Document Sequence (Vindue ID-112)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Document Sequence

Beskrivelse: Maintain System and Document Sequences

Hjælp: The Sequence Window defines how document numbers will be sequenced. Change the way document numbers are generated. You may add a prefix or a suffix or change the current number.TAB: Serie

Beskrivelse: Seriedefinition


Hjælp Her defineres den numeriske serie, der skal bruges til bilag. Her kan du også angive alfanumeriske suffiks og/eller præfiks.


Fil:Document Sequence - Serie - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering Autonummerering Tildel automatisk det næste nummer Her angives, om systemet skal tildele næste nummer automatisk. IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID Bruges som post-ID Bilagsnummeret bruges som postnøgle Her angives, om bilags-ID'et skal bruges som nøgle til posten. IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format Værdiformat Værdiformat; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" VFormat
character varying(40)
String
Increment Forøgelse Det tal, der skal lægges til det seneste bilagsnummer Her angives det nummer, som det seneste bilagsnummer skal forøges med, for at få det nye bilagsserienummer. IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Næste løbende Det næste fortløbende nummer Her angives det næste nummer, der skal bruges til bilaget. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix Præfiks Præfiks før serienummeret Her angives de tegn, der skal udskrives foran bilagsnummeret. Prefix
character varying(255)
String
Suffix Suffiks Suffiks efter nummeret Her angives de tegn, der skal vedhæftes bilagsnummeret. Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column Org.kolonne Gyldig organisationskolonne (AD_Org_ID) Her angives den organisation, der indgår i resultatmålingen. OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year Genstart serie ved årsstart Genstart serie ved årsstart hver 1. januar Krydsfeltet angiver, at bilagsnummereringen skal starte forfra med startnummeret på den første dag i året. StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column Datokolonne Gyldig datokolonne Her angives den dato, der skal bruges ved måling af dette resultat. DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Startnr. Startnummer/placering Her angives startnummeret på bilaget eller placeringen StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Document Sequence - Sequence No - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Serie Bilagsserie Her defineres nummereringen af bilag. AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next Næste løbende Det næste fortløbende nummer Her angives det næste nummer, der skal bruges til bilaget. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.