ค่าคอมมิชชั่น (หน้าต่าง ID-207)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะ: การจัดการค่าคอมมิชชั่นและค่าภักดี

ช่วย: กำหนดวิธีและเวลาที่คุณต้องการจะคำนวนค่าคอมมิชชั่นเพื่อจ่ายให้กับคนที่กำหนด หน้าจอค่าคอมมิชชั่นอนุญาตให้คุณกำหนดวิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่นและค่าภักดี คุณสามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้หลายๆค่าสำหรับใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้เดียวกัน (เช่น จ่ายให้ผู้ที่ก่อให้เกิดธุรกรรมนั้น, พร้อมกับจ่ายให้ผู้รับผิดชอบการขายสินค้า (ประเภทสินค้า) นั้น และหรือบริษัทคู่ค้า (กลุ่มบริษัทคู่ค้า).TAB: ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะ: กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องค่าคอมมิชชั่น


ช่วย กำหนดเวลาที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ผู้รับที่กำหนด สำหรับแต่ละรอบบัญชี, คุณเริ่มการคำนวนค่าคอมมิชชั่นหลังจากธุรกรรมในรอบบัญชีนั้นสมบูรณ์หรือถูกปิดแล้ว


ไฟล์:ค่าคอมมิชชั่น - ค่าคอมมิชชั่น - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Commission ค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่น กฏเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น ของตัวแทนบริษัทภายในหรือภายนอก, ผู้แทนฝ่ายขายหรือผู้จำหน่ายสินค้า C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep บริษัทคู่ค้า / พนักงานขาย เป็นการระบุบริษัทคู่ค้า(พนักงานขาย)ซึ่งรับค่านายหน้า บริษัทคู่ค้า ควรจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและอาจจะเป็นพนักงานขายด้วยก็ได้ C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis ฐานการคำนวน ฐานสำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่น ฐานการคำนวน แสดงฐานที่จะถูกใช้สำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่น DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type ประเภทความถี่ ความถี่ของเหตุการณ์ ประเภทความถี่ จะถูกใช้สำหรับการคำนวนวันที่ของเหตุการณ์ต่อไป FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines คัดลอกรายการ คัดลอกรายการค่าคอมมิชชั่นจากค่าคอมมิชชั่นอื่น null CreateFrom
character(1)
Button
List Details แสดงรายละเอียด แสดงรายละเอียดเอกสาร เลือก แสดงรายละเอียด เป็นการระบุว่าจะแสดงรายละเอียดในแต่ละบรรทัดของเอกสาร หรือไม่ ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission สร้างค่าคอมมิชชั่น สร้างค่าคอมมิชชั่น null Processing
character(1)
Button
Date last run ประมวลผลครั้งล่าสุด วันที่ที่ทำการประมวลผลครั้งสุดท้าย ประมวลผลครั้งล่าสุด เป็นการระบุเวลาครั้งสุดท้ายที่ทำการประมวลผลนี้ DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: รายการ ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะ: นิยามกฎเกณฑ์การคำนวนค่าคอมมิชชั่นของคุณ


ช่วย นิยามเงื่อนไขการเลือกสำหรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ถ้าคุณไม่ใส่พารามิเตอร์กำกับ (เช่น สำหรับ (ประเภท)บริษัทคู่ค้า หรือ (ประเภท)สินค้า ที่จำเพาะ เป็นต้น) รายการธุรกรรมทั้งหมดสำหรับรอบบัญชีนั้นจะถูกใช้เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น

หลังจากการเปลี่ยนสกุลเงินจากสกุลเงินของธุรกรรมเป็นสกุลเงินของค่านานหน้า, สูตรสำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่นคือ:

(จำนวนเงินที่เปลี่ยนสกุลเงินแล้ว - จำนวนเงินลบ) * จำนวนเงินคูณ + (จำนวนจริง - จำนวนลบ) * จำนวนคูญ

คุณสามารถเลือก, ว่าจำนวนบวกจาก (จำนวนเงินที่เปลี่ยนสกุลเงินแล้ว - จำนวนเงินลบ) และจำนวนบวกจาก (จำนวนจริง - จำนวนลบ) เท่านั้นที่จะถูกใช้ในการคำนวน


ไฟล์:ค่าคอมมิชชั่น - รายการ ค่าคอมมิชชั่น - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission ค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่น กฏเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น ของตัวแทนบริษัทภายในหรือภายนอก, ผู้แทนฝ่ายขายหรือผู้จำหน่ายสินค้า C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders คิดค่าคอมมิชชั่นเฉพาะใบสั่งที่กำหนด คิดค่าคอมมิชชั่นเฉพาะใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้, ซึ่งมีข้อมูลพนักงานขาย ข้อมูลพนักงานขายจะถูกใส่ไว้ในใบสั่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ ถ้าเลือก, เฉพาะใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ สำหรับพนักงานขายนี้เท่านั้นที่จะถูกรวมในการคำนวนค่าคอมมิชชั่น CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization หน่วยงาน/สาขา Entity ที่เป็นหน่วยงาน/สาขาในบริษัทนี้ หน่วยงาน/สาขา เป็นหน่วยหนึ่งของบริษัทของคุณหรือนิติบุคคล - ตัวอย่างเช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group กลุ่มบริษัทคู่ค้า รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category กลุ่มสินค้า ประเภทของสินค้ารายการนี้ แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region เขตการขาย เขตครอบคุมการขาย เขตการขาย แสดงพื้นที่ครอบคลุมเขตการขายจำเพาะ C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity จำนวนลบ จำนวนที่จะลบเมื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น จำนวนลบ แสดงจำนวนที่จะถูกลบก่อนการคูณ QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity ตัวคูณจำนวน ค่าที่จะคูณกับจำนวน สำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่น ฟิลด์ ตัวคูณจำนวน แสดงจำนวนที่จะคูณกับจำนวนสะสมสำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่นครั้งนี้ QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount จำนวนเงินลบ จำนวนเงินลบสำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่น จำนวนเงินลบ แสดงจำนวนเงินที่จะลบจากจำนวนเงินรวมก่อนการคูณ AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount จำนวนเงินตัวคูณ จำนวนเงินตัวคูณ สำหรับการคำนวนค่าคอมมิชชั่น จำนวนเงินตัวคูณ แสดงจำนวนเงินที่จะคูณจำนวนเงินรวมที่สร้างขึ้นโดยการคิดค่าคอมมิชชั่นครั้งนี้ AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only ค่าบวกเท่านั้น ไม่สร้างคอมมิชชั่นที่เป็นลบ เลือก ค่าบวกเท่านั้น แสดงว่าถ้าผลลัพท์ของการลบเป็นเครื่องหมายลบ, มันจะถูกละทิ้ง ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นที่เป็นลบได้ IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา