รายงานการเติมสินค้า (รายงาน ID-125)

จาก iDempiere thรายงาน: รายงานการเติมสินค้า

ลักษณะ: รายงานการเติมสินค้าคงคลัง


ช่วย: รายงานนี้แสดงรายการสินค้าที่จะต้องเติม โปรดสังเกตว่าสินค้าหนึ่งจะมีผู้จำหน่ายรายเดียวในขณะหนึ่ง ถ้ามีผู้จำหน่ายสินค้าหนึ่งมากกว่าหนึ่งราย ระเบียนเหล่านั้นจะถูกยกเลิก คุณต้องเลือกผู้จำหน่ายในขณะหนึ่งเอง


ไฟล์:รายงานการเติมสินค้า - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา