Product Costs (Okno ID-344)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Product Costs

Opis: Maintain Product Costs

Pomocy: Maintain Product Cost ElementsTAB: Select Product

Opis: Select the product


Pomocy null


Plik:Product Costs - Select Product - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Typ produktu Typ produktu Typ produktu określa również konsekwencje księgowania. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN Kod paskowy EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Numer magazynowy Numer magazynowy Wskazuje numer magazynowy użytkownika. Może być używany przez dodatkowe oznaczenie kodu paskowego lub przez swój własny symbol. SKU
character varying(30)
String
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked Przechowywane Czy przechowujemy ten rodzaj produktu Czy przechowujemy ten rodzaj produktu IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Klient Agent firmy Odbiorca w dokumencie. Każdyt reprezentant handlowy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Product Costs

Opis: Maintain Product Costs


Pomocy null


Plik:Product Costs - Product Costs - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Typ kosztu Typ kosztu null M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda wyceny Metoda wyceny Metoda wyceny kosztu (standardowego, średniego). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Aktulana cena wytworzenia Aktulana cena wytworzenia null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Planowana cena w koszcie wytworzenia null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent/Proporcja Procent wstrzymania Procent wstrzymania Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

Opis: Show movement of cost by transaction


Pomocy null


Plik:Product Costs - Cost Movement - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Typ kosztu Typ kosztu null M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Cost Detail Cost Detail Information null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity
Amount Kwota Kwota Kwota Amt
numeric
Amount
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Move Line Pozycja przeniesienia Pozycja przeniesienia w dokumencie inwentarza Wskazuje pozycję przeniesienia w dokumencie inwentarza danej transakcji (jeśli została zostosowana). M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Pozycja inwentarza Poszczególna pozycja w dokumencie inwentarza Pozycja inwentarza w dokumencie danej transakcji (jeśli została zastosowana). M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Linia produkcyjna Pozycja w dokumencie przedstawia produkcję Wskazuje pozycję w dokumencie produkcji danej transakcji (jeśli miała miejsce). M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Cost Details

Opis: View Product Cost Details


Pomocy null


Plik:Product Costs - Cost Details - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Cena Cena Cena produktu lub usługi. Price
null
Amount
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Kwota Kwota Kwota Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Pozycja przeniesienia Pozycja przeniesienia w dokumencie inwentarza Wskazuje pozycję przeniesienia w dokumencie inwentarza danej transakcji (jeśli została zostosowana). M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Pozycja inwentarza Poszczególna pozycja w dokumencie inwentarza Pozycja inwentarza w dokumencie danej transakcji (jeśli została zastosowana). M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Linia produkcyjna Pozycja w dokumencie przedstawia produkcję Wskazuje pozycję w dokumencie produkcji danej transakcji (jeśli miała miejsce). M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Aktulana cena wytworzenia Aktulana cena wytworzenia null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Cost Queue

Opis: Cost Queue for Lifo/Fifo


Pomocy Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.


Plik:Product Costs - Cost Queue - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Typ kosztu Typ kosztu null M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Aktulana cena wytworzenia Aktulana cena wytworzenia null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.