รายงานทางการเงิน (หน้าต่าง ID-216)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รายงานทางการเงิน

ลักษณะ: การจัดการรายงานทางการเงิน

ช่วย: รายงานทางการเงิน คือการรวมของชุดคอลัมน์รายงานและชุดบรรทัดรายงานTAB: รายงาน การเงิน

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:รายงานทางการเงิน - รายงาน การเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar ปฏิทิน ชื่อปฏิทินของบัญชี ปฏิทิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของปฏิทินบัญชี สามารถใช้หลายๆปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องการปฏิทินมาตรฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม และปฏิทินงบประมาณที่เริ่มต้นจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report Line Set ชุดบรรทัดรายงาน null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Column Set ชุดคอลัมน์รายงาน ชุดรวมของคอลัมน์สำหรับรายงาน ชุดคอลัมน์รายงาน กำหนดคอลัมน์ที่จะใช้ในรายงาน PA_ReportColumnSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Cube Report Cube Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data. Summary data will be generated for each period of the selected calendar, grouped by the selected dimensions.. PA_ReportCube_ID
numeric(10)
Table
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
List Sources แสดงแหล่งข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูลของบรรทัดในรายงาน แสดงแหล่งข้อมูลบัญชีของข้อสรุปบัญชีที่เลือก ListSources
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Transactions แสดงรายการธุรกรรม แสดงรายงานของรายการธุรกรรม แสดงรายการธุรกรรม ของแหล่งข้อมูลของบรรทัดในรายงาน ListTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Report สร้างรายงาน สร้างรายงานทางการเงิน งวดปริยายคืองวดปัจจุบัน คุณสามารถเลือกใส่ข้อจำกัดอื่นๆได้ Processing
character(1) NOT NULL
Button
Print Format รูปแบบพิมพ์ รูปแบบพิมพ์ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับพิมพ์ AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Report (Jasper) Create Report (Jasper) Create Financial Report (Jasper) The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy. JasperProcessing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา