Bank Cash (Vindue ID-158)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Bank / Cash

Beskrivelse: Maintain Bank / Cash

Hjælp: The Bank / Cash Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partnerTAB: Bank

Beskrivelse: Definér bank


Hjælp Her defineres en bank, som bruges af en organisation eller handelspartner. Hver bank får et identificerende navn, adresse, registreringsnummer og SWIFT-kode.


Fil:Bank / Cash - Bank - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Egen bank Denne organisations bankforbindelse Her angives, om dette en din organisations bankforbindelse i modsætning til handelspartnerens bank. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Bankregistreringsnr. Bankregistreringsnummer Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner. RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code SWIFT-kode SWIFT-kode (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) SWIFT-koden er en type bankidentifikation SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: Konto

Beskrivelse: Definér konto


Hjælp Her defineres én eller flere konti i en bank. Hver konto har et entydigt kontonummer og valutaangivelse.


Fil:Bank / Cash - Konto - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Bank Bank Entydig markør til den bank, som bruges af organisationen eller den handelspartner, som organisationen handler med. C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No Kontonr. Kontonummer Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Basic Bank Account Number The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN International Bank Account Number If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here

Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Bankkontotype Bankkontotype Her angives den kontotype (opsparing, checkkonto osv.), som kontoen er defineret som. BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit Kreditmaks. Det tilladte kreditbeløb Her angives kreditgrænsen på kontoen. CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Saldo Saldo Her angives kontoens aktuelle saldo. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: Bankkonto bilag

Beskrivelse: Definér bankkontobilag


Hjælp Her definerer du de bilag, der bruges til denne bankkonto. Du definerer dit checknummer og andre betalingsbilagsnumre (serie) ligesom formatet.


Fil:Bank / Cash - Bankkonto bilag - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Bank Account Document Bankkontobilag Checks, overførsler osv. Bankbilag, som du danner eller vil spore C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next Næste løbende Det næste fortløbende nummer Her angives det næste nummer, der skal bruges til bilaget. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Check-udskriftsformat Udskriftsformat til checks Du skal definere et udskriftsformat for at udskrive bilaget. Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

Beskrivelse: Maintain Bank Account Payment Processors


Hjælp null


Fil:Bank / Cash - Bank Account Processor - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Betalingsservice Betalingsservice til elektroniske betalinger Her angives den tjeneste, der bruges ved elektroniske betalinger. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Statement Loader

Beskrivelse: Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)


Hjælp The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class


Fil:Bank / Cash - Statement Loader - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Bank Statement Loader Bank Statement Loader Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX) The loader definition provides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID Financial Institution ID The ID of the Financial Institution / Bank Depending on the loader, it might require a ID of the financial institution FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID Branch ID Bank Branch ID Dependent on the loader, you may have to provide a bank branch ID BranchID
character varying(20)
String
Account No Kontonr. Kontonummer Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Personal Identification Number null PIN
character varying(20)
String
User ID Bruger-ID Bruger-ID Her angives en bruger, som kan få adgang til poster eller processer. UserID
character varying(60)
String
Password Adgangskode Adgangskode med valgfri længde (skelner mellem store/små bogst.) Her angives adgangskoden til denne bruger-ID. Adgangskoder kræves for at identificere autoriserede brugere. Password
character varying(60)
String
Host Address Værtsadresse Værtsadresse på din betalingsservice Her angives URL på din betalingsservice. HostAddress
character varying(60)
String
Host port Værtsport Værtsport hos din betalingsservice Her angives port-ID til din betalingsservice. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Proxy-adresse Adresse på din proxy-server Proxy-adressen skal defineres, hvis du skal passere en firewall for at få adgang til din betalingsservice. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy-port Proxy-serverens port Her angives din proxy-servers port. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Log på proxy Log på til din proxy-server Her angives log på-ID til din proxy-server. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Adgangskode til proxy Adgangskode til din proxy-server Her angives adgangskoden til din proxy-server. ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name File Name Name of the local file or URL Name of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Statement Loader Class Class name of the bank statement loader The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Date Format Date format used in the input format The date format is usually detected, but sometimes need to be defined. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Senest kørt den Dato, hvor processen senest blev kørt Her angives det seneste tidspunkt, processen blev kørt. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Bogføring

Beskrivelse: Definér bogføringsdata


Hjælp Her defineres de konti, der bruges til transaktioner med denne bank.


Fil:Bank / Cash - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Bankaktiv Konto til bankaktiv Her angives den konto, der skal bruges til at bogføre ændringer i saldoen på denne bankkonto. B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Midlertidige beløb Konto til midlertidige beløb Her angives den konto, der skal bruges til midlertidige beløb. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Ikke-fordelte kontantbeløb Clearingkonto til ikke-fordelte kontantbeløb Kvitteringer, der ikke er fordelt til fakturaer B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Betalingsvalg Clearingkonto til udbetalingsvalg null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Udgifter til bankrenter Konto til renteudgifter Her angives den konto, der skal bruges til at registrere renteudgifter til banken. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Indtægter fra bankrenter Konto til renteindtægter Her angives den konto, der skal bruges til at registrere renteindtægter fra banken. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.