Workflow Process (Vindue ID-297)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Workflow Process

Beskrivelse: Monitor workflow processes

Hjælp: View and Maintain Workflow Process Instance InformationTAB: Process

Beskrivelse: Actual Workflow Process Instance


Hjælp Instance of a workflow execution


Fil:Workflow Process - Process - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
numeric(10)
Integer
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Meddelelse Systemmeddelelse Informations- og fejlmeddelelser AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Process Manage Process Manage Workflow Process Update or stop Workflow Process Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Activity

Beskrivelse: Workflow Activity


Hjælp The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Fil:Workflow Process - Activity - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
numeric(10)
Integer
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait End Wait End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Meddelelse Systemmeddelelse Informations- og fejlmeddelelser AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity Manage Workflow Activity Update or stop Workflow Activity Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Result

Beskrivelse: Result of the Workflow Process Activity


Hjælp Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance


Fil:Workflow Process - Result - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Result Workflow Activity Result Result of the Workflow Process Activity Activity Result of the execution of the Workflow Process Instance AD_WF_ActivityResult_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(2000)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Event

Beskrivelse: Workflow Process Activity Event Audit Information


Hjælp History of chenges ov the Workflow Process Activity


Fil:Workflow Process - Event - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Event Type Event Type Type of Event null EventType
character(2) NOT NULL
List
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
New Value New Value New field value New data entered in the field NewValue
character varying(2000)
String
Old Value Old Value The old file data Old data overwritten in the field OldValue
character varying(2000)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Elapsed Time ms Elapsed Time ms Elapsed Time in milli seconds Elapsed Time in milli seconds ElapsedTimeMS
numeric NOT NULL
Number
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow Event Audit Workflow Event Audit Workflow Process Activity Event Audit Information History of changes of the Workflow Process Activity AD_WF_EventAudit_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Data

Beskrivelse: Workflow Process Context


Hjælp Context information of the workflow process and activity


Fil:Workflow Process - Data - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Data Workflow Process Data Workflow Process Context Context information of the workflow process and activity AD_WF_ProcessData_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.