Import księgi głównej (Okno ID-278)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import księgi głównej

Opis: Import księgi głównej

Pomocy: Zanim zaimportujesz, możesz sprawdzić stan importu przez włączenie "Waliduj". Niezrównoważone salda są improtowane; zarządzanie jest oparte o ustawienia procesu wysyłania.TAB: General Ledger

Opis: Import General Ledger


Pomocy A new Journal Batch is created, if the Batch Document No is different. A new Journal is created, if the Document No, Accounting Schema, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different.

Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination. Plik:Import księgi głównej - General Ledger - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Import GL Journal Import księgi głównej Import księgi głównej null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch Grupa w Księdze Głównej Grupa w Księdze Głównej Grupa w Księdze Głównej wskazuje grupę ksiąg przetwarzanych jako grupa GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key Klucz firmy Klucz firmy null ClientValue
character varying(40)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org Dokumentacja jednostki Dokumentacja jednostki (niezależna od kont jednostki). null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No Numer grupy dokumentów Numer grupy dokumentów null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Create New Batch If selected a new batch is created Note that the balance check does not check that individual batches are balanced. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description Opis grupy Opis grupy null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal Księga główna Księga Główna Księga Główna wskazuje grupę pozycji które reprezentują logiczną transakcję GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No Numer dokumentu w Dzienniku Numer dokumentu w Dzienniku null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Create New Journal If selected a new journal within the batch is created Note that the balance check does not check that individual journals are balanced. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name Nazwa planu kont Nazwa planu kont null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1)
List
Budget Budżet Budżet Księgi Głównej Budżet Księgi Głównej określa budżet zdefiniowanego użytkownika. Może być to użyte w zapisach jako porównanie do twoich bieżących kwot GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Nazwa typu dokumentu Nazwa typu dokumentu. null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name Nazwa kategorii Nazwa kategorii. null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego, to opcjonalny sposób grupowania księgowań GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line Księgowanie Księgowanie Pozycja w Księdze Głównej wskazuje pojedynczą transakcję w księdze GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10)
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Source Debit WN źródła WN źródła Wskazuje kwotę WN pozycji w walucie źródłowej. AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit MA źródła MA źródła Wskazuje kwotę MA pozycji w walucie źródłowej. AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code Kod ISO ISO 4217 Kod waluty Więcej szczegółów - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key Kluczowy typ waluty Kluczowa wartość typu kursu wymiany waluty Klucz typu daty wymiany waluty obcej, w której dokonywane są transakcje. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate Kurs Kurs wymiany waluty Kurs wymiany waluty CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit WN Kwota po stronie WN Kwota obrotu po stronie WN przeliczone na walutę jednostki. AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit MA Kwota po stronie MA Kwota obrotu po stronie MA przeliczone na walutę jednostki. AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity
Combination Konto Konto księgowe Kombinacja kont, jakie występują w Dzienniku Głównym. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key Klucz organizacji Klucz organizacji null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key Klucz księgowania Klucz księgowania null AccountValue
character varying(40)
String
Account Konto Używane konto Konto używane przez system. Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key Klucz kontrahenta Klucz kontrahenta null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key Klucz produktu Twórz listę wyłącznie dla danej wartości produktu (można użyć %) null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN Kod paskowy EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Numer magazynowy Numer magazynowy Wskazuje numer magazynowy użytkownika. Może być używany przez dodatkowe oznaczenie kodu paskowego lub przez swój własny symbol. SKU
character varying(30)
String
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key Klucz projektu Klucz projektu null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Klucz transakcji organizacji Klucz transakcji organizacji null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Lokalizacja z Skąd pochodzi produkt Skąd pochodzi produkt C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Lokalizacja do Dokąd przeniesiono produkt Dokąd przeniesiono produkt C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal Import Journal Import General Ledger Batch/Journal/Line The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.