Document Type (Vindue ID-135)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Document Type

Beskrivelse: Maintain Document Types

Hjælp: The Document Type Window defines any document to be used in the system. Each document type provides the basis for processing of each document and controls the printed name and document sequence used.TAB: Bilag definition

Beskrivelse: Definér en bilagstype


Hjælp Her defineres behandlingsparametre og styring vedr. bilaget.


Fil:Document Type - Bilag definition - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category Regnskabskategori Regnskabskategori Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType Bilagsbasetype Logisk bilagstype Her angives bilagets basis eller startpunkt. Flere bilagstyper kan deles om en enkelt basetype. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type Ordreundertype Ordrens undertype Ordreundertype angiver den ordretype, som bilaget henviser til. Feltet vises kun, hvis bilagsgrundtypen er en ordre. Valget bestemmer, hvilke bilag der dannes, når en ordre behandles, og hvilke bilag der skal dannes manuelt eller i batch.
Beskrivelse følger nedenfor.
Ordreundertypen fra standardordre danner kun ordre-bilaget, når ordren behandles.
Følgesedlen, fakturaen og kvitteringen skal dannes via andre processer.
Ordreundertypen fra lagerordre danner ordren og følgesedlen.
Fakturaen og kvitteringen skal dannes via andre processer.
Ordreundertypen fra kreditordre danner ordren, følgesedlen og fakturaen.
Kvitteringen skal dannes via andre processer.
Ordreundertypen fra detailordre danner alle bilag.
DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Proformafaktura Angiver, om der kan dannes proformafakturaer ud fra dette bilag Her angives, om der kan dannes en proformafaktura ud fra dette salgsbilag. En proformafaktura angiver det beløb, der forfalder, såfremt ordren effektueres. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma Bilagstype til proforma Bilagstype, der bruges ved proformafakturaer, der er dannet ud fra dette salgsbilag Her angives den bilagstype, der skal bruges, når en faktua dannes ud fra dette salgsbilag. Feltet vises kun, når grundbilagstypen er en ordre, og krydsfeltet Proformafaktura er valgt. C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Bilagstype til faktura Bilagstype, der bruges ved fakturaer, der er dannet ud fra dette salgsbilag Her angives den bilagstype, der skal bruges, når en faktua dannes ud fra dette salgsbilag. Feltet vises kun, når grundbilagstypen er en ordre. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Bilagstype til forsendelse Bilagstype, der bruges ved forsendelser, der er dannet ud fra dette salgsbilag Her angives den bilagstype, der skal bruges, når en forsendelse dannes ud fra dette salgsbilag. Feltet vises kun, når grundbilagstypen er en ordre. C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Bilag er nummerstyret Bilaget er omfattet af en serie Her angives, om bilagstypen skal udstyres med et serienummer. IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Bilagsserie Bilagsserien bestemmer nummereringen af bilag Her angives den nummereringsregel, der skal bruges til bilagstypen. DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Pick/QA Confirmation Require Pick or QA Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Require Ship or Receipt Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Split when Difference Split document when there is a difference If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Difference Document Document type for generating in dispute Shipments If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit In Transit Movement is in transit Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Create Counter Document Create Counter Document If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Default Counter Document The document type is the default counter document type When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type.

This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships.

IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Udskriftsformat Dataudskriftsformat Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Bilagskopier Antal kopier, der skal udskrives Her angives det antal kopier af hvert bilag, der skal dannes. DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Oversætt.

Beskrivelse: Oversættelse


Hjælp Her defineres en bilagstype i et alternativt sprog.


Fil:Document Type - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.