Promotion (Okno ID-53074)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Promotion

Opis: Setup promotion rule

Pomocy: nullTAB: Promotion

Opis: null


Pomocy null


Plik:Promotion - Promotion - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Relative Priority Relative Priority Which promotion should be apply to a product The relative priority indicate the promotion to use when a product exists in more than one promotion. Promotion with the highest priority take precedence. PromotionPriority
numeric(10) NOT NULL
Integer
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Pre Condition

Opis: null


Pomocy null


Plik:Promotion - Pre Condition - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Promotion Code Promotion Code User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Usage Counter Usage Counter Usage counter Counter to record how many times this promotion have been used PromotionCounter
numeric(10)
Integer
Usage Limit Usage Limit Maximum usage limit Maximum number of time this promotion can be use PromotionUsageLimit
numeric(10)
Integer
Start Date Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia (łącznie) Pierwsza data lub data rozpoczęcia zakresu. StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
End Date Data końcowa Data ostatecznej efektywności (wszystko obejmująca) Data końca wskazuje ostateczną datę w tej grupie EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Promotion Line

Opis: null


Pomocy null


Plik:Promotion - Promotion Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Group Promotion Group null null M_PromotionGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Amt Kwota minimalna Kwota minimalna w dokumencie walutowym. null MinimumAmt
numeric
Amount
Mandatory Promotion Line Mandatory Promotion Line Order must have this promotion line The mandatory promotion check box indicates that the order must have this promotion line IsMandatoryPL
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Quantity Distribution

Opis: null


Pomocy null


Plik:Promotion - Quantity Distribution - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Promotion Line Promotion Line null null M_PromotionLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Operacja null null Operation
character varying(2) NOT NULL
List
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Distribution Type Distribution Type Type of quantity distribution calculation using comparison qty and order qty as operand null DistributionType
character(1) NOT NULL
List
Distribution Sorting Distribution Sorting Quantity distribution sorting by unit price null DistributionSorting
character(1)
List
TAB: Reward

Opis: null


Pomocy null


Plik:Promotion - Reward - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Promotion null null M_Promotion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
For all distribution For all distribution This reward is for all distribution null IsForAllDistribution
character(1) NOT NULL
Yes-No
Promotion Distribution Promotion Distribution null null M_PromotionDistribution_ID
numeric(10)
Table Direct
Same distribution for source and target Same distribution for source and target Use the same distribution for source and target Use the same distribution for source and target. Source distribution is for the entitlement of the reward, target distribution is the distribution to get the product to apply the reward to IsSameDistribution
character(1)
Yes-No
Target distribution Target distribution Get product from target distribution to apply the promotion reward null M_TargetDistribution_ID
numeric(10)
Table
Reward Type Reward Type Type of reward which consists of percentage discount, flat discount or absolute amount null RewardType
character(1) NOT NULL
List
Amount Kwota pozycji Kwota pozycji Kwota pozycji w dokumencie Amount
numeric
Amount
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity
Distribution Sorting Distribution Sorting Quantity distribution sorting by unit price null DistributionSorting
character(1)
List
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.