Dokumentum típus (Aablak ID-135)

Innen: iDempiere huAablak: Dokumentum típus

Leírás: Dokumentum típusok beállítása

Segítség: A Dokumentum típus ablakban beállíthatók a rendszerben használt dokumentumok. Minden dokumentum típus meghatározza az adott dokumentum feldolgozási módját, a nyomtatásbeli nevét, valamint az alkalmazott dokumentum azonosítót.TAB: Dokumentum típus

Leírás: Dokumentum típus meghatározása


Segítség A Dokumentum meghatározásának táblája megadja a dokumentum feldolgozási és felügyeleti paramétereit. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség!


Fájl:Dokumentum típus - Dokumentum típus - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Print Text Nyomtatandó szöveg A felirat szöveg a dokumentumra, vagy a levelezésre kerül. A nyomtatandó Felirat jelenti a dokumentumra, vagy levelezésre kerülő szöveget. A maximális hossz 2000 karakter lehet. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Megjegyzés Dokumentumhoz kapcsolódó további információk A Megjegyzés használható a termékhez kapcsolódó további információk megjelenítéséhez. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Alap Alapérték Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category FK kategória Főkönyvi kategória A Főkönyvi kategória egy választható, felhasználó által megadott főkönyvi számlákat csoportosító kategória. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Értékesítési tranzakció Ez egy értékesítési tranzakció. Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType Dokumentum alaptípusa Dokumentum logikai alaptípusa A Dokumentum alaptípusa jelöli a dokumentum kiinduló állapotát. Több dokumentum épülhet azonos alaptípusra. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type Vevői rendelés altípusa Vevői rendelés altípusa A Vevői rendelés altípusa jelnti azt, hogy ezen dokumentum milyen típusú vevői rendelésre hivatkozik. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha a dokumentum alaptípusa vevői rendelés. Az itt végrehajtott kiválasztás határozza meg azt, hogy milyen dokumentum kerül kiállításra, ha egy rendelés feldolgozásra került, és mely dokumentumokat kell kézzel, vagy kötegelve előállítani.
Az alábbiak jellemzik a folyamatot.
Ha a Vevői rendelés altípusaalap rendelés akkor előállítja a rendelés dokumentumát, amikor a rendelés feldolgozása megtörtént.
Aszállítólevél, számla és bevételi bizonylat más folyamatokon keresztül kerülnek előállításra.
Ha a Vevői rendelés altípusa raktári rendelés, akkor előállítja a megendelést és a szállítólevelet.
A számla és bevételi bizonylat más folyamatokon keresztül kerülnek előállításra.
Ha a vevői rendelés altípusa közvetlen rendelés akkor előállítára kerül arendelés, szállítólevél és a számla.
A bevétbizonylat más folyamatokon keresztül kerül előállításra. Ha a
vevői rendelés altípusaKP (készpénzes - Point of Sale), akkor minden dokumentum előállításra kerül.
DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice ProForma számla Jelöli, hogy ProForma számla készíthető ebből a dokumentumból. A ProForma számla jelölőnégyzet mutatja, hogy ProForma számla készíthető ebből a vevői dokumentumból. A ProForma számla összge szállításig esedékes. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma ProForma szla. dokumentum típusa A Proforma számla dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. A Számla dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra számlázás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés és a Proforma jelölőnégyzet kiválasztásra került. C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Számla dokumentum típus A számla dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. A Számla dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra számlázás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Szállítólevél dokumentum típus A szállítólevél dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. A Szállítólevél dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra szállítás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés. C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Ellenőrzött, számozott dokumentum A dokumentum egy dokumentum sorrendhez kapcsolódik. A Számozott dokumentum jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a dokumentum sorrend meghatárzott számú eleme. IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Dokumentum sorrend A Sorrend határozza meg a dokumentumok számozási (azonosítási) sorrendjét. A Dokumentum sorrend mutatja be az erre a dokumentumra érvényes sorrendi szabályokat. DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Minbizt. ellenőrzés Minbizt. ellenőrzést igényel feldolgozást megelőzően. A szállítás feldolgozásához (beszerzéshez) minőségellenőrzési jóváhagyás szükséges. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség! IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Beszállítás/kiszállítás megerősítése A Beszállítás/kiszállítás megerősítést igényel feldolgozást megelőzően. A szállítás feldolgozásához (beszerzéshez) jóváhagyás szükséges. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség! IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Eltérés esetén szétválasztás A dokumentum megosztásra kerül, eltérés esetén. Ha a jóváhagyás során eltérés tapasztalható, akkor az eredeti dokumentum feldogozása mellett (tranzakciók elkészítése mellett) az új dokumentummal a vitás tételeket le lehet kezelni. Míg a megerősítés nem véglegesített, a készletadatok nem frissülnek. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Eltérés dokumentuma A szállítási eltérések kezeléséhez kapcsolódó dokumentum típus. Ha a jóváhagyás során eltérés tapasztalható, akkor az eredeti dokumentum feldogozása mellett (tranzakciók elkészítése mellett) az új dokumentummal a vitás tételeket le lehet kezelni. Míg a megerősítés nem véglegesített, a készletadatok nem frissülnek. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit Úton lévő A tétel úton lévő. A tétel úton lévő - szállított, de nem bevételezett. A tranzakció végrehajtásra kerül, ha megerősítést nyer. IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Azonosított dokumentum létrehozása Azonosított dokumentum létrehozása Ha kiválasztásra került, akkor a meghatározott azonosított dokumentum létrehozásra kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, ehhez a dokumentum típushoz nem lesz azonosítás rendelve. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Alap azonosított dokumentum A dokumentum típus, az alap azonosított dokumentum típusa. Amikor szervezetközi dokumentumokat használ (miután az üzleti partner a költséghelyhez lett kapcsolva), meghatározhatja, hogy a milyen dokumentum, mely dokumentumra épüljön. Példa: mikor vevő rendelést generál, ezt a vevői rendelés dokumentum típust használja. Az alap felülírásra kerülhet az azonosított dokumentum-kapcsolat kifejezett megadásával. IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Nyomtatási formátum Adatok nyomtatási formátuma A nyomtatási formátum határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek feldolgozásra nyomtatás során. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Dokumentum másolatok Nyomtatandó másolatok száma A Dokumentum másolatok jelölik azt, hogy minden egyes dokumentumból mennyi másolati példány előállítása szükséges. DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Fordítás

Leírás: Fordítás


Segítség A fordítási tábla meghatározza a dokumentum típust egy másik nyelven.


Fájl:Dokumentum típus - Fordítás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Lefordított Ez az oszlop le van fordítva A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Nyomtatandó szöveg A felirat szöveg a dokumentumra, vagy a levelezésre kerül. A nyomtatandó Felirat jelenti a dokumentumra, vagy levelezésre kerülő szöveget. A maximális hossz 2000 karakter lehet. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Megjegyzés Dokumentumhoz kapcsolódó további információk A Megjegyzés használható a termékhez kapcsolódó további információk megjelenítéséhez. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.