Felhasználó (Aablak ID-108)

Innen: iDempiere huAablak: Felhasználó

Leírás: Rendszer felhasználók beállítása

Segítség: A Felhasználó ablakban lehet az egyes felhasználói jogosultságokat beállítani. A Felhasználók bejelentkezhetnek, és hozzáférhetnek a rendszerhez, az egyes felhasználói jogosultságoknak megfelelően. Felhasználó lehet egy partner is.TAB: Felhasználó - kapcsolat

Leírás: Felhasználói, vagy üzleti partner kapcsolat beállítása


Segítség A felhasználói tábla rögzíti a felhasználók a rendszerhez történő hozzáférését. Az alkalmazások hozzáféréséhez, a felhasználók részére jogosultságot kell meghatároznia.


Fájl:Felhasználó - Felhasználó - kapcsolat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában 7 bit kisbetús, alfanumerikus - maximális hossz: 8 karakter - alkalmazható operációs rendszer nevekhez. Value
character varying(40)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comments Megjegyzések Megjegyzések, vagy további információk A Megjegyzések mező szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partner címe Üzleti partner - szállítási - címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-Mail Cím Villanyos levélcím A felhasználói E-mail címnek minősítettnek kell lennie (pl. joe.smith@company.com). Az E-mail cím a webes önkiszolgáló alkalmazáshoz használható. EMail
character varying(60)
String
Password Jelszó Bármilyen hosszúságú jelszó (nagybetű érzékeny) Ezen felhasználó jelszava. Jelszavak az egyedi felhasználókat azonosítják. Az Adempiere felhasználók jelszavukat a "Jelszóváltás" menüben kezdeményezhetik. Password
character varying(1024)
String
Title Név Az egység hivatkozás neve. A Név jelöli az egység hivatkozási nevét. Title
character varying(40)
String
User PIN FelhasználóiPIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Születésnap Születésnap vagy évforduló Születésnap vagy évforduló Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Egy telefonszámot azonosít A telefon mező azonosítja a telefonszámot. Phone
character varying(40)
String
2nd Phone 2. Telefon Alternatív telefonszámot azonosít. A 2. Telefon mező azonosítja az alternatív telefonszámot. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Fax szám A Fax szám lehet belső, vagy külső patneré. Fax
character varying(40)
String
Notification Type Értesítés típusa Értesítés típusa E-mailek, vagy értesítések küldése az igények frissítésére, stb. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Munkakör Munkakör null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Teljes Partner hozzáférés A Felhasználónak / partnernek teljes hozzáférése van az információkhoz és erőforrásokhoz. Ha kiválasztásra került, akkor a felhasználónak teljes hozzáférés lezs az üzleti partner adatokhoz (üzleti dokumentumokhoz, min megrendelések, számlák, igénylések), illetve az erőforrásokhoz (eszközök, letöltések). Ha nem kerül kiválasztásra, akkor a felhasználónak nem lesz hozzáférése az információkhoz, csak ha kifejezetten megadásra keül a "Partner jogosultsági" táblában. IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID E-mail felhasználói azonosító A felhasználói neve, vagy azonosítója az e-mail cím tulajdonosának. A Felhasználó neve a levelező rendszerben általában az @ betű előtti név. Meg kell adni, ha a mail szerver levélküldéshez azonosítást igényel. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password E-mail felhasználó jelszava E-mail felhasználó jelszava Meg kell adni, ha a mail szerver levélküldéshez azonosítást igényel. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Ügyfélszolgálati vezető A költséghely Ügyfélszolgálati vezetője - igény jóváhagyását, illetve továbbítását végzi. Az Ügyfélszolgálati vezető jelöli ki, hogy ki foglalkozik a igényekkel, valamint jóváhagyja a szükséges igényeket. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name LDAP felhasználói név Felhasználói név az LDAP (könyvtár) szolgáltatások azonosításához. LDAP rendszer felhasználói név. Ha nincs kiválasztva, akkor a felhasználó normál neve kerül alkalmazásra. Ez lehetővé teszi a belső (LDAP) felhasználó azonosító (pl. jjanke) és a teljes név megjeleítést (pl. Jorg Janke). Az LDAP felhasználói név alkalmazható LDAP bekapcsolása nélkül is (ld. rendszer ablak). Ezzel lehetővé válik jjanke-ként belépni és az ablakban Jorg Janke néven azonosítani. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Kapcsolati profil Ahogyan a Java kliens kapcsolódik a szerver(ek)hez.. A kapcsolati profiltól függően, különböző protokollok alkalmazhatók, és feladatok a szervezer inkább elvégezhetők, mint a klienseken. A felhasználó különböző profilok közül választhat, amíg annak jogosultsági szintje engedi. A felhasználói szint profilja felülírja a jogosultsági alapprofilt. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Üdvözlet Levelezés üdvözlő szövege Az Üdvözlet a levelezés üdvözlő szövegét jelenti. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify E-Mail ellenőrzés E-Mail ellenőrzés dátuma null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Utolsó kapcsolatfelvétel Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma. Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma jelöli azt, hogy az üzleti partnerrel mikor került utoljára kapcsolatba. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info Ellenőrzési infó E-mail cím ellenőrzési információja. A mező további információt tartalmaz az E-mail cím ellenőrzésével kapcsolatban. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Utolsó eredmény Az utolsó kapcsolatfelvétel eredménye Az Utolsó eredmény jelöli az utolsó kapcsolatfelvétel eredményét. LastResult
character varying(255)
String
Locked Locked null null IsLocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Account Locked Date Account Locked null null DateAccountLocked
timestamp without time zone
Date+Time
Failed Login Count Failed Login Count null null FailedLoginCount
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date Last Login Date Last Login null null DateLastLogin
timestamp without time zone
Date+Time
No Password Reset No Password Reset null null IsNoPasswordReset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Password Changed Date Password Changed null null DatePasswordChanged
timestamp without time zone
Date+Time
Expired Expired null null IsExpired
character(1) NOT NULL
Yes-No
Security Question Security Question null null SecurityQuestion
character varying(1024)
String
Answer Answer null null Answer
character varying(1024)
String
TAB: Felhasználói jogosultságok

Leírás: Felhasználói jogosultságok


Segítség A Felhasználói jogosultságok tábla mutatja a jogosultságokat, amelyek egy felhasználó számára rendelkezésre áll. A jogosultságok meghatározzák, hogy milyen ablakokhoz, feladatokhoz, folyamatokhoz férhet hozzá a felhasználó.


Fájl:Felhasználó - Felhasználói jogosultságok - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Felhasználó helyettesítése

Leírás: Felhasználó helyettesítése


Segítség Egy felhasználó, aki ennek a felhasználónak feladatát végezheti.


Fájl:Felhasználó - Felhasználó helyettesítése - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
User Substitute Felhasználó helyettesítése Felhasználó helyettesítése Egy felhasználó, aki egy másik felhasználó feladatát végezheti. AD_User_Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Helyettesítő Olyan egység, amely e helyett alkalmazható. A Helyettesítő azonosítja azt az egységet, amely ezt az egységet helyettesítheti. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Valid from Érvényesség kezdete A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Érvényesség vége Az utolsó napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség vége mutatja az utolsó figyelembeveendő dátumot. ValidTo
timestamp without time zone
Date
TAB: Ktghely. kijelölése

Leírás: Felhasználó költséghelyhez való hozzárendelése


Segítség Felhasználó költséghelyhez való hozzárendelése


Fájl:Felhasználó - Ktghely. kijelölése - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Érvényesség kezdete A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Érvényesség vége Az utolsó napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség vége mutatja az utolsó figyelembeveendő dátumot. ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
TAB: Ktghely. hozzáférés

Leírás: Felhasználó költséghelyhez való hozzáférésének beállítása


Segítség Adja meg a vállalatot és a költséghelyet, amelyhez a felhasználó hozzáférhet. A bejegyzések visszautasításra kerülnek, ha a felhasználói költséghely hozzáférés nem kerül kiválasztásra, vagy a jogosultság minden jogosultságot magába foglal.
Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerülnek és ismételt belépést igényel azok újraindítása.


Fájl:Felhasználó - Ktghely. hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Csak olvasható A mező csak olvasható. A Csak olvasható jelöli, hogy ezt a mezőt csak megjeleíteni lehet. Nem lehet felülírni. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Felhasználói levél

Leírás: A felhasználónak küldött levél.


Segítség A felhasználóknak küldött levelek archívuma.


Fájl:Felhasználó - Felhasználói levél - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Sablonlevél Levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveg. A Sablonlevél mutatja a levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveget. A levél szövege változókat tartalmazhat. A feldolgozás elsőként a Felhasználó/Kapcsolat, üzleti partner adatait veszi figyelembe, majd az alsóbb üzleti objektumokat (mint igény, felszólítás, munkafolyamat elem).
Így, a @Name@ változóba behelyettesítére kerül a felhasználói név (ha a felhasználó megadásra került), majd az üzleti partner neve (ha az üzleti partner megadásra került) és következik az üzleti objektum neve (ha van neve).
Többnyelvű rendszerekben a sablon fordítása az üzleti partner nyelvi beállításának felel meg.
R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Levél üzenet szöveg Webes üzlet levélsablon szövege null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Üzenet azon. E-Mail üzenet azonosítója SMTP üzenet azonosító nyomonkövetési beállítások miatt. MessageID
character varying(120)
String
Subject Tárgy E-mail üzenet tárgya. E-mail üzenet tárgya. Subject
character varying(255)
String
Mail Text Levél szöveg Levélüzenetekben alkalmazott szöveg. A Levél szöveg mutatja a levélüzenetekben alkalmazott szöveget. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Kézbesítés megerősítése E-Mail kézbesítésének megerősítése null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Szállítva null null IsDelivered
character(1)
List
TAB: Lekérdezések

Leírás: Elmentett lekérdezések megtekintése és karbanartása


Segítség null


Fájl:Felhasználó - Lekérdezések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tábla Adatbázis Tábla információ A Tábla mutatja be azt, hogy az egyes mezők melyik táblához kapcsolódnak. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Validation code Érvényesítési kód Érvényesítési kód Az Érvényesítési kód megjeleníti a dátumot, időt és a hibaüzenetet. Code
character varying(2000)
Text Long
TAB: Ldap hozzáférés

Leírás: Felhasználó hozzáférése LDAP segítségével.


Segítség null


Fájl:Felhasználó - Ldap hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Ldap Processor Ldap feldolgozó Az LDAP Szerver a külső Adempiere-hez kapcsolódó rendszerek azonosítását látja el. Az LDAP szerver harmadik fél által készített szoftver (pl. Apache) azonosítását és használatát engedélyezi a jogoult felhasználók részére. Csak egy szerver működtetése lehetséges egy Adempiere rendszerben. Az "o" egy ügyfél kulcs és a választható "ou" az Érdeklődési terület kulcsa. AD_LdapProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Érdeklődési terület Érdeklődési terület, vagy téma Az Érdeklődési terület kapcsolatokkal áll összefüggésben. Az érdeklődési területek marketing kampányokkal alkalmazhatók. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Error Hiba Egy hiba jelentkezett a végrehajtás során. null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Összegzés Az Igény szöveges összegzése Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez. Summary
character varying(2000)
Text
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.