Εισαγωγή Ημερολογίου ΓΚ (παράθυρο ID-278)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Ημερολογίου ΓΚ

περιγραφή: Εισαγωγή Ημερολογίου Γενικού Καθολικού

Βοήθεια: Μπορεί να θέλετε να ελέγξετε το υπόλοιπο των εισαγωγών με "Επικύρωση Μόνο" πριν από την εισαγωγή. Τα ασύμμετρα ημερολόγια εισάγονται; ο χειρισμός βασίζεται στις ρυθμίσεις σας για την διαδικασία δημοσίευσης. Ο προαιρετικός έλεγχος, ελέγχει ολόκληρη την εισαγωγή, όχι μεμονωμένες παρτίδες και ημερολόγια.TAB: General Ledger

περιγραφή: Import General Ledger


Βοήθεια A new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Jornal by selecting the creat new flag.

Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.
The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals.
The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences. Αρχείο:Εισαγωγή Ημερολογίου ΓΚ - General Ledger - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png

όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Import GL Journal Import GL Journal Import General Ledger Journal null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch Journal Batch General Ledger Journal Batch The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key Client Key Key of the Client null ClientValue
character varying(40)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org Document Org Document Organization (independent from account organization) null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No Batch Document No Document Number of the Batch null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Create New Batch If selected a new batch is created Note that the balance check does not check that individual batches are balanced. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description Batch Description Description of the Batch null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal Journal General Ledger Journal The General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transaction GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No Journal Document No Document number of the Journal null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Create New Journal If selected a new journal within the batch is created Note that the balance check does not check that individual journals are balanced. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name Account Schema Name Name of the Accounting Schema null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Budget Budget General Ledger Budget The General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name Category Name Name of the Category null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category GL Category General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line Journal Line General Ledger Journal Line The General Ledger Journal Line identifies a single transaction in a journal. GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Source Debit Source Debit Source Debit Amount The Source Debit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit Source Credit Source Credit Amount The Source Credit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code ISO Currency Code Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key Currency Type Key Key value for the Currency Conversion Rate Type The date type key for the conversion of foreign currency transactions ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate Rate Currency Conversion Rate The Currency Conversion Rate indicates the rate to use when converting the source currency to the accounting currency CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit Καταγεγραμμένη Χρέωση Ποσό Καταγεγραμμένης Χρέωσης Το Ποσό Καταγεγραμμένης Χρέωσης δείχνει το ποσό της συναλλαγής, σε νόμισμα της λογιστικής αυτού του τμήματος AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit Καταγεγραμμένη Πίστωση Ποσό Καταγεγραμμένης Πίστωσης Το Ποσό Καταγεγραμμένης Πίστωσης δείχνει το ποσό της συναλλαγής, σε νόμισμα της λογιστικής αυτού του τμήματος AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Combination Combination Valid Account Combination The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key Org Key Key of the Organization null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key Account Key Key of Account Element null AccountValue
character varying(40)
String
Account Λογαριασμός Account used Ο (φυσικός) λογαριασμός που χρησιμοποιείται Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key Product Key Key of the Product null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key Project Key Key of the Project null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Trx Org Key Key of the Transaction Organization null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Location From Location that inventory was moved from The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Location To Location that inventory was moved to The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal Import Journal Import General Ledger Batch/Journal/Line The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.