Post Imported Assets (Okno ID-53056)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Post Imported Assets

Opis: Import Fixed Assets

Pomocy: The Import Asset window allow the user to import assets to AdempiereTAB: Import Assets Setup

Opis: Review Fixed before Import


Pomocy null


Plik:Post Imported Assets - Import Assets Setup - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Asset Asset null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Integer
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40)
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(510)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1)
Yes-No
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Numer wersji Numer wersji null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Numer partii Numer partii produktu Numer partii produktu Lot
character varying(20)
String
Serial No Numer seryjny Numer seryjny produktu Wskazuje śledzony, objęty gwarancją produkt. Wyłącznie dla ilości 1. SerNo
character varying(20)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric(10)
Integer
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric(10)
Integer
In Service Date Data oddania od użytku Data oddania od użytku Data oddania od użytku - zwykle rozpoczyna proces umarzania wartości. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Data ważności Data ważności przydatności Data objęcia gwarancją lub upływu ważności. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Grupa aktywa Grupa aktywa Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Owned Własność Aktywo jest włanością organizacji Organizacja nie musi posiadać aktywa, ale jest jej prawnym właścicielem. IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession W posiadaniu Organizacja posiada aktywo. Aktywa nie będące w posiadaniu są np. u klienta oraz mogą lub nie muszą być własnością przedsiębiorstwa. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Integer
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Lokalizator Lokalizator magazynu Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Komentarz do miejsca Dodatkowe komentarze lub uwagi odnośnie miejsca. null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Zużywane Aktywo będzie zużyte Aktywo używane jest na własne potrzeby, będzie umorzone/zamortyzowane. IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Całkowicie umorzony Aktywo całkowicie umorzone Aktywo jest całkowicie umorzone, zamortyzowane. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Usable Life - Years Okres zużycia - lata Okres zużycia aktywa w latach. null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Okres zużycia - miesiące Okres zużycia aktywa w miesiącach. null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Okres zużycia Jednostki zużycia aktywa, po którym traci ono swą przydatność. Okres zużycia i bieżące zużycie mogą służyć do wyznaczenia stawki/kwoty amortyzacji. LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Jednostki zużycia Jednostki zużycia aktywa. null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Data umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia akywa używanego na własne potrzeby i umarzanego. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Nie ma na stanie Pozbyto się aktywa Aktywo nie jest już używane, pozbyto się go. IsDisposed
character(1)
Yes-No
Asset Disposal Date Data likwidacji Data likwidacji/pozbycia się aktywa. null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1)
Yes-No
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Import Asset Import Asset Imports Asset from a file into the application Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.

The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data.

Processing
character(1)
Button
TAB: Import Accounting Setup

Opis: Review Fixed before Import


Pomocy null


Plik:Post Imported Assets - Import Accounting Setup - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Asset Asset null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
ID
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character varying(10)
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Import Asset Balances

Opis: Review Fixed before Import


Pomocy null


Plik:Post Imported Assets - Import Asset Balances - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Asset Asset null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
ID
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character varying(10)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Market value Amount Wartość rynkowa Wartość rynkowa aktywa Dla zapisu, wartość rynkowa aktywa. AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
A_Life_Period A_Life_Period null null A_Life_Period
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.