บัญชีเงินสด (หน้าต่าง ID-197)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: บัญชีเงินสด

ลักษณะ: การจัดการบัญชีเงินสด

ช่วย: หน้าจอ บัญชีเงินสด กำหนดธนาคารและบัญชีกับธุรกรรมเงินสดที่จะถูกประมวลผลTAB: บัญชี เงินสด

ลักษณะ: การจัดการบัญชีเงินสด


ช่วย The Cashbook Tab defines a unique cashbook for an organization.


ไฟล์:บัญชีเงินสด - บัญชี เงินสด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Cash Book บัญชีเงินสด บัญชีเงินสดสำหรับบันทึกรายการเงินสดทดลองจ่าย บัญชีเงินสด แสดงบัญชีเงินสดที่จำเพาะหนึ่งๆ บัญชีเงินสดจะถูกใช้เพื่อบันทึกรายการธุรกรรมเงินสด C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: การ บัญชี

ลักษณะ: การบัญชีเงินสด


ช่วย The Cashbook Accounting Tab defines the accounting parameters for transaction involving a cashbook.


ไฟล์:บัญชีเงินสด - การ บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cash Book บัญชีเงินสด บัญชีเงินสดสำหรับบันทึกรายการเงินสดทดลองจ่าย บัญชีเงินสด แสดงบัญชีเงินสดที่จำเพาะหนึ่งๆ บัญชีเงินสดจะถูกใช้เพื่อบันทึกรายการธุรกรรมเงินสด C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Asset สินทรัพย์เงินสด บัญชีสินทรัพย์เงินสด บัญชีสินทรัพย์เงินสด แสดงถึงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายเงินเข้า และจ่ายออกจากบัญชีเงินสดนี้ CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences ส่วนต่างบัญชีเงินสด บัญชีส่วนต่างบัญชีเงินสด บัญชีส่วนต่างบัญชีเงินสด แสดงบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกความแตกต่างใดๆซึ่งมีผลกระทบต่อบัญชีเงินสด CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer บัญชีโอนเงินสด บัญชีเคลียริ่งโอนเงินสด บัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ถูกชำระแล้วโดยเงินสด CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense ค่าใช้จ่ายเงินสด บัญชีค่าใช้จ่ายเงินสด บัญชีค่าใช้จ่ายเงินสด แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับต่าใช้จ่ายทั่วไป, ไม่เกี่ยวกับสินค้า CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt รับเข้าเงินสด บัญชีรับเข้าเงินสด บัญชีรับเข้าเงินสด แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการรับเข้าเงินสดทั่วไป, ไม่เกี่ยวกับสินค้า CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา