สินค้า (หน้าต่าง ID-140)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: สินค้า

ลักษณะ: การจัดการสินค้า

ช่วย: หน้าจอสินค้า ให้นิยามสินค้าทั้งหมดที่ใช้กันอยู่ในหน่วยงาน/สาขา สินค้าเหล่านี้รวมไปถึง สินค้าที่ถูกขายให้กับลูกค้า, สินค้าที่ถูกใช้ในการผลิตสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า และสินค้าที่หน่วยงาน/สาขาซื้อTAB: สินค้า

ลักษณะ: กำหนดสินค้า


ช่วย แท็บ สินค้า ให้นิยามแต่ละสินค้าและเป็นการระบุสินค้านั้นเพื่อใช้ในรายการราคาและใบสั่งสินค้า ที่ตั้งสินค้าจะเป็นที่ตั้งโดยปริยายในขณะรับสินค้าเข้าเก็บ


ไฟล์:สินค้า - สินค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No เวอร์ชั่น หมายเลขเวอร์ชั่น null VersionNo
character varying(20)
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU หน่วยการเก๋บสต๊อค (Stock Keeping Unit) SKU แสดงหน่วยการเก๋บสต๊อคที่ผู้ใช้กำหนด มันอาจจะถูกใช้สำหรับสัญลักษณ์ bar code เพิ่มเติม หรือสำหรับโครงสร้างของคุณเอง SKU
character varying(30)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level ระดับสรุป Entity นี้เป็น Entity สรุป Entity สรุป แสดงสาขาของ tree มากกว่าจะเป็น end-node. Entity สรุป จะถูกใช้สำหรับการรายงานและไม่มีค่าของมันเอง IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category กลุ่มสินค้า ประเภทของสินค้ารายการนี้ แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification การแบ่งชั้น การแบ่งชั้นสำหรับการจัดกลุ่ม การแบ่งชั้น สามารถถูกใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดกลุ่มสินค้า Classification
character varying(12)
String
Tax Category ประเภทภาษี ประเภทภาษี ประเภทภาษี เป็นวิธีการรวมกลุ่มภาษีที่เหมือนกัน ดังตัวอย่าง, ภาษีขาย หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition การรับรู้รายได้ วิธีสำหรับการบันทึกรายได้ การรับรู้รายได้ แสดงวิธีที่จะรับรู้รายได้สำหรับสินค้านี้ C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Company Agent ตัวแทนบริษัท ตัวแทนจัดซื้อหริอตัวแทนบริษัท ตัวแทนจัดซื้อสำหรับเอกสารนั้น พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type ประเภทสินค้า แบบของสินค้า แบบของสินค้าเป็นตัวกำหนดการทำบัญชีที่ตามมาด้วย ProductType
character(1) NOT NULL
List
Mail Template แผ่นแบบ Mail แผ่นแบบข้อความสำหรับการส่ง Mail แผ่นแบบ Mail แสดงแผ่นแบบ Mailสำหรับข้อความตอบกลับ R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Weight น้ำหนัก น้ำหนักของสินค้า น้ำหนัก แสดงน้ำหนักของสินค้าในหน่วยวัดน้ำหนักของบริษัท Weight
numeric
Amount
Volume ปริมาตร ปริมาตรของสินค้า ปริมาตร เป็นการระบุปริมาตรของสินค้าในหน่วยวัดปริมาตรของบริษัทนี้ Volume
numeric
Amount
Freight Category ประเภทค่าขนส่ง ประเภทของค่าขนส่ง ประเภทค่าขนส่ง จะถูกใช้เพื่อคำนวนค่าขนส่งสำหรับผู้ตจัดส่งที่เลือก M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments คือการส่งสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าตรงไปยังลูกค้า Drop Shipments จะไม่มีผลต่อ การจองหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง ดังเช่นที่เกิดกับ การส่งสินค้าจากสินค้าคงคลังของผู้จำหน่าย การส่งสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าจะตัองได้รับการยืนยัน IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Stocked มีสต๊อค หน่วยงาน/สาขาสต๊อคสินค้านี้ เลือก มีสต๊อค แสดงว่าสินค้านี้ถูกเก็บสต๊อคไว้โดยหน่วยงาน/สาขานี้ IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Shelf Width ชั้นกว้าง ความกว้างของชั้นที่ต้องการ ชั้นกว้าง แสดงมิติความกว้างของชั้นที่จำเป็นสำหรับวางสินค้า ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height ชั้นสูง ความสูงของชั้นที่ต้องการ ชั้นสูง แสดงมิติความสูงของชั้นที่จำเป็นสำหรับวางสินค้า ShelfHeight
numeric
Amount
Shelf Depth ชั้นลึก ความลึกของชั้นที่ต้องการ ชั้นลึก แสดงมิติความลึกของชั้นที่จำเป็นสำหรับวางสินค้า ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet จำนวนต่อพัลเล็ต จำนวนต่อพัลเล็ต จำนวนต่อพัลเล็ต แสดงจำนวนของหน่วยของสินค้านี้ซึ่งจะวางบนพัลเล็ตได้พอดี UnitsPerPallet
numeric
Costs+Prices
Bill of Materials บัญชีวัสดุ สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุต่างๆในบัญชีวัสดุ เลือก บัญชีวัสดุ เป็นการระบุว่า สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุต่างๆในบัญชีวัสดุหรือไม่ IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified ตรวจสอบแล้ว The BOM configuration ได้รับการตรวจสอบแล้ว เลือก ตรวจสอบแล้ว แสดงว่า configuration ของสินค้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วหรือไม่ เลือกนี้จะถูกใช้สำหรับสินค้าซึ่งประกอบด้วย บัญชีวัสดุ IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Print detail records on invoice พิมพ์รายละเอียดลงใบแจ้งหนี้ พิมพ์รายละเอียดสินค้าในบัญชีวัสดุลงใบแจ้งหนี้ พิมพ์รายละเอียดลงใบแจ้งหนี้ เป็นการระบุว่าสินค้าตามบัญชีวัสดุจะถูกพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้ารายการนี้หรือไม่ IsInvoicePrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print detail records on pick list พิมพ์รายละเอียดลงในรายการจัดสินค้า พิมพ์รายละเอียดสินค้าตามบัญชีวัสดุลงในรายการจัดสินค้า พิมพ์รายละเอียดลงในรายการจัดสินค้า เป็นการระบุว่าสินค้าตามบัญชีวัสดุจะถูกพิมพ์ลงในรายการจัดสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้ารายการนี้หรือไม่ IsPickListPrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Purchased สั่งซื้อ หน่วยงาน/สาขาสั่งซื้อสินค้านี้ เลือก สั่งซื้อ เป็นการระบุว่าหน่วยงาน/สาขานี้สั่งซื้อสินค้านี้หรือไม่ IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold ขาย หน่วยงาน/สาขาขายสินค้านี้ เลือก ขาย เป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงาน/สาขาขายสินค้านี้หรือไม่ IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued เลิกผลิตแลัว สินค้านี้ไม่มีอีกต่อไป เลือก เลิกผลิตแลัว แสดงสินค้าที่เลิกผลิตแลัว Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type ประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทรายงานค่าใช้จ่าย null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource ทรัพยากร ทรัพยากร null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Subscription Type Type of subscription Subscription type and renewal frequency C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL ภาพ URL ของภาพ URL ของภาพ; ภาพไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล, แต่ถูกเรียกออกมาใน runtime ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL รายละเอียด URL สำหรับรายละเอียด null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days จำนวนวันประกัน จำนวนวันที่ประกันหรือมีสินค้า ถ้าค่าเป็น 0, จะไม่มีขีดจำกัดการมีสินค้าหรือวันประกัน, ถ้าไม่เช่นนั้นวันที่สิ้นสุดประกันจะถูกคำนวนโดยการบวกจำนวนวันเข้าไปกับวันที่ส่งมอบ GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days จำนวนวันประกันน้อยที่สุด จำนวนขั้นต่ำของจำนวนวันประกัน ในขณะเลือก ชุด/สินค้า พร้อมวันที่สิ้นสุดประกัน, จะเหลือจำนวนวันประกันขั้นต่ำสำหรับการเลือกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกชุด/สินค้า ใดๆด้วยมือได้ GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set ชุดคุณสมบัติ ชุดคุณสมบัติสินค้า กำหนดชุดคุณสมบัติสินค้าที่จะเพิ่มคุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้านั้น คุณจำเป็นต้องกำหนดชุดคุณสมบัติถ้าคุณต้องการที่จะติดตาม Serial No. และ Lot No. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Copy from product Copy from product Copy prices etc from other product null CopyFrom
character(1)
Button
Featured in Web Store แสดงในร้านบนเว็บ ถ้าถูกเลือก, สินค้าจะถูกแสดงในช่วงเริ่มต้น หรือการค้นหาว่างใดๆ ในการแสดงสินค้าในร้านค้าบนเว็บ, สินค้าจะถูกแสดงในมุมมองเริ่มต้นหรือไม่มีเงื่อนไขค้นหา เพื่อที่จะถูกแสดงออกมาได้, สินค้าต้องอยู่ในรายการราคาที่ใช้ IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
TAB: BOM

ลักษณะ: Bill of Material product lines


ช่วย The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


ไฟล์:สินค้า - BOM - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(80) NOT NULL
String
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
Text
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(22)
String
Revision Revision null null Revision
character varying(10)
String
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to มีผลถึง มีผลรวมถึงวันที่นี้ (วันสุดท้าย) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันสุดท้ายของช่วงพิสัยวันที่ ValidTo
timestamp without time zone
Date
BOM Type แบบบัญชีวัสดุ แบบของบัญชีวัสดุ แบบของชิ้นส่วนในบัญชีวัสดุ ชิ้นส่วนมาตรฐาน(ปริยาย)จะถูกรวมไว้ในบัญชีวัสดุเสมอ ชิ้นส่วนที่เลือกได้สามารถเลือกได้ใน "รายการบัญชีวัสดุ" ถ้าชิ้นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ่งในกลุ่มทางเลือก, คุณก็สามารถเลือกชิ้นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้นจาก "รายการบัญชีวัสดุ" (ตัวอย่าง: หน่วยความจำขนาด 64/256/512 MB อย่างใดอย่างหนึ่ง) BOMType
character(1)
List
BOM Use BOM Use The use of the Bill of Material By default the Master BOM is used, if the alternatives are not defined BOMUse
character(1)
List
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Copy BOM Lines From Copy BOM Lines From Copy BOM Lines from an exising BOM Copy BOM Lines from an exising BOM. The BOM being copied to, must not have any existing BOM Lines. CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Components

ลักษณะ: Components


ช่วย Components of Bill fo Material


ไฟล์:สินค้า - Components - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Component Type Component Type Component Type for a Bill of Material or Formula The Component Type can be:

1.- By Product: Define a By Product as Component into BOM 2.- Component: Define a normal Component into BOM 3.- Option: Define an Option for Product Configure BOM 4.- Phantom: Define a Phantom as Component into BOM 5.- Packing: Define a Packing as Component into BOM 6.- Planning : Define Planning as Component into BOM 7.- Tools: Define Tools as Component into BOM 8.- Variant: Define Variant for Product Configure BOM

ComponentType
character(2)
List
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range

The Valid From and Valid To dates indicate the valid time period to use the BOM in a Manufacturing Order.

ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to มีผลถึง มีผลรวมถึงวันที่นี้ (วันสุดท้าย) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันสุดท้ายของช่วงพิสัยวันที่ ValidTo
timestamp without time zone
Date
Is Qty Percentage Is Qty Percentage Indicate that this component is based in % Quantity Indicate that this component is based in % Quantity IsQtyPercentage
character(1)
Yes-No
Is Critical Component Is Critical Component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component IsCritical
character(1)
Yes-No
Quantity in % Quantity in % Indicate the Quantity % use in this Formula Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBatch
numeric
Number
Quantity Quantity Indicate the Quantity use in this BOM Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBOM
numeric
Number
Scrap % Scrap % Indicate the Scrap % for calculate the Scrap Quantity Scrap is useful to determinate a rigth Standard Cost and management a good supply. Scrap
numeric
Number
Quantity Assay Quantity Assay Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Assay
numeric
Quantity
Issue Method Issue Method There are two methods for issue the components to Manufacturing Order Method Issue: The component are delivered one for one and is necessary indicate the delivered quantity for each component.

Method BackFlush: The component are delivered based in BOM, The delivered quantity for each component is based in BOM or Formula and Manufacturing Order Quantity.

Use the field Backflush Group for grouping the component in a Backflush Method.

IssueMethod
character(1) NOT NULL
List
Backflush Group Backflush Group The Grouping Components to the Backflush When the components are deliver is possible to indicated The Backflush Group this way you only can deliver the components that are for this Backflush Group. BackflushGroup
character varying(20)
String
Lead Time Offset Lead Time Offset Optional Lead Time offest before starting production null LeadTimeOffset
numeric(10)
Integer
Feature Feature Indicated the Feature for Product Configure Indicated the Feature for Product Configure Feature
character varying(30)
String
Forecast Forecast Indicated the % of participation this component into a of the BOM Planning The BOM of Planning Type are useful to Planning the Product family.

For example is possible create a BOM Planning for an Automobile

10% Automobile Red 35% Automobile Blue 45% Automobile Black 19% Automobile Green 1% Automobile Orange

When Material Plan is calculated MRP generate a Manufacturing Order meet to demand to each of the Automobile

Forecast
numeric
Quantity
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: บัญชี วัสดุ

ลักษณะ: รายการสินค้าในบัญชีวัสดุ


ช่วย แท็บ บัญชีวัสดุ กำหนดสินค้าที่ถูกสร้างจากสินค้าอื่น บัญชีวัสดุจะประกอบด้วยสินค้าหรือบัญชีวัสดุอื่นๆ

จำนวนที่มี: - บัญชีวัสดุ ที่เก็บไว้ในระบบจะต้องถูกสร้างผ่าน "การผลิต" - จำนวนที่มี ในบัญชีวัสดุที่ไม่เก็บไว้ในระบบ จะถูกคำนวนใหม่ทุกครั้ง - ตุณสมบัติ "Stored" จะถูกกำหนดในแท็บ "สินค้า"

ราคา: - บัญชีวัสดุ จะต้องถูกแสดงไว้ในรายการราคา - ถ้ารารคาเป็น 0.00, ราคาจะถูกคำนวนใหม่ตลอดเวลา

การพิมพ์: - ตามปกติ, ข้อมูลในบัญชีวัสดุเท่านั้นที่จะถูกพิมพ์ออกมา - สำหรับใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า และใบจัดสินค้า, คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์รายละเอียดได้ - ในรายละเอียด, จำนวนที่ถูกแสดงในรายการ - และราคา, จะเป็นแบบที่คำนวนใหม่


ไฟล์:สินค้า - บัญชี วัสดุ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
BOM Type แบบบัญชีวัสดุ แบบของบัญชีวัสดุ แบบของชิ้นส่วนในบัญชีวัสดุ ชิ้นส่วนมาตรฐาน(ปริยาย)จะถูกรวมไว้ในบัญชีวัสดุเสมอ ชิ้นส่วนที่เลือกได้สามารถเลือกได้ใน "รายการบัญชีวัสดุ" ถ้าชิ้นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ่งในกลุ่มทางเลือก, คุณก็สามารถเลือกชิ้นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้นจาก "รายการบัญชีวัสดุ" (ตัวอย่าง: หน่วยความจำขนาด 64/256/512 MB อย่างใดอย่างหนึ่ง) BOMType
character(1)
List
BOM Product สินค้าบัญชีวัสดุ สินค้าในบัญชีวัสดุ (Bill of Material) สินค้าบัญชีวัสดุ เป็นการระบุว่า องค์ประกอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีวัสดุหรือไม่ M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity จำนวนบัญชีวัสดุ จำนวนตามบัญชีวัสดุ จำนวนบัญชีวัสดุ เป็นการระบุจำนวนของสินค้าในหน่วยวัด (การคูณ) ของสินค้านั้น BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน (ตามแผน) CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum ผลรวมจำนวนเงินต้นทุนมาตรฐาน ผลรวมจำนวนเงินแจ้งหนี้ต้นทุนมาตรฐาน (ภายใน) จำนวนเงินสะสมถึงปัจจุบันสำหรับการคำนวนความแตกต่างต้นทุนมาตรฐานตามราคาแจ้งหนี้(จริง) CostStandardCumAmt
null
Amount
TAB: สินค้า ทดแทน

ลักษณะ: กำหนดสินค้าทดแทน


ช่วย แท็บ สินค้าทดแทน ให้นิยามสินค้าซึ่งอาจจะถูกใช้เป็นสินค้าทดแทนสินค้าที่เลือก


ไฟล์:สินค้า - สินค้า ทดแทน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute สินค้าทดแทน สินค้าซึ่งสามารถใช้แทนสินค้าอื่น สินค้าทดแทน แสดงสินค้าที่จะใช้เป็นสินค้าทดแทนสำหรับสินค้านี้ Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: เกี่ยวข้อง

ลักษณะ: สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ช่วย สินค้าที่เกี่ยวข้อง - เช่น สำหรับการส่งเสริมการขาย


ไฟล์:สินค้า - เกี่ยวข้อง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Related Product Type ประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้อง null null RelatedProductType
character(1) NOT NULL
List
Related Product สินค้าที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่เกี่ยวข้อง null RelatedProduct_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: การเติม สินค้า

ลักษณะ: กำหนดการเติมสินค้า


ช่วย แท็บ การเติมสินค้า ให้นิยามต้นแบบจำนวนเติมสินค้า อันนี้จะถูกใช้เพื่อการสั่งสินค้าโดยอัตโนมัติ


ไฟล์:สินค้า - การเติม สินค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse คลังสินค้า / จุดบริการ คลังเก็บสินค้าและจุดบริการ คลังสินค้า แสดงคลังสินค้าจำเพาะเจาะจงหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ เก็บสินค้า หรือ ให้บริการ M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type ประเภทการเติม วิธีการสั่งสินค้าเพิ่ม ประเภทการเติม เป็นการระบุว่า สินค้าจะถูกสั่งเพิ่มโดยคนทำเอง, สั่งเพิ่มเมื่อจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ หรือ สั่งเพิ่มเมื่อสินค้าต่ำกว่าจำนวนไม่เกิน ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level ระดับขั้นต่ำ ระดับสินค้าคงคลังที่ขั้นต่ำสำหรับสินค้านี้ เป็นการระบุจำนวนขั้นต่ำของสินค้านี้ที่จะถูกเก็บไว้ในสินค้าคงคลัง Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level ระดับไม่เกิน ระดับสินค้าคงคลังไม่เกินสำหรับสินค้านี้ เป็นการระบุจำนวนไม่เกินของสินค้านี้ที่จะถูกเก็บไว้ในสินค้าคงคลัง Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Qty Batch Size Qty Batch Size null null QtyBatchSize
numeric
Quantity
TAB: การ จัดซื้อ

ลักษณะ: การจัดซื้อ


ช่วย แท็บ การจัดซื้อ ให้นิยามและกำหนด ( จำนวนแพ็ค, UPC, จำนวนสั่งน้อยที่สุด) ของแต่ละสินค้า


ไฟล์:สินค้า - การ จัดซื้อ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating ระดับคุณภาพ วิธีวัดคุณภาพผู้จำหน่าย ระดับคุณภาพ แสดงวิธีที่ผู้จำหน่ายจะถูกวัดคุณภาพ (หมายเลขสูงกว่า = คุณภาพสูงกว่า) QualityRating
numeric
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor ผู้จำหน่ายปัจจุบัน ใช้ผู้จำหน่ายสำหรับการกำหนดราคาและการเติมสินค้าเข้าสต๊อค ผู้จำหน่ายปัจจุบัน เป็นการระบุราคาที่ใช้และสินค้าที่จะสั่งซื้อใหม่จะเป็นของผู้จำหน่ายนี้ IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective วันที่ราคามีผล วันที่มีผลของราคา วันที่ราคามีผล แสดงวันที่ที่ใช้ราคานี้ได้ อันนี้อนุญาตให้คุณใส่ราคาอนาคตสำหรับสินค้าซึ่งจะมีผลเมื่อถึงเวลา PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price ราคาสั่งซื้อ ราคาตามใบสั่งซื้อ ราคาสั่งซื้อ แสดงราคาสำหรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount จำนวนเงินค่าภักดี (รวม) จำนวนเงินสำหรับลิขสิทธิ์, เป็นต้น null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price ราคาสั่งซื้อล่าสุด ราคาสินค้าตามใบสั่งซื้อล่าสุด ราคาสั่งซื้อล่าสุด แสดงราคาจ่ายตรั้งสุดท้าย (ตามใบสั่งซื้อ) สำหรับสินค้านี้ PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price ราคาแจ้งหนี้ล่าสุด ราคาสินค้าตามใบแจ้งหนี้ล่าสุด ราคาแจ้งหนี้ล่าสุด แสดงราคาล่าสุดที่ถูกจ่าย (ตามใบแจ้งหนี้) สำหรับค่าสินค้านี้ PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำในหน่วยวัด จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ แสดงจำนวนขั้นต่ำของสินค้านี้ที่จะสั่งซื้อได้ Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty จำนวนสั่งแพ็ค ขนาดสั่งเป็นแพ็คในหน่วยวัด (เช่น สั่งชุด 5 หน่วย) จำนวนสั่งแพ็ค แสดงจำนวนหน่วยในแต่ละแพ็คของสินค้านี้ Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time เวลาสัญญาส่งมอบ จำนวนวันสัญญาระหว่างสั่งสินค้าและส่งมอบ เวลาสัญญาส่งมอบ แสดงจำนวนวันระหว่างวันที่สั่งสินค้าและวันที่ที่สัญญาจะส่งมอบ DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time เวลาส่งมอบจริง จำนวนวันจริงระหว่างวันสั่งสินค้ากับวันที่ส่งสินค้า เวลาส่งมอบจริง แสดงจำนวนวันที่คาบเกี่ยวระหว่างวันที่ออกใบสั่งสินค้ากับวันที่ส่งมอบสินค้าตามใบสั่งสินค้านั้น DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order ต้นทุนต่อใบสั่งสินค้า ต้นทุนคงที่ต่อใบสั่งสินค้า ต้นทุนต่อใบสั่งสินค้า เป็นการระบุค่าธรรมเนียมคงที่ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ออกใบสั่งซื่อสินค้านี้ CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าของบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า คือหมายเลขที่บริษัทคู่ค้าใช้สำหรับสินค้านี้ VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category ประเภทบริษัทคู่ค้า กลุ่มสินค้าของบริษัทคู่ค้า ประเภทบริษัทคู่ค้า แสดง ประเภทที่บริษัทคู่ค้าใช้กับสินค้านี้ VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer ผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้า ผู้ผลิตสินค้า (ถูกใช้เมื่อต่างไปจาก บริษัทคู่ค้า/ผู้จำหน่ายสินค้า) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued เลิกผลิตแลัว สินค้านี้ไม่มีอีกต่อไป เลือก เลิกผลิตแลัว แสดงสินค้าที่เลิกผลิตแลัว Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
TAB: บริษัทคู่ค้า

ลักษณะ: ข้อมูลจำเพาะของบริษัทคู่ค้าของสินค้าหนึ่งๆ


ช่วย โปรดสังเกตุว่าข้อมูลบางอย่างนั้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!


ไฟล์:สินค้า - บริษัทคู่ค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Partner Product Key รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าของบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า คือหมายเลขที่บริษัทคู่ค้าใช้สำหรับสินค้านี้ VendorProductNo
character varying(30)
String
Partner Category ประเภทบริษัทคู่ค้า กลุ่มสินค้าของบริษัทคู่ค้า ประเภทบริษัทคู่ค้า แสดง ประเภทที่บริษัทคู่ค้าใช้กับสินค้านี้ VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer ผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้า ผู้ผลิตสินค้า (ถูกใช้เมื่อต่างไปจาก บริษัทคู่ค้า/ผู้จำหน่ายสินค้า) Manufacturer
character varying(30)
String
Quality Rating ระดับคุณภาพ วิธีวัดคุณภาพผู้จำหน่าย ระดับคุณภาพ แสดงวิธีที่ผู้จำหน่ายจะถูกวัดคุณภาพ (หมายเลขสูงกว่า = คุณภาพสูงกว่า) QualityRating
numeric
Number
Min Shelf Life % % อายุบนชั้นน้อยที่สุด อายุบนชั้นขั้นต่ำ เป็นเปอร์เซนต์นับถึงวันทีประกันตัวอย่างสินค้า อายุบนชั้นขั้นต่ำของสินค้าเทียบกับวันทีประกันตัวอย่างสินค้า ถ้า > 0 คุณจะไม่สามารถเลือกสินค้าที่มีอายุบนชั้น ((วันทีประกันสินค้า-วันนี้) / จำนวนวันประกัน) น้อยกว่าอายุบนชั้นขั้นต่ำ, นอกจากคุณจะเลือก "แสดงทั้งหมด" ShelfLifeMinPct
numeric(10) NOT NULL
Integer
Min Shelf Life Days อายุชั้นขั้นต่ำ อายุชั้นขั้นต่ำ เป็นจำนวนวันนับถึงวันทีประกันตัวอย่างสินค้า อายุชั้นขั้นต่ำของสินค้าเทียบกับวันทีประกันตัวอย่างสินค้า ถ้า > 0 คุณจะไม่สามารถเลือกสินค้าที่มีอายุชั้นน้อยกว่าอายุชั้นขั้นต่ำ, นอกจากคุณจะเลือก "แสดงทั้งหมด" ShelfLifeMinDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: ราคา

ลักษณะ: การกำหนดราคาสินค้า


ช่วย แท็บ การกำหนดราคา แสดง ราคาปลีก, ราคามาตรฐาน, ขีดจำกัดราคา ของแต่ละรายการราคาที่มีสินค้านั้นอยู่


ไฟล์:สินค้า - ราคา - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version รายการราคาเวอร์ชั่น เป็นการระบุตัวอย่างจำเพาะของรายการราคา รายการราคาแต่ละอันสามารถมีได้หลายเวอร์ชั่น โดยปกติจะใช้เวอร์ชั่น เพื่อแสดงวันที่ซึ่งรายการราคานั้นใช้ได้ M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน เป็นการระบุราคามาตรฐานหรือราคาปกติสำหรับสินค้าหนึ่งๆในรายการราคานี้ PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price ราคาขั้นต่ำ ราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ราคาขั้นต่ำ แสดงราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆที่แสดงในสกุลเงินตามรายการราคา PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: ดาวน์โหลด

ลักษณะ: Maintain Product Downloads


ช่วย Define downloads for a product. If the product is an asset, the user can download the data.


ไฟล์:สินค้า - ดาวน์โหลด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Download URL Download URL URL of the Download files Semicolon separated list of URLs to be downloaded or distributed DownloadURL
character varying(120) NOT NULL
URL
TAB: การ บัญชี

ลักษณะ: กำหนดพารามิเตอร์ทางการบัญชี


ช่วย แท็บ การบัญชี ให้นิยามค่าปริยายที่จะใช้เมื่อสร้างรายการธุรกรรมทางบัญชีสำหรับใบสั่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ซึ่งมีสินค้านี้


ไฟล์:สินค้า - การ บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset สินทรัพย์สินค้า บัญชีสำหรับสินทรัพย์สินค้า(สินค้าคงคลัง) บัญชีสินทรัพย์สินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกมูลค่าสินค้านี้ในสินค้าคงคลัง P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense ค่าใช้จ่ายสินค้า บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายสินค้า บัญชีค่าใช้จ่ายสินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้านี้ P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS ต้นทุนสินค้าขาย บัญชีสำหรับต้นทุนสินค้าขาย บัญชีต้นทุนสินค้าขาย แสดงบัญชีที่จะถูกใช้เมื่อบันทึกต้นทุนของสินค้านี้ P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance ความแปรปรวนราคาซื้อ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและราคาซื้อ (PPV) ความแปรปรวนราคาซื้อ ถูกใช้ในการคิดต้นทุนมาตรฐาน มันสะท้อนความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและราคาในใบสั่งซื้อ P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance ความแปรปรวนราคาแจ้งหนี้ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและราคาแจ้งหนี้ (IPV) ความแปรปรวนราคาแจ้งหนี้ จะถูกใช้ในการสะท้อนความแตกต่างระหว่างต้นทุนปัจจุบันและราตาแจ้งหนี้ P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received รับส่วนลดการค้า บัญชีรับส่วนลดการค้า บัญชีรับส่วนลดการค้า เป็นการระบุบัญชีสำหรับรับส่วนลดการค้าจากใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted อนุมัติส่วนลดการค้า บัญชีอนุมัติส่วนลดการค้า บัญชีอนุมัติส่วนลดการค้า แสดงบัญชีสำหรับการอนุมัติส่วนลดการค้าในใบแจ้งหนี้จากการขาย P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue รายรับสินค้า บัญชีสำหรับรายรับสินค้า (บัญชีขาย) บัญชีรายรับสินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกรายรับการขายสำหรับสินค้านี้ P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
TAB: ธุรกรรม

