ประเภทของบัญชีแยกประเภท (หน้าต่าง ID-131)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ประเภทของบัญชีแยกประเภท

ลักษณะ: การจัดการประเภทของบัญชีแยกประเภท

ช่วย: หน้าจอ ประเภทของบัญชีแยกประเภท อนุญาตให้คุณกำหนดประเภทที่จะถูกใช้ในบัญชีรายวัน ประเภทเหล่านี้จะให้วิธีของการกำหนดกลุ่มและการรายงาน เกี่ยวกับบัญชีรายวันTAB: ประเภท บัญชีแยกประเภท

ลักษณะ: นิยามประเภทของบัญชีแยกประเภท


ช่วย แท็บ ประเภทบัญชีแยกประเภท ให้นิยามตัวบ่งชี้สำหรับเอกสารหรือบัญชีรายวัน แต่ละประเภทอาจจะถูกใช้ในเอกสาร, การลงบัญชีหรือนำเข้าบัญชีรายวัน


ไฟล์:ประเภทของบัญชีแยกประเภท - ประเภท บัญชีแยกประเภท - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
GL Category ประเภทบัญชีแยกประเภท ประเภทบัญชีแยกประเภท ประเภทบัญชีแยกประเภท เป็นทางเลือก, วิธีที่ผู้ใช้กำหนดในการจัดกลุ่มรายการบัญชีรายวัน GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Category Type แบบประเภท แหล่งข้อมูลของบัญชีรายวันในประเภทนี้ แบบประเภท แสดงแหล่งข้อมูลของบัญชีรายวันสำหรับประเภทนี้ บัญชีรายวันสามารถถูกสร้างจากเอกสารหนึ่ง, ใส่ข้อมูลด้วยมือ หรือนำเข้า CategoryType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType ประเภทเอกสารต้นแบบ แบบเชิงตรรกของเอกสาร ประเภทเอกสารต้นแบบ แสดงฐานหรือจุดเริ่มต้นสำหรับเอกสารหนึ่ง เอกสารหลายชนิดอาจใช้ประเภทเอกสารต้นแบบเดียวกันได้ DocBaseType
character(3)
List
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา