Banki (Okno ID-158)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Banki

Opis: Zarządza bankami

Pomocy: Określa banki i konta związane z jednostką i kontrahentem.TAB: Bank

Opis: Ustawienia banku


Pomocy The Bank Tab defines a bank that is used by an organization or business partner. Each Bank is given an identifying Name, Address, Routing No and Swift Code


Plik:Banki - Bank - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Bank jednostki Bank jednostki Wskazuje bank jednostki w przeciwieństwie do banku kontrahenta. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Numer banku dealera Numer banku dealera null RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code Kod SWIFT Kod SWIFT (Stowarzyszenie Międzynarodowej Międzybankowej Teletransmisji Danych Finansowych) Kod SWIFT jest identyfikatorem banku w finansowych międzynarodowych międzybankowych transakcjach rozliczeniowych. SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: Konto

Opis: Maintain Account


Pomocy The Account Tab is used to define one or more accounts for a Bank. Each account has a unique Account No and Currency.


Plik:Banki - Konto - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Bank Bank Określa bank jednostki lub kontrahenta, z którym przeprowadzane są transakcje handlowe. C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No Numer konta Numer konta Numer konta AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Basic Bank Account Number The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN International Bank Account Number If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here

Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Typ konta Bank Account Type The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit Limit kredytu Limit kredytu Limit kredytu CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Aktualne saldo Aktualne saldo Aktualny stan salda na koncie. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: Dokumenty bankowe

Opis: Definicje typów dokumentów bankowych


Pomocy W tej zakładce definiuje się typy dokumentów bankowych dla konta.


Plik:Banki - Dokumenty bankowe - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Bank Account Document Dokument bankowy Czek, przelew, etc. Dokumenty bankowe, które tworzysz lub śledzisz. C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next Następny numer Następny numer jaki zostanie użyty Następny numer, jaki zostanie użyty dla danego dokumentu. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Format wydruku czeków Format wydruku używany do wydruku czeków Format wydruku używany do wydruku czeków Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

Opis: Maintain Bank Account Payment Processors


Pomocy null


Plik:Banki - Bank Account Processor - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Procesor płatności Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną. Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Automat pobierający wyciągi elektorniczne

Opis: Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)


Pomocy The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class


Plik:Banki - Automat pobierający wyciągi elektorniczne - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Bank Statement Loader Mechanizm rozliczeniowy Automat rozliczeniowy do transakcji międzybankowych (SWIFT, OFX) Automat rozliczeniowy bankowe transakcje finansowe np poprzez SWIFT (MT940) or OFX. C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID Numer identyfikacyjny instytucji finansowej Numer identyfikacyjny instytucji finansowej Niektóre ładowarki mogą wymagać nr identyfikacyjnego instytucji finansowych. FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID Numer identyfikacyjny oddziału Numer identyfikacyjny oddziału Niektórym ładowarkom należy dostarczyć numer identyfikacyjny oddziału. BranchID
character varying(20)
String
Account No Numer konta Numer konta Numer konta AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Numer Identyfikacyjny Osoby null PIN
character varying(20)
String
User ID ID użytk User ID The User ID identifies a user and allows access to records or processes UserID
character varying(60)
String
Password Hasło Hasło każdej długości (przypadek szczególny) Wskazuje hasło dla numeru identyfikacyjnego użytkownika. Wymagane są do zidentyfikowania użytkowników autoryzowanych. Password
character varying(60)
String
Host Address Adres serwera Host Address of payment processor The Host Address identifies the URL for your payment processor HostAddress
character varying(60)
String
Host port Port serwera Host Port of payment processor The Host Port identifies the port id for your payment processor HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Adres proxy Address of your proxy server The Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Port proxy Port of your proxy server The Proxy Port identifies the port of your proxy server ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Konto proxy Logon of your proxy server The Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Hasło proxy Password of your proxy server The Proxy Password identifies the password for your proxy server ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name Nazwa pliku Nazwa miejscowego pliku lub URL Nazwa pliku w miejscowej wyszukiwarce przestrzeni lub URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Statement Loader Class Class name of the bank statement loader The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Format danych Format danych w formacie wejściowym Fornat danych jest zwykle wykryty, chociaż czasem musi być zdefiniowany. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Data ostatniego przebiegu Data ostatniego przebiegu procesu Data ostatniego przebiegu procesu DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Księgowość

Opis: Parametry księgowania


Pomocy The Accounting Tab is used to define the accounts used for transactions with this Bank.


Plik:Banki - Księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Blokada kwoty na rachunku Blokada kwoty na rachunku Blokada kwoty na rachunku B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Środki pieniężne w drodze Środki pieniężne w drodze Środki pieniężne w drodze B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Kasa Kasa Kasa B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Wybór płatności Wybór płatności null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Odsetki Konto odsetek Konto księgowe na które będą księgowane odsetki B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Przychód z oprocentowania rachunku w banku Przychód z oprocentowania rachunku w banku Przychód z oprocentowania rachunku w banku B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.