ลักษณะ: ธุรกรรมสำหรับสินค้าในสต๊อค


ช่วย แท็บ ธุรกรรม แสดงธุรกรรมซึ่งได้รับการประมวลผลสำหรับสินค้านี้


ไฟล์:สินค้า - ธุรกรรม - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Inventory Transaction ธุรกรรมสินค้าคงคลัง null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity จำนวนเคลื่อนย้าย จำนวนสินค้าที่ถูกเคลื่อนย้าย จำนวนเคลื่อนย้าย เป็นการระบุจำนวนของสินค้าซึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปแล้ว MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date วันที่เคลื่อนย้าย วันที่สินค้าถูกเคลื่อนย้าย เข้า หรือ ออกจาก คลังสินค้า วันที่เคลื่อนย้าย เป็นการระบุวันที่ซึ่งสินค้าเคลื่อนไหว เข้า/ออก สินค้าคงคลัง อันนี้เป็นผลลัพท์ของ การจัดส่ง, รับ หรือ การย้ายสินค้าคงคลัง MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type ประเภทการเคลื่อนย้าย วิธีการย้ายสินค้าคงคลัง ประเภทการเคลื่อนย้าย เป็นการระบุ ชนิดของการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง (เข้า, ออก, นำไปผลิต, เป็นต้น) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line รายการการตรวจนับสินค้า รายการจำเพาะในเอกสารสินค้าคงคลัง รายการการตรวจนับสินค้า แสดงรายการในเอกสารสินค้าคงคลัง(ถ้าใช้ได้)สำหรับธุรกรรมนี้ M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line รายการเคลื่อนย้าย รายการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง รายการเคลื่อนย้าย บ่งขี้รายการในเอกสารความเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังสำหรับธุรกรรมนี้ M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line รายการการผลิต รายการเอกสารซึ่งแสดงการผลิต รายการการผลิต แสดงรายการในเอกสารการผลิต (ถ้าใช้ได้) สำหรับธุรกรรมนี้ M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
TAB: การแปล

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:สินค้า - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Located at

ลักษณะ: Where are my units located?


ช่วย null


ไฟล์:สินค้า - Located at - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Date last inventory count นับสินค้าคงคลังล่าสุด วันที่ที่นับสินค้าคงคลังครั้งล่าสุด นับสินค้าคงคลังล่าสุด แสดงวันที่เมื่อนับสินค้าคงคลังครั้งล่าสุด DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
On Hand Quantity จำนวนในคลัง จำนวนสินค้าในคลังสินค้า (On Hand) จำนวนในคลัง เป็นการระบุจำนวนของสินค้าซึ่งถูกเก็บไว้ในคลังสินค้า QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
PO Quantity จำนวนสั่งซื้อ จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนสั่งซื้อ แสดงจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
On Order Quantity จำนวนสั่งซื้อ จำนวนที่สั่งตามใบสั่งซื้อ จำนวนสั่งซื้อ แสดงจำนวนของสินค้าที่กำลังถูกสั่งซื้อ QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: UOM Conversion

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:สินค้า - UOM Conversion - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To ไปเป็นหน่วย หน่วยวัดเป้าหมายหรือปลายทาง ไปเป็นหน่วย แสดง หน่วยวัดปลายทางสำหรับคู่แปลงหน่วยวัด C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Multiply Rate อัตราคูณ Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate อัตราหาร เพื่อที่จะแปลงจำนวนเลขต้นทางไปเป็นจำนวนเลขเป้าหมาย, จำนวนต้นทางจะถูกหาร เพื่อที่จะแปลงจำนวนเลขต้นทางไปเป็นจำนวนเลขเป้าหมาย, จำนวนต้นทางจะถูกหารโดยอัตราหาร ถ้าคุณใส่อัตราหาร, อัตราคูณจะถูกคำนวนขึ้นโดยอัตโนมัติ DivideRate
numeric NOT NULL
Number
TAB: Costs

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:สินค้า - Costs - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type ชนิดต้นทุน ชนิดของต้นทุน null M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method วิธีคิดต้นทุน เป็นการระบุวิธีที่จะคำนวนต้นทุน วิธีคิดต้นทุน เป็นการระบุวิธีที่จะคำนวนต้นทุน (มาตรฐาน, เฉลี่ย) CostingMethod
null
List
Current Cost Price ราคาทุนปัจจุบัน ราคาทุนที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price ราคาทุนอนาคต null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent เปอร์เซ็นต์ จำนวนเปอร์เซนต์การหัก ณ ที่จ่าย เปอร์เซนต์ แสดงจำนวนเปอร์เซนต์ที่จะถูกใช้ในการหัก ณ ที่จ่าย Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Cumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Cumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
null
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา