StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column Kolumna daty W pełni wykwalifikowana kolumna daty Wskazuje datę używaną przy obliczaniu pomiaru. DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Numer rozpoczęcia Numer/pozycja rozpoczęcia Wskazuje numer/pozycja rozpoczęcia pozycji. StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

Opis: null


Pomocy null


Plik:Licznik dokumentów - Sequence No - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Licznik dokumentów Licznik, jaki ma być użyty dla dokumemtów, definiuje numerowanie. AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next Następny numer Następny numer jaki zostanie użyty Następny numer, jaki zostanie użyty dla danego dokumentu. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.