นำเข้าสินค้าคงคลัง (หน้าต่าง ID-267)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าสินค้าคงคลัง

ลักษณะ: นำเข้ารายการธุรกรรมสินค้าคงคลัง

ช่วย: ตรวจสอบและนำเข้ารายการธุรกรรมสินค้าคงคลังTAB: สินค้า คงคลัง

ลักษณะ: นำเข้าสินค้าคงคลัง


ช่วย Validate and Import Inventory Transactions


ไฟล์:นำเข้าสินค้าคงคลัง - สินค้า คงคลัง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import Inventory นำเข้าสินค้าคงคลัง นำเข้ารายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง null I_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory การตรวจนับสินค้า พารามิเตอร์สำหรับการตรวจนับสินค้า การตรวจนับสินค้า เป็นการระบุพารามิเตอร์ที่จำเพาะสำหรับการตรวจนับสินค้า M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line รายการการตรวจนับสินค้า รายการจำเพาะในเอกสารสินค้าคงคลัง รายการการตรวจนับสินค้า แสดงรายการในเอกสารสินค้าคงคลัง(ถ้าใช้ได้)สำหรับธุรกรรมนี้ M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name ชื่อประเภทเอกสาร ชื่อของประเภทเอกสาร null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date วันที่เคลื่อนย้าย วันที่สินค้าถูกเคลื่อนย้าย เข้า หรือ ออกจาก คลังสินค้า วันที่เคลื่อนย้าย เป็นการระบุวันที่ซึ่งสินค้าเคลื่อนไหว เข้า/ออก สินค้าคงคลัง อันนี้เป็นผลลัพท์ของ การจัดส่ง, รับ หรือ การย้ายสินค้าคงคลัง MovementDate
timestamp without time zone
Date
Warehouse Key ค่าหลักคลังสินค้า ค่าหลักของคลังสินค้า ค่าหลัก ที่จะใช้บ่งชี้คลังสินค้า WarehouseValue
character varying(40)
String
Aisle (X) แถว (X) แกน X, ตัวอย่างเช่น แถว มิติแกน X แสดงแถว (Aisle) ที่เก็บสินค้าไว้ X
character varying(60)
String
Bin (Y) ช่อง (Y) แกน Y , ตัวอย่างเช่น, ช่อง มิติแกน Y แสดงช่องที่เก็บสินค้า Y
character varying(60)
String
Level (Z) ระดับ (Z) แกน Z, ตัวอย่างเช่น , ระดับ มิติแกน Z แสดงระดับที่เก็บสินค้า Z
character varying(60)
String
Locator Key ค่าหลักตำแหน่งที่เก็บ ค่าหลักตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Lot No หมายเลข Lot หมายเลข Lot (ตัวอักษรและตัวเลข) หมายเลข Lot แสดง หมายเลข Lot จำเพาะซึ่งมีสินค้านี้อยู่ Lot
character varying(20)
String
Serial No Serial No Serial No สินค้า Serial No เป็นการระบุสินค้าที่จะถูกติดตาม, รับประกัน มันสามารถจะถูกใช้ได้เมื่อจำนวนเท่ากับ 1 SerNo
character varying(20)
String
Quantity book จำนวนในบัญชี จำนวนในบัญชี จำนวนในบัญชี แสดง จำนวนนับที่เก็บไว้ในระบบ สำหรับสินค้าหนึ่งในสินค้าคงคลัง QtyBook
numeric
Quantity
Quantity count จำนวนนับ จำนวนตามที่นับแล้ว จำนวนนับ แสดงจำนวนสินค้าคงคลังจากการนับจริงสำหรับสินค้าหนึ่งในสินค้าคงคลังนั้น QtyCount
numeric
Quantity
Internal Use Qty Internal Use Qty Internal Use Quantity removed from Inventory Quantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned) QtyInternalUse
numeric
Quantity
Charge Name ชื่อค่าธรรมเนียม ชื่อของค่าธรรมเนียม null ChargeName
character varying(60)
String
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Current Cost Price ราคาทุนปัจจุบัน ราคาทุนที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน null CurrentCostPrice
numeric
Amount
Import Inventory นำเข้าสินค้าคงคลัง นำเข้าสินค้าคงคลังกายภาพ พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่ถูกเขียนทับข้อมูลใดๆเลย Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา