User (Vindue ID-108)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: User

Beskrivelse: Maintain Users of the system

Hjælp: The User Window allows you to maintain User of the system. Users can log into the system and have access to functionality via one or more roles. A user can also be a business partner contact.TAB: Bruger

Beskrivelse: Bruger


Hjælp Her defineres log-in for brugere med adgang til systemet.


Fil:User - Bruger - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comments Kommentarer Kommentarer eller yderligere oplysninger Feltet gør det muligt at angive yderligere oplysninger. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Password Adgangskode Adgangskode med valgfri længde (skelner mellem store/små bogst.) Her angives adgangskoden til denne bruger-ID. Adgangskoder kræves for at identificere autoriserede brugere. Password
character varying(1024)
String
Title Stilling Navn på enhed Her angives det navn, som bruges om en enhed. Title
character varying(40)
String
User PIN User PIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Fødselsdag Fødselsdag eller jubilæum Fødselsdag eller jubilæum Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Angiver et supplerende telefonnummer. Her angives et supplerende telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Her angives faxnummeret på handelspartneren eller adressen Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID Bruger-ID til e-mail Brugernavn (ID) i mailsystemet Brugernavnet i mailsystemet vil typisk være strengen før @-symbolet i din e-mail-adresse. Det er nødvendigt, hvis mailserveren kræver autentisering for at sende e-mails. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password Brugeradgangskode til e-mail Adgangskode til dit bruger-ID Det er nødvendigt, hvis mailserveren kræver autentisering for at send e-mails. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Ansvarlig Brugerens overordnede - bruges ved opprioritering Her angives den person, som skal benyttes ved videresendelse og opprioritering af sager til denne bruger. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name LDAP User Name User Name used for authorization via LDAP (directory) services Optional LDAP system user name for the user. If not defined, the normal Name of the user is used. This allows to use the internal (LDAP) user id (e.g. jjanke) and the normal display name (e.g. Jorg Janke). The LDAP User Name can also be used without LDAP enables (see system window). This would allow to sign in as jjanke and use the display name of Jorg Janke. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Titel Titel, der udskrives ved korrespondence Her angives den titel, der skal udskrives ved korrespondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Seneste kontakt Dato for seneste kontakt til personen Her angives datoen, hvor handelspartnerens kontaktperson sidst blev kontaktet. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info Verification Info Verification information of EMail Address The field contains additional information how the EMail Address has been verified EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Seneste resultat Resultat af seneste kontakt Her angives resultatet af den seneste kontakt. LastResult
character varying(255)
String
Locked Locked null null IsLocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Account Locked Date Account Locked null null DateAccountLocked
timestamp without time zone
Date+Time
Failed Login Count Failed Login Count null null FailedLoginCount
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date Last Login Date Last Login null null DateLastLogin
timestamp without time zone
Date+Time
No Password Reset No Password Reset null null IsNoPasswordReset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Password Changed Date Password Changed null null DatePasswordChanged
timestamp without time zone
Date+Time
Expired Expired null null IsExpired
character(1) NOT NULL
Yes-No
Security Question Security Question null null SecurityQuestion
character varying(1024)
String
Answer Answer null null Answer
character varying(1024)
String
TAB: Bruger roller

Beskrivelse: Brugerroller


Hjælp Her defineres de roller, hver bruger kan have. Rollerne bestemmer, hvilke vinduer, opgaver, processer og arbejdsplaner en bruger har adgang til.


Fil:User - Bruger roller - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: User Substitute

Beskrivelse: Substitute of the user


Hjælp A user who can act for this user.


Fil:User - User Substitute - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
User Substitute User Substitute Substitute of the user A user who can act for another user. AD_User_Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Erstatning Produkt, som kan bruges i stedet for et andet Her angives et produkt, der skal bruges som erstatning for det nuværende. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone
Date
TAB: Org Assignment

Beskrivelse: User Assigment to Organization


Hjælp Assign Users to Organizations


Fil:User - Org Assignment - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
TAB: Org Access

Beskrivelse: Maintain User Org Access


Hjælp Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if in the Role, User Org Access is not selected or the role has access to all roles.
Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.


Fil:User - Org Access - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Kun læs Feltet kan kun læses Her angives, at feltet kun kan læses. Du kan ikke foretage opdateringer. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: User Mail

Beskrivelse: Mail sent to the user


Hjælp Archive of mails sent to users


Fil:User - User Mail - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Mail skabelon Tekstskabelon til mail Her angives mailskabelonen til svarmeddelelser. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Meddelelses-ID E-mail: Meddelelses-ID SMTP-meddelelses-ID til sporing MessageID
character varying(120)
String
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255)
String
Mail Text Mailtekst Tekst i mailmeddelelser Her angives den tekst, der skal bruges i mailmeddelelser. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Lev.bekræftelse (mail) Leveringsbekræftelse (e-mail) null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Leveret null null IsDelivered
character(1)
List
TAB: Queries

Beskrivelse: View and maintain saved queries


Hjælp null


Fil:User - Queries - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Validation code Valideringskode Valideringskode Koden viser dato, tidspunkt og meddelelse vedr. fejlen. Code
character varying(2000)
Text Long
TAB: LDAP Access

Beskrivelse: User Access via LDAP


Hjælp null


Fil:User - LDAP Access - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Ldap Processor Ldap Processor LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authenticate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. AD_LdapProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Interesse område Interesser eller hobbies Her angives et kundeemnes interesser. Disse kan bruges ifm. kampagner. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Error Error An Error occurred in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Resumé Tekstresumé af henvendelsen Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen Summary
character varying(2000)
Text
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.