Αναφορές Έργου (παράθυρο ID-208)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αναφορές Έργου

περιγραφή: Συντηρήστε τους Κύκλους Αναφοράς Έργων

Βοήθεια: Το παράθυρο Κύκλος Έργου καθορίζει τα βήματα που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο. Μπορεί να θέλετε να ορίσετε πολλούς κύκλους έργου για να διαφοροποιήσετε τα διάφορα είδη των έργων. Κύκλοι Έργων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο ή υποσύνολο των χρησιμοποιούμενων κατάστασης έργου (π.χ. Η δυνατότητα κύκλος έργου μπορεί να περιλαμβάνει τα βήματα από την προοπτική έως το συμβόλαιο - ο κύκλος υπηρεσίας μπορεί να περιλαμβάνει βήματα από την εγκατάσταση έως την αποδοχή των πελατών.TAB: Project Cycle

περιγραφή: Define Project Report Cycle


Βοήθεια Define the currency that projects Project are reported. The projects themselves could be in a different currency.


Αρχείο:Αναφορές Έργου - Project Cycle - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Project Cycle Project Cycle Identifier for this Project Reporting Cycle Identifies a Project Cycle which can be made up of one or more cycle steps and cycle phases. C_Cycle_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Step

περιγραφή: Project Cycle Step


Βοήθεια The Cycle Step determines the logical sequence of events within your cycle. It is the common of similar Project Phases making different project types comparable.


Αρχείο:Αναφορές Έργου - Step - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Cycle Step Cycle Step The step for this Cycle Identifies one or more steps within a Project Cycle. A cycle Step has multiple Phases C_CycleStep_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Cycle Project Cycle Identifier for this Project Reporting Cycle Identifies a Project Cycle which can be made up of one or more cycle steps and cycle phases. C_Cycle_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Relative Weight Relative Weight Relative weight of this step (0 = ignored) The relative weight allows you to adjust the project cycle report based on probabilities. For example, if you have a 1:10 chance in closing a contract when it is in the prospect stage and a 1:2 chance when it is in the contract stage, you may put a weight of 0.1 and 0.5 on those steps. This allows sales funnels or measures of completion of your project. RelativeWeight
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Cycle Phase

περιγραφή: Link Cycle Step with Project Phases


Βοήθεια Link similar Project Phases to a Cycle Step


Αρχείο:Αναφορές Έργου - Cycle Phase - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cycle Step Cycle Step The step for this Cycle Identifies one or more steps within a Project Cycle. A cycle Step has multiple Phases C_CycleStep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Phase Standard Phase Standard Phase of the Project Type Phase of the project with standard performance information with standard work C_Phase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.