Εισαγωγή Προϊόντων (παράθυρο ID-247)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Προϊόντων

περιγραφή: Εισαγωγή Προϊόντων

Βοήθεια: Το Παράθυρο Εισαγωγή Προϊόντων είναι ένας ενδιάμεσος πίνακας που χρησιμοποιείται όταν εισάγονται εξωτερικά δεδομένα στο σύστημα. Με την επιλογή του κουμπιού 'Επεξεργασία' είτε θα προσθέσει είτε θα τροποποιήσει τις σχετικές εγγραφές.TAB: Import Product

περιγραφή: Import Products


Βοήθεια Before importing, Adempiere checks the Unit of Measure (default if not set), the Product Category (default if not set), the Business Partner, the Currency (defaults to accounting currency if not set), the Product Type (only Items and Services), the uniqueness of UPC, Key and uniqueness and existence of the Vendor Product No.
Adempiere tries to map to existing products, if the UPC, the Key and the Vendor Product No matches (in this sequence). If the imported record could be matched, product field values will only be overwritten, if the corresponding Import field is explicitly defined. Example: the Product Category will only be overwritten if explicitly set in the Import.


Αρχείο:Εισαγωγή Προϊόντων - Import Product - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Import Product Import Product Import Item or Service null I_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
UOM Code UOM Code UOM EDI X12 Code The Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) X12DE355
character varying(4)
String
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Category Key Product Category Key null null ProductCategory_Value
character varying(40)
String
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Type Product Type Type of product The type of product also determines accounting consequences. ProductType
character(1)
List
Classification Classification Classification for grouping The Classification can be used to optionally group products. Classification
character(1)
String
Volume Volume Volume of a product The Volume indicates the volume of the product in the Volume UOM of the Client Volume
numeric
Amount
Weight Weight Weight of a product The Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the Client Weight
numeric
Amount
Shelf Width Shelf Width Shelf width required The Shelf Width indicates the width dimension required on a shelf for a product ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Shelf Height Shelf height required The Shelf Height indicates the height dimension required on a shelf for a product ShelfHeight
numeric(10)
Integer
Shelf Depth Shelf Depth Shelf depth required The Shelf Depth indicates the depth dimension required on a shelf for a product ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Units Per Pallet Units Per Pallet The Units per Pallet indicates the number of units of this product which fit on a pallet. UnitsPerPallet
numeric(10)
Integer
Discontinued Discontinued This product is no longer available The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL Image URL URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Description URL URL for the description null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Business Partner Key Business Partner Key The Key of the Business Partner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code ISO Currency Code Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric
Costs+Prices
PO Price PO Price Price based on a purchase order The PO Price indicates the price for a product per the purchase order. PricePO
numeric
Costs+Prices
Standard Price Standard Price Standard Price The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Limit Price Lowest price for a product The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Royalty Amount (Included) Amount for copyright, etc. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Price effective Price effective Effective Date of Price The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
Partner Product Key Partner Product Key Product Key of the Business Partner The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. VendorProductNo
character varying(40)
String
Partner Category Partner Category Product Category of the Business Partner The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Manufacturer Manufacturer of the Product The manufacturer of the Product (used if different from the Business Partner / Vendor) Manufacturer
character varying(30)
String
Minimum Order Qty Minimum Order Qty Minimum order quantity in UOM The Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered. Order_Min
numeric
Integer
Order Pack Qty Order Pack Qty Package order size in UOM (e.g. order set of 5 units) The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product. Order_Pack
numeric
Integer
Cost per Order Cost per Order Fixed Cost Per Order The Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Promised Delivery Time Promised Delivery Time Promised days between order and delivery The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Import Products Import Products Imports products from a file into the application Import Products will bring a file of products, in a predefined format into the application.

The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

If you select an existing price list and you have List, Standard, and Limit Price defined, they are directly created/updated.

Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.